VAI 02-12

Voorlichting, advies en instructie
LWP10885


1 / 24
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Voorlichting, advies en instructie
LWP10885


Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Doel
Na deze les kan ik aangeven:
Wat er bedoeld wordt met voorlichting, advies en instructie

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

wat is voorlichting

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Voorlichting 
Weloverwogen informatie geven.

Voorlichting helpt bij een zorgvrager bij het vormen van een mening en het nemen van een besluit

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Doel van een voorlichting
1. Vergroten van de kennis van de zorgvrager. 
2. Verminderen van de onzekerheid en angst bij de zorgvrager. 
3. Goede voorlichting zorgt voor beter geïnformeerde zorgvragers

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Wat is advies

Slide 6 - Mind map

This item has no instructions

Advies
Adviseren betekent dat je deskundige suggesties en raad geeft.
Meer sturend dan voorlichting
Je geeft advies over:
 • Leef- en gedragsregels
 • Hulpmiddelen
 • Behandeling of therapie
 • Onderzoek

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Wat is instructie

Slide 8 - Mind map

This item has no instructions

Instructie
Gericht informatie geven over hoe, wanneer of op welke manier iets moet gebeuren

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Instructie
- directe communicatie
- geschreven handleiding
- commando signaal
- film
- onderdeel van werkinstructie

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Kenmerken van VAI
 • Duidelijk doel
 • Tweerichtingsverkeer tussen verpleegkundige en zorgvrager
 • De zorgvrager staat centraal, aansluiten op wat zorgvrager weet en op zijn persoonlijke situatie
 • Kracht van herhaling
 • Mondelinge voorlichting ondersteunen met schriftelijk of beeldend materiaal

Slide 11 - Slide

Algemene doelen van voorlichting

Vergroten van de kennis van de zorgvrager, zodat hij een weloverwogen beslissing kan nemen over het verdere verloop van zijn behandeling
 • Het is belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van de zorgvrager. Zorg voor een open communicatie, waarbinnen de zorgvrager de mogelijkheid krijgt om zijn persoonlijke vragen te stellen, gevoelens te uiten en zijn mening te geven.
Verminderen van de onzekerheid en angst bij de zorgvrager
 • Het is belangrijk om informatie zo over te brengen dat de zorgvrager in staat is zich voor te bereiden op wat komen gaat, de informatie in te passen in zijn persoonlijke levensstijl of te gebruiken bij het oplossen van zijn problemen. Als mensen weten wat hun te wachten staat of welke invloed ze zelf hebben, zullen ze niet alleen minder angstig zijn, maar soms ook minder pijn hebben.
Goede voorlichting zorgt voor beter geïnformeerde zorgvragers
 • Dit vermindert de afhankelijkheid en vergroot de tevredenheid en therapietrouw. Het kan bovendien de opnameduur verkorten.

Voorlichting geven is een methodisch proces


 • Voorbereidingsfase
 • Uitvoeringsfase
 • Evaluatiefase 

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Voorbereiding
 • De zorgvrager als individu
 • Leeftijd en begripsvermogen
 • Persoonlijkheid
 • Al aanwezige kennis
 • Naasten
 • Cultuur

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

vervolg
 • Gezondheidsgedrag van de zorgvrager
 • Woonomgeving
 • Werkomstandigheden
 • Tijdomstandigheden
 • Sociale omgeving
 • Opvoeding 

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Uitvoering
 • Kennisoverdracht
 • Inlevingsvermogen
 • Vertrouwen 

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Evaluatie
 • hoe heeft de zorgvrager de instructie ervaren
 • hoe waren de gebruikte middelen
 • Hoe was de houding van de zorgverlener  

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Belang van preventie
 • Gezondheidsvaardigheden bevorderen
 • (Verergering van) ziektes voorkomen
 • Zelfstandigheid bevorderen

 • Kosten besparen!

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Doel van preventie
 • Geeft een zorgvrager inzicht in zijn gezondheidstoestand
 • Helpt  verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gezondheidstoestand
 • Vergroot de gezondheidsvaardigheden van een zorgvrager
 • Bevordert gezond gedrag van de zorgvrager
 • Helpt gezondheidsproblemen voorkomen
 • Bevordert herstel
 • Vermindert angst voor opname, operatie en behandeling

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Hoe noem je de verschillende niveaus van preventie:
A
1e graads-, 2e graads- & 3e graads preventie
B
Micro-, meso- en macro preventie
C
Primaire-, secundaire- & tertiaire preventie

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Niveaus van preventie
 • Primaire preventie: voorkomen dat iemand ziek wordt
 • Secundaire preventie: opsporen van een aandoening om te voorkomen dat iemand daadwerkelijk ziek wordt 
 • Tertiaire preventie: Voorkomen van verergering. 

Slide 20 - Slide


Primaire preventie: 
Feitelijke preventie / voorkomen dat iemand ziek wordt

Secundaire preventie: 
In een zo vroeg mogelijk stadium opsporen van een aandoening om te voorkomen dat iemand daadwerkelijk ziek wordt en/of complicaties krijgt

Tertiaire preventie: 
Voorkomen van verergering. Gericht op comfort en stabiliseren
Noem voorbeelden die je kent (privé/stage) bij:
1. Primaire preventie
2. Secundaire preventie
3. Tertiaire preventie

Slide 21 - Open question

Primaire preventie
Gezond eten, tandenpoetsen, sporten, voldoende slapen, niet roken, hygiëne, veilig vrijen, griepprik, vaccinaties

Secundaire preventie
Bevolkingsonderzoeken, sportkeuring, tandartscontrole, prenatale screening

Tertiaire preventie
Palliatieve zorg, palliatieve chemokuur, pijnbestrijding

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

afsluiting
vragen?
doel?

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

bron
- traject V & V  Voorlichting, advies en instructie

Slide 24 - Slide

This item has no instructions