4h1 Argumenteren les 3 (schema's tekenen)

Argumenteren 
 les 3
4 havo hoofdstuk 6
1 / 15
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 15 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Argumenteren 
 les 3
4 havo hoofdstuk 6

Slide 1 - Slide

Onderwerp 1
middeleeuwen

Kies één van de verwerkingsopdrachten en lever deze uiterlijk
vrijdag 9 juni in op papier.
Onderwerp 2
Lezen + argumenteren

In de komende lessen:
werken aan H.6 Argumenteren.

Toets in de toetsweek:
Lezen H1-5 + argumenteren

Slide 2 - Slide

Argumenteren H6 blz. 192
 1. Argumenten (feitelijk en waarderend), tegenargumenten en weerleggingen.
 2. Argumentatiestructuren (blokkenschema's)
 3. Argumentatieschema's (op basis waarvan wil je overtuigen)
 4. Drogredenen (ongeldige argumentatie)
 5. Aanvaardbaarheid van argumentatie

Slide 3 - Slide

Argumenteren H6 blz. 192
 1. Argumenten (feitelijk en waarderend), tegenargumenten en weerleggingen.
 2. Argumentatiestructuren (blokkenschema's)
 3. Argumentatieschema's (op basis waarvan wil je overtuigen)
 4. Drogredenen (ongeldige argumentatie)
 5. Aanvaardbaarheid van argumentatie

Slide 4 - Slide

Deze les, blz. 197
Argumenteren 6.2
 • Samen oefenen blokkenschema maken
  (vergelijkbaar met toetsvragen)
 • Zelf verder oefenen uit het boek


Slide 5 - Slide

Deze les, blz. 197
Argumenteren 6.2
 • Samen oefenen blokkenschema maken
  (vergelijkbaar met toetsvragen)
 • Zelf verder oefenen uit het boek


Slide 6 - Slide

Deze les, blz. 197
Argumenteren 6.2
 • Pak een blaadje en teken de volgende argumentatiestructuren uit.
 • Geef bij elke argumentatie aan of die enkelvoudig (A), nevenschikkend met afhankelijke argumenten (B), nevenschikkend met onafhankelijke argumenten (C), onderschikkend (D) of onder- en nevenschikkend (E) is.
 • (van het nakijkmodel van de toets:)
  Opdracht A 8 punten: 1½ punt voor juist blokjesschema en ½ punt voor benoemen soort argumentatie.
 • Let op:
 • - Het blokjesschema is goed of fout. Geef dus geen deelscore als één blokje verkeerd is ingevuld.
 • - Geen punten toekennen als leerlingen de zinnen hebben afgekort.
Slide 7 - Slide

Maak het blokkenschema en Geef bij elke argumentatie aan of die enkelvoudig (A), nevenschikkend met afhankelijke argumenten (B), nevenschikkend met onafhankelijke argumenten (C), onderschikkend (D) of onder- en nevenschikkend (E) is.
 • 1. Ik heb helemaal geen tijd, dus ik ga niet mee naar het festival. Mijn vader heeft namelijk mijn hulp nodig bij het repareren van onze caravan, want we gaan volgende week kamperen.
 • 2. Je kunt beter nu al beginnen met trainen voor de marathon. Je bent gevoelig voor blessures en die kan je voorkomen door de training langzaam op te bouwen.
 • 3. Ik vind de e-bike een goede uitvinding. Allereerst kun je een e-bike overal opladen, er zijn immers overal oplaadpunten geplaatst. Verder heb je geen fileproblemen, want je kunt overal langsrijden. Omdat je op een e-bike een duwtje in de rug krijgt, kun je langere afstanden afleggen.


want
dus

Slide 8 - Slide

Maak het blokkenschema en Geef bij elke argumentatie aan of die enkelvoudig (A), nevenschikkend met afhankelijke argumenten (B), nevenschikkend met onafhankelijke argumenten (C), onderschikkend (D) of onder- en nevenschikkend (E) is.
 • 1. Ik heb helemaal geen tijd, dus ik ga niet mee naar het festival. Mijn vader heeft namelijk mijn hulp nodig bij het repareren van onze caravan, want we gaan volgende week kamperen.

Slide 9 - Slide

Maak het blokkenschema en Geef bij elke argumentatie aan of die enkelvoudig (A), nevenschikkend met afhankelijke argumenten (B), nevenschikkend met onafhankelijke argumenten (C), onderschikkend (D) of onder- en nevenschikkend (E) is.
 • 1. Ik heb helemaal geen tijd, dus ik ga niet mee naar het festival. Mijn vader heeft namelijk mijn hulp nodig bij het repareren van onze caravan, want we gaan volgende week kamperen.
 • Onderschikkend

Standpunt: Ik ga niet mee naar het festival
                                                      ^
arg 1                     Ik heb helemaal geen tijd
                                                      ^
arg 2                   Mijn vader heeft mijn hulp nodig bij het repareren van onze caravan
                                                      ^
arg 3                   we gaan volgende week kamperen

Slide 10 - Slide

Maak het blokkenschema en Geef bij elke argumentatie aan of die enkelvoudig (A), nevenschikkend met afhankelijke argumenten (B), nevenschikkend met onafhankelijke argumenten (C), onderschikkend (D) of onder- en nevenschikkend (E) is.
 • 2. Je kunt beter nu al beginnen met trainen voor de marathon. Je wilt immers blessures voorkomen en die voorkom je door de training langzaam op te bouwen.

Slide 11 - Slide

Maak het blokkenschema en Geef bij elke argumentatie aan of die enkelvoudig (A), nevenschikkend met afhankelijke argumenten (B), nevenschikkend met onafhankelijke argumenten (C), onderschikkend (D) of onder- en nevenschikkend (E) is.
 • 2. Je kunt beter nu al beginnen met trainen voor de marathon. Je bent gevoelig voor blessures en die voorkom je door de training langzaam op te bouwen.
 • Nevenschikkend met afhankelijke argumenten

                 Standpunt: Je kunt beter nu al beginnen met trainen voor de marathon
                                                                                            ^
arg  je bent gevoelig voor blessures    +       arg Blessures voorkom je door de                                                                                                                                              training langzaam op te bouwen.


Slide 12 - Slide

Maak het blokkenschema en Geef bij elke argumentatie aan of die enkelvoudig (A), nevenschikkend met afhankelijke argumenten (B), nevenschikkend met onafhankelijke argumenten (C), onderschikkend (D) of onder- en nevenschikkend (E) is.
 • Ik vind de e-bike een goede uitvinding. Allereerst kun je een e-bike overal opladen, er zijn immers overal oplaadpunten geplaatst. Verder heb je geen fileproblemen, want je kunt overal langsrijden. Omdat je op een e-bike een duwtje in de rug krijgt, kun je langere afstanden afleggen.

Slide 13 - Slide

Maak het blokkenschema en Geef bij elke argumentatie aan of die enkelvoudig (A), nevenschikkend met afhankelijke argumenten (B), nevenschikkend met onafhankelijke argumenten (C), onderschikkend (D) of onder- en nevenschikkend (E) is.
 • Ik vind de e-bike een goede uitvinding. Allereerst kun je een e-bike overal opladen, er zijn immers overal oplaadpunten geplaatst. Verder heb je geen fileproblemen, want je kunt overal langsrijden. Omdat je op een e-bike een duwtje in de rug krijgt, kun je langere afstanden afleggen.
 • onder- en nevenschikkend
                                               Standpunt: Ik vind de e-bike een goede uitvinding
                                                  ^                                                 ^                                                      ^   
  Je kunt de e-bike overal opladen           Je hebt dan geen fileproblemen   Je kunt langere 
                                              ^                                                    ^                                                   afstanden afleggen
 Er zijn overal oplaadpunten geplaatst     Je kunt overal langsrijden   Je krijgt een dûwtje in de                                                                                                                                                                                 rug
Slide 14 - Slide

Zelf verder oefenen
 • Kijk opdracht 2 en 3 van paragraaf 2 na als je op papier werkt

 • Maak opdracht 4, 5 en 6 van blz. 200
  online is dit planning

 • Klaar? Ga verder aan het project middeleeuwen!
Slide 15 - Slide