Examen les opdracht 19 25-03-21

Hartelijk welkom!


Vervolgcursus diploma Eerste Hulp, Bertine v/d Kolk
1 / 39
next
Slide 1: Slide
EHBOMBOStudiejaar 1

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Hartelijk welkom!


Vervolgcursus diploma Eerste Hulp, Bertine v/d Kolk

Slide 1 - Slide

Bewusteloos en geen (normale) ademhaling:

Paragraaf: 3.5                                                                              
                                                                             27e druk

Slide 2 - Slide

Doelstelling:
Aan het einde van de les zijn alle cursisten bekwaam in:
-Herkennen en handelen bij bewusteloos en geen (normale) ademhaling
-Reanimeren en beademen van een volwassen slachtoffer, een zuigeling, kind en drenkeling
-Handelen met behulp van een AED door 1 of 2 hulpverleners
-Handelen met een gelaatsdoekje of beademingsmasker

Slide 3 - Slide

Afspraken samenwerking:

  • Maatregelen covid-19;
  • No play;
  • Telefoongebruik (lessonup.app- code invoeren- registreren). 

Slide 4 - Slide

Bewusteloos en (geen) normale ademhaling

Slide 5 - Slide

Covid-19 

Slide 6 - Slide

Let op je veiligheid, hoe beoordelen wij een slachtoffer in de corona tijd?
A
Op afstand
B
Binnen de 1,5 meter

Slide 7 - Quiz

Bij controle van de ademhaling laten wij het volgende achterwege:
A
Kin-lift
B
Voelen van de ademhaling
C
Observeren of de borstkast op en neer gaat

Slide 8 - Quiz

Waar of niet waar? De NRR adviseert niet te beademen?
A
Waar
B
Niet waar

Slide 9 - Quiz

Waar of niet waar? De NRR adviseert wel borstcompressies te geven als het noodzakelijk is?
A
Waar
B
Niet waar

Slide 10 - Quiz

Rollenspel met de lotus: 
-Waarneming noteren- competentielijst;
-Evaluatie. 

Slide 11 - Slide

Bij twijfel wel of geen (normale) ademhaling ga je direct starten met reanimatie?
A
Niet waar
B
Waar

Slide 12 - Quiz

Hoever druk je het borstbeen in bij een volwassene?
A
4cm
B
5cm
C
5-6cm

Slide 13 - Quiz

Wanneer geef je alleen borstcompressies zonder beademing?
A
Bij verwondingen rond de mond
B
Bloedingen rond de mond
C
Wanneer instructies telefonisch te veel tijd kost
D
Alle antwoorden zijn goed

Slide 14 - Quiz

Bij een ineffectieve beaming ga je...?
A
Door met borstcompressies geven
B
Net zolang door met beademen totdat het lukt

Slide 15 - Quiz

Wanneer ontblootte wij de borstkas van het slachtoffer?
A
Twijfel
B
Bij dikke kleding
C
Bij toepassen AED
D
Alle antwoorden zijn juist

Slide 16 - Quiz

Bij 2 hulpverleners wissel je het reanimeren om de .. minuten af.
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 17 - Quiz

Gebruik kinderelektroden bij een kind t/m?
A
t/m 8 jaar
B
t/m 12 jaar

Slide 18 - Quiz

Wanneer stop je met reanimeren?
A
Als een professionele hulpverlener dit zegt
B
Het slachtoffer bij bewustzijn komt
C
Als je uitgeput bent
D
Alle antwoorden zijn juist

Slide 19 - Quiz

4 dilemma`s, wat nu?

Slide 20 - Slide

Oefenen
reanimatie: 

Slide 21 - Slide

Reanimatie zuigeling (tot 1jaar)

Slide 22 - Slide

Reanimatie zuigeling?

Slide 23 - Mind map

Waarom starten wij met 5 beademingen?

Slide 24 - Open question

Rollenspel met de lotus: 
-Waarneming noteren- competentielijst;
-Evaluatie. 

Slide 25 - Slide

Oefenen
reanimatie 
zuigeling: 

Slide 26 - Slide

Reanimatie kind en drenkeling: 

Slide 27 - Slide

Reanimatie kind/drenkeling

Slide 28 - Mind map

Rollenspel met de lotus: 
-Waarneming noteren- competentielijst;
-Evaluatie. 

Slide 29 - Slide

Oefenen
reanimatie 
kind: 

Slide 30 - Slide

Gelaatsdoekje en beademingsmasker

Slide 31 - Slide

Een gelaatsdoekje voorkomt dat de hulpverlener in aanraking komt met uitademingslucht?
A
Waar
B
Niet waar

Slide 32 - Quiz

Waar of niet waar? Hulpmiddel alleen gebruiken als je er regelmatig mee hebt geoefend?
A
Waar
B
Niet waar

Slide 33 - Quiz

Gezamenlijk oefenen 

Slide 34 - Slide

Zijn er nog vragen?

Slide 35 - Slide

Welke cijfer geef je aan de cursus van vandaag?
0100

Slide 36 - Poll

Doelstelling:
Aan het einde van de les zijn alle cursisten bekwaam in:
-Herkennen en handelen bij bewusteloos en geen (normale) ademhaling
-Reanimeren en beademen van een volwassen slachtoffer, een kind, zuigeling en drenkeling
-Handelen met behulp van een AED door 1 of 2 hulpverleners
-Handelen met een gelaatsdoekje of beademingsmasker

Slide 37 - Slide

De voorafgestelde doelen, zijn die behaald?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 38 - Poll

Nog een tip of een top?

Slide 39 - Mind map