2- subculturen

Subculturen
1 / 31
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 8 videos.

Items in this lesson

Subculturen

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoel
Je kan uitleggen dat mensen bij een subcultuur (willen) horen
en dat elke subcultuur invloed heeft op het gedrag en
socialisatieproces 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Vakbegrippen

cultuur
dominante cultuur
subcultuur
discriminatie
vooroordeel
stereotype(ring)
multiculturele samenleving
pluriformiteit

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Cultuur
Een groep mensen die dezelfde waarden, normen en tradities hebben.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Dominante cultuur
De grootste cultuurgroep in een land.

Slide 5 - Slide

This item has no instructionsWaar moet jij aan denken bij de Nederlandse cultuur? Zoek daar een foto van.
Waar moet jij aan denken bij de Nederlandse cultuur? Zoek daar een foto van.

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

Slide 7 - Video

This item has no instructions

Vuurwerk hoort er gewoon bij in de Nederlandse cultuur
mee eens!
niet mee eens!

Slide 8 - Poll

This item has no instructions

Slide 9 - Video

Debat: Leg in 25 woorden uit wat Maxima bedoelt met 'De echte Nederlander...'

In deze bekende toespraak van Maxima vertelt ze wat zij ziet van de Nederlandse cultuur.

Nederlands spreken in het openbaar behoort
tot de dominante cultuur van Nederland.
Nederlands spreken in het openbaar behoort tot de dominante cultuur van Nederland.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 10 - Quiz

Dit is een norm
Subcultuur
Een cultuurgroep die naast de gedeelde waarden en normen ook hun eigen waarden en normen hebben.

Slide 11 - Slide

moet je gaan duiden.  muziek, kleding, woonplaat, herkomst.
Sleep de kenmerken naar het juiste woord.
Stereotype
Vooroordeel
Als stereotypen als waarheid worden gezien.
Kan zowel positief als negatief zijn.
Kenmerk van de groep wordt sterk overdreven.
Is altijd negatief.

Slide 12 - Drag question

This item has no instructions

Gothics
Motorrijders Hells Angels
Fitgirls
Jood
Subculturen in Nederland

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Woonplaats
 • Dorp/stad
 • Sociale contacten
 • Dialect
Oorsprong van subculturen
Herkomst
 • Taal
 • Rol familie
Religie
 • Kerk/ moskee/ synagoge
 • Feesten

Slide 14 - Slide

De volgende vragen gaan over de oorsprong van sommige subculturen. Geef aan waar de oorsprong van de subcultuur ligt.
Tegencultuur
Groepen mensen die het niet eens zijn met de waarden en normen van de dominante cultuur.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Video

This item has no instructions


Wat vind jij ervan dat een groep mensen op deze manier
laat weten het niet eens te zijn met de huidige cultuur?
Wat vind jij ervan dat een groep mensen op deze manier laat weten het niet eens te zijn met de huidige cultuur?

Slide 17 - Open question

This item has no instructions


Noem een andere tegencultuur in Nederland en geef
aan tegen welk deel van de dominante cultuur het vecht.
Noem een andere tegencultuur in Nederland en geef aan tegen welk deel van de dominante cultuur het vecht.

Slide 18 - Open question

* lastige vraag
Klimaatactiviste Greta Thunberg
Getatoëerde man
Backpackers
Kerstdiner
Sleep de afbeelding naar de juiste soort cultuur.
Koningsdag
Dominante cultuur
Subcultuur
Tegencultuur

Slide 19 - Drag question

This item has no instructions

Slide 20 - Video

This item has no instructions
Tot welke soort cultuur hoort het fietsen in
Nederland volgens planoloog Kevin Krizek.
Tot welke soort cultuur hoort het fietsen in Nederland volgens planoloog Kevin Krizek.
A
Dominante cultuur
B
Subcultuur
C
Tegencultuur

Slide 21 - Quiz

Hij zegt dat het fietsen overal in verweven is. Dit duidt op een dominante cultuur.

Slide 22 - Video

This item has no instructions

Vergelijking stereotype/vooroordeel
Stereotype
Vooroordeel
 • kenmerk van de groep wordt sterk overdreven
 • kan zowel positief als negatief zijn
 • als stereotypen als waarheid worden gezien
 • is altijd negatief

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Video

This item has no instructions

Discriminatie
Stereotypen en vooroordelen leiden vaak tot discriminatie.

Discriminatie= het ongelijk behandelen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen.

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Slide 26 - Video

This item has no instructions

De multiculturele samenleving
Een samenleving waarin mensen wonen met veel verschillende culturen.Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Slide 28 - Video

This item has no instructions

Stelling: Onze school is multicultureel
Ja
Nee
Een beetje

Slide 29 - Poll

This item has no instructions

Wat is pluriformiteit?
Pluriformiteit = veelzijdig of veel kleurig
Bij een pluriforme samenleving zijn er veel mensen met verschillende culturen, levensstijlen en religies naast elkaar leven. 


Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Goed gewerkt!!

Slide 31 - Slide

This item has no instructions