3.1 Wetten en regels deel 2

Deel 2 van 3.1


Wetten en regels: De rechtbank

1 / 13
next
Slide 1: Slide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Deel 2 van 3.1


Wetten en regels: De rechtbank

Slide 1 - Slide

Rechten en plichten
  • Rechten: alles wat je mag
  • Plichten:  alles wat je moet

Slide 2 - Slide

Nederland is een verzorgingsstaat met rechten en plichten. Welke rechten en plichten ken jij?

Slide 3 - Open question

Sleep de blauwe hokjes naar de goede rode hokjes. Is het dus een recht of plicht?
Recht
Plicht

Stoppen bij een rood stoplicht

Je mag geloven wat je wilt

Demonstreren

Belasting betalen

Slide 4 - Drag question

De belangrijkste rechten en plichten staat omschreven in ...
A
de grondwet
B
de verkeerswet
C
de rechtsregels
D
het wetboek van strafrecht

Slide 5 - Quiz

Sleep het begrip naar het juiste vakje
Overtreding+straf
Misdaad
Overtreding géén straf / gedogen
Fiets stelen
In iemands gezicht spugen tijdens de lockdown
Straatroof
Iemand bijten
Zwartrijden
Brood stelen
Bijtende hond
Naakt over straat lopen
Alcohol op straat
Blowen op straat

Slide 6 - Drag question

De rechtbank, welke mensen zijn hier aanwezig?

Slide 7 - Slide

Hoe verloopt de rechtszaak?

  1. De rechter controleert de persoonlijke gegevens van de verdachte

  2. De officier van justitie leest de aanklacht voor

  3. De rechter, de advocaat en de officier van justitie stellen de verdachte vragen

  4. De getuige wordt opgeroepen


5. De officier van justitie vertelt waarom hij vind dat de verdachte schuldig is

6. De advocaat krijgt het woord

7. De verdachte mag nog iets zeggen

8. De rechter denk na over alles en geeft uiteindelijk het vonnis (en de eventuele straf)

Slide 8 - Slide

Burgerlijk recht 
Rechtbanken houden zich niet alleen bezig met misdaden en overtredingen (strafrecht), als burgers het ergens niet over eens worden, kunnen ze naar de rechter stappen. Dit heet het burgerlijk recht of civiel recht
(Denk aan: de rijdende rechter). 
Burgerlijk recht gaat over zaken waar geen strafbare feiten aan te pas komen.

Slide 9 - Slide

Tbs
= terbeschikkingstelling
Als de dader van een zwaar misdrijf geestelijk ziek is, wordt de dader soms opgesloten in psychiatrische kliniek. 
Vaak gaat tbs samen met een gevangenisstraf. 

Slide 10 - Slide

Jury rechtspraak

IIn Engeland en Amerika bestaat juryrechtspraak. In Nederland kennen wij dit niet. 

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Huiswerk
  • Maak cursus 3.1 af
  • Leer de begrippen van cursus 3.1

Slide 13 - Slide