Vervolg ouderen (maart 2023)

Vervolg ouderen (15 maart 2023)
1 / 37
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 37 slides, with text slides.

Items in this lesson

Vervolg ouderen (15 maart 2023)

Slide 1 - Slide

VERGRIJZING
DEFINITIE:

Vergrijzing wil zeggen dat de bevolking steeds ouder wordt.


Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Oorzaken vergrijzing:
OORZAKEN VAN VERGRIJZING:
 • Een hogere levensverwachting (stijging van de gemiddelde leeftijd)
 • Een dalend geboortecijfer

Slide 4 - Slide

Factoren van hogere levensverwachting:
 • de vooruitgang van de geneeskunde
 • de verbeterde hygiëne en het comfort
 • een betere en gevariëerde voeding
 • de sociale voorzieningen 

Slide 5 - Slide

Dalend geboortecijfer
Waarom worden minder kinderen geboren?
 • Bewuste geboortebeperking: gebruik anticonceptie
 • De vrouw combineert werk en gezin
 • Vroeger betekende kinderen zekerheid voor de gezinnen
 • Onzekere economische situatie: kinderen kosten veel
 • Mensen willen meer vrije tijd voor zichzelf

Slide 6 - Slide

De gevolgen van vergrijzing
 • Inkrimping van de actieve beroepsbevolking: er zijn minder mensen die werken
 • Bedreiging sociale zekerheid: hogere pensioenfactuur & hogere gezondheidsuitgaven  
 • Sociale zorg: bv. Het aantal plaatsen momenteel in de Belgische bejaardentehuizen zijn te beperkt voor de komende vraag
 • Generatieconflicten.

Slide 7 - Slide

Oplossing van vergrijzing
 • Vergrijzing kan niet door één maatregel opgelost worden.
 • Hogere werkgelegenheidsgraad creëren door:
              -> Afbouw van brugpensioen en andere formules 
                    mensen vroegtijdig de arbeidsmarkt verlaten;     
             -> Beperking van de werkeloosheidsuitkering in tijd
             -> Tegengaan van de werkeloosheidsval
             -> Optrekken van de pensioenleeftijd

Slide 8 - Slide

Vergrijzing: oplossingen
 • Uitgaven gezondheidszorg afremmen:
       -> vb. door het installeren van het kiwimodel voor de               
            gezondheidszorg
Wat is het Kiwimodel = systeem dat alleen het goedkoopste geneesmiddel terugbetaalt.


Slide 9 - Slide

Vergrijzing: oplossingen
Overschakeling van het repartitiesysteem naar een kapitalisatiesysteem

Repartitiesysteem = De huidige generatie (de werkende mensen) betaalt de pensioenen van de vorige generatie (de gepensioneerden). Men gaat er dus van uit dat onze pensioenen door de volgende generatie zal betaald worden.

Slide 10 - Slide

Vergrijzing: oplossingen
Overschakeling van het repartitiesysteem naar een kapitalisatiesysteem.


Kapitalisatiesysteem = bij dit systeem spaart de werknemer of zelfstandige gedurende zijn loopbaan voor zijn eigen pensioen. Dit is dus het tegengestelde principe van het repartitiesysteem.

Slide 11 - Slide

Vergrijzing: oplossingen
Herberekening van het pensioen.
Momenteel is er een groot verschil tussen de manier waarop de pensioenen berekend worden bij werknemers.
Bv. het pensioen van de gemiddelde ambtenaar wordt berekend op het loon van de laatste vijf jaar dat hij/zij verdiend heeft.
Het pensioen van een gewone werknemer wordt berekend op basis van het loon dat hij/ zij in zijn hele leven heeft verdiend.

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Slide