MA-7 Les 2 Promotie

Promotie
1 / 21
next
Slide 1: Slide
MarketingVocational Education

This lesson contains 21 slides, with text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Promotie

Slide 1 - Slide

Les 1 
Wat weten we al over promotie? 

...dat het een commercieel doel heeft.
...dat de ondernemer wil meer winst maken. 
...dat de meeste promotie is gericht op de afnemers (de klanten of consumenten)

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Aan het einde van deze les weet je:
....wat wordt verstaan onder promotie.
....hoe de effectiviteit van de communicatie te vergroten door de AIDA-formule te gebruiken
....het verschil tussen appeal en branding

Slide 4 - Slide

Onder promotie verstaan we het verstrekken van boodschappen met als doel, het gedrag van de voor de organisatie belangrijke personen gunstig te beinvloeden

Slide 5 - Slide

Promotie heeft te maken met:
 1. Het verstrekken van boodschappen
 2. De belangrijke personen voor de ondernemer
 3. Het gunstige beinvloeden van gedrag

Slide 6 - Slide

Het verstrekken van boodschappen
Het overbrengen van boodschappen, we spreken ook wel van de communicatiemix.

De ondernemer vestigt de aandacht op een speciale aanbieding spreken we van actiepromotie. Het direct aanzetten tot aankoop.

Wanneer de ondernemer de merkbekendheid en de merkvoorkeur wil vergroten en imago te verbeteren spreken we van themapromotie


Slide 7 - Slide

De belangrijke personen voor de ondernemer
De boodschappen zijn altijd gericht op personen.

Voorbeeld: klanten, bankinstellingen, leveranciers, 
milieugroepering, de media of de overheid vertegenwoordigen.

Slide 8 - Slide

Het gunstig beïnvloeden van gedrag

Het koopgedrag van klanten beïnvloeden zodat zij sneller kopen.​

 1. dat men positief over de onderneming denkt.
 2. dat men het product kent en ovrtuigd i van de voordelen r van.
 3. dat men besluit om het product te gaan kopen. 

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

DE AIDA-FORMULE
Doel: om de effectiviteit van de communicatie te vergroten

Attention
De aandacht van de klant trekken.
 • Opvallende kleuren
 • Grote koppen gebruiken
 • prikkelde of opvallende afbeelding.


Slide 11 - Slide

DE AIDA-FORMULE
Interest
De aandacht vast houden en de interesse wekken. 


Etherreclame Mooie muziek, spanning of erothiek 
Gedrukte reclame is de slogan hierbij van belang 

Slide 12 - Slide

DE AIDA-FORMULE
Desire
Door het noemen van de voordelen 
van het product, prikkel je de drang 
ofwel het verlangen naar het product. 

Slide 13 - Slide

DE AIDA-FORMULE
Action
De klant te zetten tot een actie.
De actiebereid vergroten: 
 • tijdelijk prijskortingen
 • telefoonnummers
 • invulstaatjes
 • antwoordnummers
 • coupons

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

APPEAL
De manier waarop met een uitgezonden promotieboodschap de aandacht van de consument getrokken wordt en zijn gevoelens ten opzichte van het product, merk of bedrijf beïnvloed wordt.
 • angst appeal
 • humor appeal
 • sex appeal
 • music appeal
 • rationele appeal

Slide 16 - Slide

Angst appeal
Humor appeal

Slide 17 - Slide

Sex appeal
Rationele appeal

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Branding
Een groot gedeelte een spychologisch proces.

Een consistent gebruik van logo, kleur, type mensen en muziek

Slide 20 - Slide

Opdracht
11.09
11.11
11.12 t/m 11.15 

Slide 21 - Slide