P3 - week 8 en 9 - Module A (ACDE en R'daal) - B1-K1-W1

1 / 14
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Opzet les 8 en 9
 • Welkom, aanwezigheid
 • Vragen over stage
 • Lesdoelen 
 • Wat wordt er van je verwacht bij de verschillende oefenopdrachten
 • Werken aan de planning van B1-K1-W1 
 • Bewijsstukken
 • Lesdoelen bereikt? (in week 9)

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Vragen over je stage
Docent wijst student aan die de vraag gaat beantwoorden die na het draaien van het rad te voorschijn komt


Na het beantwoorden van de vraag geeft de student de beurt aan een andere student om vraag te beantwoorden

Slide 3 - Slide

Docent als je Picker wheels selecteert, rechtermuisknop, dan kiezen voor koppeling openen in nieuw venster. Nu kan je aan het rad draaien.
Lesdoelen 
aan het einde van les 9:
 • kunnen de studenten de oefenopdrachten van B1-K1-W1  in eigen woorden uitleggen
 • is de concept planning van de oefenopdrachten van B1-K1-W1 af, zodat   dit besproken kan worden met de stagebegeleider
 • kunnen de studenten vertellen wat en wanneer ze de bewijsstukken van de oefenopdrachten van B1-K1-W1 op its learning moeten inleveren. 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Herkansing opdracht mevrouw De Boer
Inleverdatum uiterlijk op vrijdag 23.59 uur in week 8!

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Welke oefenopdrachten van B1-K1-W1 moet je inleveren?
A
V1 en V2, O1 en O2
B
V1 t/m V3, O1 t/m O3
C
V1 en V2, O1 t/m O3
D
V1 t/m V3, O1 en O2

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

De oefenopdrachten
Wat weten jullie nog van de oefenopdrachten van B1-K1-W1: Onderkent bestaande of dreigende gezondheidsproblemen

Open digibib en ga naar B1-K1-W1
en lees nogmaals de inleiding en oefenopdrachten door.
Docent vraagt willekeurig een student een opdracht uit te leggen
Slide 7 - Slide

Vorige week in groepjes met elkaar besproken.
Evt. nog even de tijd geven om de opdrachten door te lezen

vraag per oefenopdracht aan een student om kort uit te leggen wat de bedoeling is
Hoe ver ben je met de planning van B1-K1-W1?

Slide 8 - Poll

nog starten
halverwege
klaar


Planning B1-K1-W1: Onderkent bestaande of dreigende gezondheidsproblemen
 • Ga deze 2 weken verder (of start) met de planning. 
 • Docent beschikbaar voor vragen.
 • Evt. wordt één concept planning klassikaal besproken.
 • Als concept klaar is, maar afspraak met stagebegeleider om   planning te bespreken
Slide 9 - Slide

Planning individueel of sparren met studiegenootje
Bewijsstukken B1-K1-W1: Onderkent
bestaande of dreigende gezondheidsproblemen
Wat moet je voor de oefenopdrachten B1-K1-W1  inleveren op its learning? Opdrachten V1 t/m V3 en  O1 en O2

Zie digibib bij bewijsstukken
 • ingevulde feedbackformulieren (online) door stagebegeleider. 
  Feedbackformulieren downloaden en als pdf opslaan en inleveren op its learning, planner, afronding oefenopdrachtenSlide 10 - Slide

This item has no instructions

Inleverdata 
Zoek op de inleverdata van (en noteer evt. in je agenda)
 • de planning oefenopdrachten B1-K1-W1 
 • Inlevermomenten van de oefenopdrachten van B1-K1-W1

 • Er zijn 2 inlevermomenten van de oefenopdrachten van      B1-K1-W3: voert interventies uit.
       1e inlevermoment: week 9 periode 3

Slide 11 - Slide

planning W3 en praktijktoets in week 5 (uiterlijk 12 maart)
Oefenopdrachten W3:
1e inlevermoment: week 9, P3
2e inlevermoment: week 3, P4 


Les 2 onbegeleid
Maak je planningsformulier af, zodat je het kan gaan bespreken met je stagebegeleider

Schrijf op wat je met je stagebeleider wil bespreken om de oefenopdracht goed te kunnen uitvoeren.Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen bereikt? 
aan het einde van les 9:
 • kunnen de studenten de oefenopdrachten van B1-K1-W1 in eigen woorden uitleggen
 • is de concept planning van de oefenopdrachten van B1-K1-W1 af, zodat dit besproken kan worden met de stagebegeleider
 • kunnen de studenten vertellen wat en wanneer ze de bewijsstukken van de oefenopdrachten van B1-K1-W1 op its learning moeten inleveren. 

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Deeltoets 5

Slide 14 - Slide

This item has no instructions