Les 14 - Waarom straffen?

Les 14 - Waarom straffen?
H7 - Strafrecht: berechting
1 / 15
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Les 14 - Waarom straffen?
H7 - Strafrecht: berechting

Slide 1 - Slide

Lesdoel
 • Je kunt de 8 stappen in een strafrechtszitting noemen.
 • Je kunt de 3 Nederlandse hoofdstraffen noemen.
 • Je kunt het verschil uitleggen tussen straffen en strafrechtelijke maatregelen
 • Je kunt 5 functies van straffen noemen. 

Slide 2 - Slide

Wat gaan we doen?
 • Herhaling: Juiste volgorde
 • Uitleg: Straffen in Nederland
 • Opdracht: Functie van straf?
 • Opdrachten werkboek 

Slide 3 - Slide

De advocaat verdedigt de verdachte.
Oproep voorafgaand aan de zitting. Brief van de officier van Justitie. Er staat in waar je van verdacht wordt en waar de zitting plaatsvindt
De verdachte kan nog zijn excuus aanbieden aan het slachtoffer of zijn onschuld benadrukken.
De rechter controleert de gegevens van de verdacht en noemt zijn rechten
De rechter ondervraagt de verdachte. De advocaat en de officier van justitie mogen getuigen en deskundigen ondervragen.
De officier van justitie lees het strafbare feit voor waar de verdachte van beschuldigd wordt. 
De rechter legt uit of hij het bewezen acht dat de verdachte het strafbare feit heeft gepleekd en welke straf hij krijgt opgelegd. 
De officier van Justitie probeert aan te tonen dat de verdachte schuldig is en vraagt de rechter om een bepaalde straf, de eis. 
Laatste woord
Opening
Pleidooi
Terechtzitting
Vonnis
Dagvaarding
Tenlastelegging
Requisitoir

Slide 4 - Drag question

Laatste woord
Opening
Pleidooi
Terechtzitting
Vonnis
Dagvaarding
Tenlastelegging
Requisitoir

Slide 5 - Drag question

Straffen
 • Vrijheidsstraf : max. 16 maanden bij overtreding, max levenslang bij misdrijf
 • Taakstraf: leer- of werkstraf.
 • Geldboete
 • Bijkomende straffen: altijd in combi met een andere straf. Bijv: ontzegging rijbevoegdheid/beroep.

Slide 6 - Slide

Voorwaardelijke straf
“U krijgt een gevangenisstraf van 5 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar.

Slide 7 - Slide

Strafrechtelijke maatregelen
 • Terbeschikkingstelling (TBS): behandeling psychisch zieke daders 
 • Onttrekking: gestolen auto’s, wapens, drugs inleveren
 • Ontneming wederrechtelijk voordeel: Criminele winsten inleveren 
 • Schadevergoeding slachtoffer

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Opdracht: Functies van straf
1. Noem 3 redenen waarom we daders straffen.
2. Bedenk welke reden jij het belangrijkste vindt.
3. Welke redenen voor straffen worden er in H7 genoemd? (blz 67/68 van jouw tekstboek)
4. Welke reden vind jij het belangrijkste. 
Zet ze in jouw volgorde.
5. Maakt het nog uit per situatie welke 
reden belangrijk is? Geef een voorbeeld. 


timer
10:00
Klaar? opdracht 1 t/m 9 (blz 46 - WB)

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Lezen: H7 - Strafrecht:
berechting (blz 64 t/m 69 - LB)
Maken: opdracht 1 t/m 10 (blz 46 - WB)
AAN DE SLAG!
timer
10:00

Slide 15 - Slide