Module Participatie: Naastbetrokkenen betrekken

Module Participatie
Les: Naastbetrokkenen betrekken
1 / 20
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 3,4

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Module Participatie
Les: Naastbetrokkenen betrekken

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

3

Slide 2 - Video

This item has no instructions

00:25

Herken je dit?
A
Ja, zeker!
B
Ja, soms..
C
Nee, helemaal niet!
D
Ik weet het niet.

Slide 3 - Quiz

This item has no instructions

02:00
Doe je dit ook wel eens?

Slide 4 - Open question

This item has no instructions

03:08
Wat heeft dit met 'Sociaal netwerk' te maken?

Slide 5 - Open question

This item has no instructions

Doelen van de les
Kennisdoelen: 
Je legt uit hoe je doelbewust gebruik maakt van de hulp uit de omgeving van de cliënt 
Je legt uit hoe je doelbewust gebruik maakt van de mogelijkheden in de omgeving van de cliënt  
Toepassingsdoelen: 
Je laat zien hoe je aandacht toont voor de leerwereld van de naastbetrokkenen. 
Burgerschap: 
Je toont aan op welke manier je iets kan betekenen voor mensen in jouw netwerk 
Niveau 4:  
Je laat zien hoe je doelbewust de behoefte van de cliënt inventariseert  

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Programma
  • Theorie - Sociaal netwerk
  • Opdrachten 
  • Evalueren op proces en product

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Theoretisch gedeelte

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

Een goed sociaal netwerk geeft de cliënt de mogelijkheid om met zo min mogelijk begeleiding adequaat te functioneren in het dagelijks leven en om mee te blijven doen in de participatiemaatschappij. Het ontbreken van een sociaal netwerk heeft vaak eenzaamheid en sociaal isolement tot gevolg en vermindert de zelfstandigheid.

Slide 10 - Slide

Affectieve behoeften: Je wilt geliefd voelen
Materiele behoeften: Mensen willen kunnen ervaren dat
ze anderen kunnen ‘gebruiken’ voor raad, informatie, geld, kortom: dat ze
een beroep kunnen doen op anderen.
Behoefte aan aansluiting:
Ieder mens wil kunnen ervaren dat hij
deel uitmaakt van een groter geheel, dat hij niet alleen is op deze aardbol.
En vooral, dat dat groter geheel bestaat uit mensen die ongeveer dezelfde
interesses en waarden hebben als hijzelf.
Behoefte aan sociale zekerheid: De mens wil bepaalde zekerheden
vastleggen in afspraken, vaste codes, overeenkomsten en contracten. Op
die manier wordt de (sociale) situatie overzichtelijk en stabiel

Slide 11 - Slide

Alleen is een cliënt zich vaak niet bewust van het feit dat hij een sociaal netwerk heeft. Of hij weet hij niet hoe hij dit netwerk effectief kan inzetten.

Slide 12 - Slide

Mensen met een vluchtelingenstatus zonder directe familie in Nederland hebben vaak geen netwerk omdat ze hier niemand kennen. Het opbouwen van een netwerk is moeilijk als je de Nederlandse taal niet machtig bent.
Cliënten met een zeer laag IQ hebben niet altijd de sociale vaardigheden om te functioneren in een netwerk en cliënten met een netwerk dat al zeer lang te zwaar belast is, kunnen niet nog meer vragen van hun naasten.
Cliënten met wisselende emoties en agressief gedrag zijn vaak niet in staat tot het opbouwen van een sociaal netwerk.

Opdrachten

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

 Opdracht

Bekijk het volledige filmpje in de volgende slide.

Stap 1: 'Netwerk onderzoeken'. 
Zoek op wat een 'Grosslijst' , 'Ecogram' en een 'Genogram' is. 

Stap 2: 'Netwerk uitbreiden'.
Beantwoord de volgende vraag: 'Wat is vraaggericht werken?'

Stap 3: 'Netwerk activeren'
Beantwoord de volgende vraag: 'Hoe kan je netwerk activeren?'

Stap 4: 'Nieuwe activiteiten stimuleren' 
Beantwoord de volgende vraag: 'Hoe stimuleer je nieuwe activiteiten bij de cliënt?'

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Video

This item has no instructions

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Evalueren op proces

'Ik heb de indeling van de les als fijn ervaren'
Evalueren op product

' Ik kan uitleggen wat sociaal netwerk is'

'Ik kan de volgende begrippen uitleggen: - Groslijst
- Ecogram
- Netwerk cirkel van Lensink'

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Sociaal netwerk

Slide 19 - Mind map

This item has no instructions

Vragen?

Slide 20 - Slide

This item has no instructions