socialisatie en nature/ nurture

2.5 Nature- Nurture
1 / 19
next
Slide 1: Slide
MaatschappijwetenschappenMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 19 slides, with interactive quiz, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

2.5 Nature- Nurture

Slide 1 - Slide

Leerdoel
Je weet wat de begrippen nature en nurture betekenen
Je kan nature en nurture toepassen op een situatie

Slide 2 - Slide

Nature
Aangeboren eigenschappen; ieder kind dat geboren wordt heeft unieke eigenschappen, biologische en erfelijke factoren.

Slide 3 - Slide

De Lombroso-test
Wie 

is 

crimineel?

Slide 4 - Slide

Nurture
Aangeleerde kenmerken, of gedrag. Dit heeft te maken met de omgeving waarin iemand opgroeit en leeft; opvoeding en omgevingsfactoren.

Slide 5 - Slide

Nature-nurture-debat
De vraag of eigenschappen van mensen meer worden bepaald door nature of nurture.

Slide 6 - Slide

0

Slide 7 - VideoWat denk jij dat het resultaat is van het onderzoek? Gaat het om nature of nurture?
Wat denk jij dat het resultaat is van het onderzoek? Gaat het om nature of nurture?
A
Nature
B
Nurture

Slide 8 - Quiz

Slide 9 - Slide

Gedrag van mensen wordt bepaald door hun genen.
Filosofen/Wetenschappers bij nature-nurture
Criminelen zien er anders uit dan niet-criminelen.
Het meeste gedrag van mensen en dieren is aangeleerd.
Criminaliteit is niet aangeboren, maar mensen kiezen er zelf voor om crimineel gedrag te vertonen.
John Locke & John Stuart Mill
Lombroso
Behavioristen Pavlov en Skinner
Merton

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

NURTURE
Verandert in tijd
Verandert in plaats

standplaatsgebondenheid

Slide 12 - Slide

vormen van socialisatie
1 Primaire socialisatie: informeel 
2 Secundaire socialisatie: formeel 
3 Tertiaire socialisatie: anonieme socialisatoren 

Slide 13 - Slide

3 vormen van socialisatie...
 1. primaire socialisatie: door bekenden, kleine groepen, informeel
 2. secundaire socialisatie: formele en georganiseerde omgeving
 3. tertiaire socialisatie: anonieme actoren  

Slide 14 - Slide

Soorten socialisatoren
 • Primaire socialisatie: informele socialisatie binnen het gezin en de vriendengroep 
 • Secundaire socialisatie: formele socialisatie of school, op het werk of in verenigingen (kerk, sport, etc.)
 • Tertiaire socialisatie: socialisatie door anonieme socialisatoren (media, overheid, etc.)

Slide 15 - Slide

Sociale verschillen werken door in het socialisatieproces
Socialisatieprocessen verschillen naar het milieu waarin iemand opgroeit. De ene groep heeft meer 
- economisch kapitaal , 
- sociaal kapitaal en
-  cultureel kapitaal 
dan de andere groep. 

Slide 16 - Slide

socialisatieproces
Individu (aangeboren eigenschappen)


Socialisatie: sociale controle


Internalisatie 

Slide 17 - Slide

opdracht: interview 
interview gaat over:
 • socialisatie
 • nature/nurture
 • tijd en plaats
 • verandering en continuiteit


Slide 18 - Slide

welke vragen kun je stellen?
 • waar kom je vandaan
 • welke tijd ben je geboren
 • hoe zag je gezin eruit
 • hoe ben je opgevoed door je ouders,
 • door de kerk
 • door omgeving
 • was er invloed van media
 • speelde het geloof een rol
 • binnen welke cultuur
 • binnen welke economische positie
 • binnen welke politieke overtuiging

Slide 19 - Slide