5.3 De verstedelijking van Duitsland

De verstedelijking van Duitsland
1 / 25
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

De verstedelijking van Duitsland

Slide 1 - Slide

Terugblik
Voorkennis Activeren

Slide 2 - Slide

Hoeveel mensen woonden er in Duitsland in het jaar 2017?
A
65 miljoen
B
83 miljoen
C
75 miljoen
D
85 miljoen

Slide 3 - Quiz

De vergrijzing in Duitsland neemt toe-welke oorzaak klopt NIET
A
mensen leven langer-dus meer vergrijzing
B
babyboomers (pas)na 1950
C
ontgroening na 1964-leidt tot vergrijzing
D
veel immigranten

Slide 4 - Quiz

Na 1950 kwamen er vier groepen immigranten richting Duitsland.
Welke onderstaande groep klopt niet?
A
Volksduitsers uit Oost-Europa
B
Veel gastarbeiders uit landen rond Mid.Zee
C
Nederlandse pensionado's gaan genieten in Dld.
D
Vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan etc.

Slide 5 - Quiz

Hoeveel mensen zullen er in 2060 in Duitsland wonen?
A
65 miljoen
B
83 miljoen
C
73 miljoen
D
85 miljoen

Slide 6 - Quiz

Oost-Duitsland was tot 1989
A
kapitalistisch
B
communistisch

Slide 7 - Quiz

In een communistisch systeem is er ....(welk antwoord klopt NIET)
A
vrijheid van meningsuiting
B
een dictatuur
C
geen concurrentie
D
arbeid geregeld door de staat

Slide 8 - Quiz

Welk deel van Duitsland was veel welvarender?
A
Oost-Duitsland
B
West-Duitsland

Slide 9 - Quiz

In welk jaar kwam er een einde aan het communisme in Oost-Duitsland?
A
1987
B
1988
C
1989
D
1990

Slide 10 - Quiz

In je boek staat dat veel mensen het oude Oos-Duitsland verlieten, dat waren vooral....
A
oude mensen
B
jonge mensen

Slide 11 - Quiz

De leegloop in het voormalige Oost-Duitsland is dramatisch. Welke stad is daarop een uitzondering????
A
Hamburg
B
Munchen
C
Berlijn
D
Magdeburg

Slide 12 - Quiz

Wat is NIET een goed voorbeeld van een afstotingsfactor?
A
Goed bereikbaar
B
Hoge werkloosheid
C
Veel leegstand van huizen
D
Slechte bereikbaarheid

Slide 13 - Quiz

Wat is NIET een goed voorbeeld van een aantrekkingsfactor
A
Goed bereikbaarheid
B
Lage werkloosheid
C
Veel leegstand van huizen
D
Lage belastingen

Slide 14 - Quiz

Lesdoel:
Aan het einde van de les kun je de spreiding van de steden en de stedelijke gebieden in Duitsland verklaren. 
De verstedelijking in Duitsland lijkt op die van Nederland. Toch zijn er ook verschillen. Kun jij aangeven welke verschillen er zijn?

Slide 15 - Slide

Stedelijke gebieden
Elk stedelijk gebied eigen specialisaties
 
 • Bijv. Ruhrgebied veel industrie
 • Hamburg, Bremen zeehaven
 • Stuttgart en München hightechsteden
 • Berlijn hoofdstad en regering
 • Frankfurt financiële hoofdstad

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Subarbanisatie Berlijn
 Tussen 1961 en 1989 was Berlijn een gedeelde stad. Oost-Berlijn was de hoofdstad van de DDR.

 •  Tot 1989 geen suburbanisatie mogelijk (muur om de stad).
 • Na 1990 veel suburbanisatie. Veel nieuwbouw in een ring rondom Berlijn.

Slide 18 - Slide

Na hereniging suburbanisatie ingehaald:

 • In omgeving Berlijn na 1990 vele nieuwbouwwijken gebouwd: 
 •  huis met tuin in een dorp of kleine stad op het platteland. 
 •  Vooral gezinnen met jonge kinderen vertrokken uit de stad. 

Slide 19 - Slide

Gevolgen suburbanisatie voor Berlijn:

 •  Hoogste vertrekoverschotten: stadswijken in binnenstad en flatwijken. 
                         - Mensen met werk en inkomen vertrekken.
                         - Plek ingenomen door arme, werklozen, vaak    
                           buitenlandse migranten → achterstand en
                           armoede wordt versterkt. 
 • Door suburbanisatie en migratie is in Berlijn de  sociale ongelijkheid   toegenomen. 

Slide 20 - Slide

Steden in Oost-Duitsland -> na de val van de Muur
 • herinrichting net als in Oost-Berlijn
 • Flats afgebroken, nieuwe huizen op die plaats
 • Minder huizen nodig omdat veel mensen weggaan uit die wijk 

Slide 21 - Slide

Stedelijke gebieden in Duitsland

Lijkt op Nederland:
- er zijn grote agglomeraties en stedelijke gebieden
- er is steeds minder landelijk gebied hierdoor
- elk stedelijk gebied heeft eigen specialiteit => net als de Randstad in Nederland.


Slide 22 - Slide

Oorzaak - gevolg
sub-urbanisatie -> ontstaan agglomeraties ->
veel nieuwbouw -> flats en binnenstad leeg ->
arme, werkloze (buitendlandse) migranten in de flats ->
segregatie -> sociale ongelijkheid

integratie de oplossing?

Slide 23 - Slide

Wat ga je doen?
Maken: 1, 3ab, 4bc, 5, 6bc, 7a, 8b, 9c, 10a

Slide 24 - Slide

Lesdoel:
Aan het einde van de les kun je de spreiding van de steden en de stedelijke gebieden in Duitsland verklaren. 
De verstedelijking in Duitsland lijkt op die van Nederland. Toch zijn er ook verschillen. Kun jij aangeven welke verschillen er zijn?

Slide 25 - Slide