§1.10 Beleid om voedselzekerheid te vergroten

Welkom!
1 / 20
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Welkom!

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen vandaag?
 • Welkom!
 • Herhaling
 • Leerdoelen
 • Uitleg §1.10
 • Opdrachten maken
 • Quizlet!
 • Gezamenlijke afsluiting 

Slide 2 - Slide

Wat gebeurt er bij een lage productie van gewassen per hectare en een stijgende bevolking met de carrying capacity?
A
Carrying capacity blijft gelijk
B
Carrying capacity wordt overschreden
C
Carrying capacity stijgt

Slide 3 - Quiz

Boeren moeten bodemdegradatie tegengaan door de droogte resistentie van de bodem te vergroten. Noem een voorbeeld van hoe ze dit kunnen doen.

Slide 4 - Open question

Met welk begrip wordt aangeduid dat er altijd genoeg voedsel is binnen een land?

Slide 5 - Open question

Verdeling van de bevolking op basis van grondbezit of inkomen noemen we?
A
Sociale stratificatie
B
Sociaal economische stratificatie

Slide 6 - Quiz

Leerdoelen
 • Je weet welke hulporganisaties zich met welke soorten hulp op voedselzekerheid richten en je begrijpt op welke manier beleidsdoelstellingen van EU en Nederland de voedselzekerheid kunnen beïnvloeden.
 • Je kunt het voedselvraagstuk vanuit verschillende dimensies (fysich-geografisch, technologisch, sociaal en politiek-economisch) analyseren en met behulp van internetbronnen gebieden vergelijken op basis van diverse factoren die de voedselzekerheid bepalen.

Slide 7 - Slide

Externe factoren die de voedselzekerheid beïnvloeden
 • Hulporganisaties
 • FAO
 • Internationale organisaties
 • Gouvernementele organisaties
 • Centrum en semiperifere landen

Slide 8 - Slide

Externe factoren die de voedselzekerheid beïnvloeden
 • Ngo's
 • Oxfam
 • Noodhulp, chronische voedselcrisis
 • Tijdelijk i.v.m. risico
 • Project hulp, enkele jaren
 • Programma hulp, langdurig

Slide 9 - Slide

Internationaal beleid van Nederland en de EU
 • EU wil voedselzekerheid vergroten, milieu beschermen en economie stimuleren
 • Incoherent

Slide 10 - Slide

Internationaal beleid van Nederland en de EU
 1. Biobrandstof en voeding
 2. Voedselveiligheid en export
 3. Invoerrechten en vrije markttoegang
 4. Subsidies en dumping

Slide 11 - Slide

Interne factoren die voedselzekerheid beïnvloeden
 •  Vijf factoren voor voedselzekerheid
1. Het neerslagregiem
2. Opleiden voor droogtelandbouw

Slide 12 - Slide

Interne factoren die voedselzekerheid beïnvloeden
3. Good governance door de overheid
4. Territoriale conflicten
5. Grondbezitverhoudingen en landhervorming
 • Omstandigheden en beleid

Slide 13 - Slide

Als Europese boeren hun landbouw producten voor spotprijzen verkopen aan Afrikaanse landen noemen we dit?

Slide 14 - Open question

Welke factor beïnvloed de voedselzekerheid niet?
A
Neerslag regiem
B
Good governance
C
Territoriale conflicten
D
Non gouvernementele organisaties

Slide 15 - Quiz

Waar of niet waar?
Door noodhulp lopen landen het risico om afhankelijk te worden
A
Waar
B
Niet waar

Slide 16 - Quiz

Wat vinden jullie nog lastig of onduidelijk van hoofdstuk 1?

Slide 17 - Open question

Opdrachten maken!
 • Jullie gaan de opdracht van §1.10 maken 
 • Dit mag je samen maken
 • Heb je een vraag? Steek je hand omhoog voor hulp!
 • Ben je klaar? Oefen de begrippen op Knowt

Atlas gebruik
Algemene legenda (voorin)
- Legt uit wat alle kleuren, symbolen en lijnen op kaarten zonder legenda betekenen

Inhoudsopgave (voorin)
- Lijst met alle kaarten verdeeld op schaalniveau

Topografisch register (achterin)
- Lijst van namen van steden, dorpen, bergen en rivieren op alfabetische volgorde

Trefwoorden register (achterin)
- Lijst van alle thema's met bijpassende kaarten, over bijvoorbeeld neerslag en koffie

Bladwijzer (achterin)
- Overzicht van alle globale atlaskaarten

Slide 18 - Slide

Leerdoelen
 • Je weet welke hulporganisaties zich met welke soorten hulp op voedselzekerheid richten en je begrijpt op welke manier beleidsdoelstellingen van EU en Nederland de voedselzekerheid kunnen beïnvloeden.
 • Je kunt het voedselvraagstuk vanuit verschillende dimensies (fysich-geografisch, technologisch, sociaal en politiek-economisch) analyseren en met behulp van internetbronnen gebieden vergelijken op basis van diverse factoren die de voedselzekerheid bepalen.

Slide 19 - Slide

Afsluiting!

Slide 20 - Slide