Kopen en werken hoofdstuk 4 deel 2

Leerdoelen:
Aan het einde van de les:
 • weet je uit welke onderdelen een ondernemingsplan bestaat.
 •  begrijp je wat een SWOT-analyse inhoud


1 / 18
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Leerdoelen:
Aan het einde van de les:
 • weet je uit welke onderdelen een ondernemingsplan bestaat.
 •  begrijp je wat een SWOT-analyse inhoud


Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Ondernemingsplan
Als je een bedrijf gaat starten, dan heb je een ondernemingsplan nodig. Vooral als je geld wilt lenen van een bank is een plan verplicht!
Enkele zaken die in een plan staan:
 • wie je bent, wat je motivatie is en wat je sterke en zwakke punten zijn
 • welke vergunningen je allemaal nodig hebt
 • hoeveel geld je nodig hebt en waar je dat vandaan gaat halen
 • hoeveel geld je verwacht te verdienen met je onderneming

Slide 3 - Slide

Een ondernemingsplan bestaat dus uit de volgen onderdelen:
 • een financieel plan
 • een marketing plan
Het marketingplan kun je verdelen in twee delen:
 • swot analyse
 • marketingmix

Slide 4 - Slide

Een ondernemingsplan bestaat uit:
A
een financieel plan
B
een marketing plan
C
een financieel plan en een marketing plan
D
een overzicht van kosten en opbrengsten

Slide 5 - Quiz

Financieel Plan
In het financieel plan staat de verwachte omzet, de verwachte brutowinst en de verwachte omzet.
Met deze gegevens kun je de brutowinstmarge en nettowinstmarge berekenen.
De brutowinstmarge is de brutowinst in procenten van de omzet.
De nettowinstmarge is de nettowinst in procenten van de omzet.

Slide 6 - Slide

Je gebruikt hier dus de bekende formule
deel
--------  x 100%
geheel

Slide 7 - Slide

Geef de formule van de brutowinstmarge

Slide 8 - Open question

Marketingplan
In het marketingplan staat hoe een winkel/bedrijf zijn producten en diensten onder de aandacht wil brengen van potentiële klanten en hoe je als winkel/bedrijf op de markt inspeelt om je doel te bereiken.
Dat doel kan voor elke winkel/bedrijf anders zijn. 
De één wil zoveel mogelijk winst, de ander wil zo milieuvriendelijk mogelijk produceren etc.

Slide 9 - Slide

SWOT-analyse
Een SWOT-analyse geeft een bedrijf inzicht in de sterke en zwakke punten van het bedrijf en geeft inzicht in welke kansen en bedreigingen er op de markt zijn.
S=strengths (sterktes)
W=weaknesses  (zwaktes)
O= opportunities (kansen)
T=threaths (bedreigingen)

Slide 10 - Slide

OMZET & WINST

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Bij een SWOT analyse van een product analyseer je intern de sterkte en zwakte van een bedrijf en extern de kansen en bedreigingen op de markt
A
waar
B
niet waar

Slide 13 - Quiz

Slide 14 - Video

Marketingmix


Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Vragen?

Slide 17 - Slide

Huiswerk
Maken 4.15 t/m 4.19

Slide 18 - Slide