H5 Toenamediagrammen en differentiequotiënten

H5 Toenamediagrammen en differentiequotiënten
1 / 26
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

H5 Toenamediagrammen en differentiequotiënten

Slide 1 - Slide

Hoe noemen we deze manier van stijgen?
A. Afnemende stijging
B. Constante stijging
C. Toenemende stijging

Invullen bij volgende dia.

Slide 2 - Slide

Hoe noemen we deze manier van stijgen?
A
Afnemende stijging
B
Constante stijging
C
Toenemende stijging

Slide 3 - Quiz

Slide 4 - Slide

Welke manier van stijgen/dalen hoort op interval ⟨10, 15⟩
A. Afnemende daling
B. Afnemende stijging
C. Toenemende daling
D. Toenemende stijging

Slide 5 - Slide

Welke manier van stijgen/dalen hoort op interval ⟨10, 15⟩
A
Afnemende daling
B
Afnemende stijging
C
Toenemende daling
D
Toenemende stijging

Slide 6 - Quiz

Welke manier van stijgen/dalen hoort op interval ⟨10, 15⟩
A. Afnemende daling
B. Afnemende stijging
C. Toenemende daling
D. Toenemende stijging

Slide 7 - Slide

Grafiek
Toenamediagram
Stapgrootte Δx = 1

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Drag question

Slide 10 - Slide

Bij een open interval...
A
...doen de grenzen wel mee en gebruik je <...>
B
...doen de grenzen wel mee en gebruik je [...]
C
...doen de grenzen niet mee en gebruik je <...>
D
...doen de grenzen niet mee en gebruik je […]

Slide 11 - Quiz

Bij een gesloten interval...
A
...doen de grenzen wel mee en gebruik je <...>
B
...doen de grenzen wel mee en gebruik je [...]
C
...doen de grenzen niet mee en gebruik je <...>
D
...doen de grenzen niet mee en gebruik je […]

Slide 12 - Quiz

[5,9] betekent:
A
vanaf 5 tot en met 9
B
5<x<9
C
vanaf 5 tot 9
D
tussen 5 en 9

Slide 13 - Quiz

<5,9> betekent:
A
vanaf 5 tot en met 9
B
groter dan 5 tot en met 9
C
groter dan 5 en kleiner dan 9
D
5<x<9

Slide 14 - Quiz

constante stijging
constante daling
toenemende stijging
toenemende daling
afnemende stijging
afnemende daling

Slide 15 - Drag question

Het differentiequotiënt op het interval [xA , xB] is gelijk aan
A
ΔxΔy
B
de gemiddelde verandering
C
de rc van de lijn door A en B
D
alle drie de antwoorden zijn waar

Slide 16 - Quiz

Bereken het differentiequotiënt op [-1,5]
A
4
B
1,5
C
32
D
32

Slide 17 - Quiz

x
-1
5
y
-2
2
ΔxΔy=5122=64=32

Slide 18 - Slide

De gemiddelde verandering van y op het interval [2,5] is
A
3
B
-3
C
31
D
31

Slide 19 - Quiz

x
2
5
y
5
6
ΔxΔy=5265=31

Slide 20 - Slide

Het differentiequotiënt
op [1, 6] is
A
0.6
B
5/3
C
0.5
D
geen idee

Slide 21 - Quiz

x
1
6
y
3
6
ΔxΔy=6163=53=0,6

Slide 22 - Slide


Bereken het differentiequotiënt van y op het interval [4, 7]
y=x2+12x20

Slide 23 - Open question

y=x2+12x20
Invoeren GR: 
Y1=x2+12x20
Table SET  b.v. start 1  , end 8, step 1

Dit geeft alle y-waarden op het interval [1, 8] met stapgrootte 1


x
4
7
y
12
15
ΔxΔy=741512=33=1

Slide 24 - Slide


Bereken de gemiddelde verandering van W op het interval [15, 40]
W=0,012q3+1,5q2+40q500

Slide 25 - Open question

Invoeren GR: 
Table SET  b.v. start 10  , end 40, step 5

Dit geeft alle y-waarden op het interval [10, 40] met stapgrootte 5


q
15
40
W
397
2732
ΔqΔW=40152732397=252335=93,4
W=0,012q3+1,5q2+40q500
Y1=0,012x3+1,5x2+40x500
Gemiddelde verandering:

Slide 26 - Slide