methodisch werken/ werkplan/ruimte gebruiksklaar maken les 2 oktober

Wat gaan we doen vandaag?
 • Theorie methodisch werken.
 • Theorie werkplan opstellen.


1 / 38
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Wat gaan we doen vandaag?
 • Theorie methodisch werken.
 • Theorie werkplan opstellen.


Slide 1 - Slide

Waar denk je aan bij methodisch werken?

Slide 2 - Mind map

werken volgens een vaste methode

Slide 3 - Slide

Kenmerken van methodisch werken
 •  doelgericht: je weet wat je wil bereiken?
 • planmatig: een logische volgorde in je werkwijze.
 • procesmatig: een stappenplan.
 • bewust: waarom, voor wie  en wat.

Slide 4 - Slide

Beginsituatie vaststellen /
voorbereiden

 • Bedenk voor wie?
 • Wat is het probleem?
 • Wat wil mijn klant/zorgvrager?
 • Hoe is de situatie nu?

Slide 5 - Slide

Doelen formuleren 
- Je omschrijft doelen die haalbaar zijn!
- Je maakt doelen die je kunt meten/evalueren?

Slide 6 - Slide

Plan van aanpak maken
Plan geeft antwoord op de 6 W,s
 •  Wie speelt een rol?
 •  Wat wil ik bereiken?
 • Wat moet er gebeuren?
 •  Waar moet het gebeuren? (plek, plaats)
 • Welke werkwijze kies ik? (protocol, richtlijn)
 •  Wanneer moet het gebeuren?

Slide 7 - Slide

Uitvoeren
Je werkt volgens het plan van aanpak.
Maar let op! Observeer en signaleer de situatie/klant/zorgvrager, dit kan anders lopen dan vooraf gedacht. 

Slide 8 - Slide

Reflecteren en evalueren
Reflecteren: Je bekijkt de situatie/handeling kritisch vanuit jezelf.
Evalueren: wat ging er goed?  waarom? of juist niet? Wat kunnen we aanpassen?

Slide 9 - Slide

Signaleren en observeren
Wat is observeren? Bewust kijken, doelgericht kijken
Aan je observatie geef je een interpretatie

Wat is signaleren? Je krijgt een signaal.
Er valt iets op wat eerst anders was
Je vangt iets op wat niet klopt
Slide 10 - Slide

Welke zintuigen kun je gebruiken tijdens het observeren en signaleren?

Slide 11 - Open question

Rapporteren
Mondeling en/of schriftelijk.
Vertel alleen feiten, duidelijk omschreven wat je gehoord en of gezien hebt, alleen conclusie geven bij meerdere observaties en geef duidelijk aan het jouw conclusie is. Concreet en bondig.

Slide 12 - Slide

Ruimte gebruiksklaar maken
Waarom?
Hoe?
Waar hou je rekening mee?
Voor wie?


Slide 13 - Slide

Waar denk je aan bij het gebruiksklaar maken van jouw werkruimte?

Slide 14 - Open question

Slide 15 - Slide

Planmatig werken bestaat uit 3 onderdelen
Zet deze in de juiste volgorde.
voorbereiden
uitvoering
evalueren
1
2
3

Slide 16 - Drag question

Stappenplan werkplan
Geef antwoord op de volgende vragen:
 • Welke 
 • Wanneer
 • Wie 
 • Wat 
 • Waar
 • Waarom

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

De eerste W is van
Welke taak ga ik doen?

Slide 19 - Slide

De tweede W staat voor:
Wanneer ga ik deze taak doen.
Wat is hier belangrijk om te weten?

Slide 20 - Open question

Wie
De derde W is van wie
Met wie ga ik deze taak doen

Slide 21 - Slide

Wat
De vierde W is van wat
Wat heb ik nodig voor deze taak. Welke middelen?

Slide 22 - SlideWat zijn middelen?
A
afspraken die je maakt met collega’s
B
alles wat je gebruikt bij je werkzaamheden
C
stappen die je zet om het werk uit te voeren
D
taken die uitgevoerd moeten worden

Slide 23 - Quiz

Waar
De vijfde W is van waar
Waar ga ik deze taak doen!

Slide 24 - Slide

Waarom
De zesde  W is van waarom
Waarom ga ik deze taak doen!

Slide 25 - Slide

Wat zijn de voordelen van het maken van een werkplan?

Slide 26 - Open question

Waarom maken wij een werkplanning?

 • Een werkplan helpt je om je doelen en doelstellingen te bereiken, je tijd efficiënt te gebruiken en je voortgang te bewaken. 
 • Een werkplan kan ook handig zijn voor je collega’s of leidinggevenden om te weten wat je aan het doen bent.
 • Een werkplan biedt structuur en duidelijkheid en maakt het samenwerken gemakkelijker

Slide 27 - Slide

Hoe maak je een werkplan .....

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Video

wat voor plan hoort hierbij?

Slide 33 - Mind map

Casus Praktijkexamen ruimtes gebruiksklaar maken
Op 30 juni organiseert de YMCA in Scheveningen een bingomiddag voor 30 ouderen. De bingo zal van 15.00- 17.00 plaatsvinden. De ruimte voor de bingomiddag wordt in een blokstelling gezet.
De eigenaar van YMCA wil graag gebruik kunnen maken van een laptop, beamer en een scherm.
De ouderen zullen bij binnenkomst een kopje koffie, thee of warme chocolademelk ontvangen.
Opdracht: Jij gaat samen met Marieke van facilitaire dienstverlening dit klaarzetten


Slide 34 - Slide

Vul de werkplanning in!

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide

Evalueren
 1. wat ging (niet) goed?
 2. waarom (niet) goed?
 3. wat de volgende keer anders doen?
 4. hoe werk ik? Hoe voel ik mijzelf?


Slide 37 - Slide

Methodische cyclus
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Beginsituatie vaststellen
Probleemstelling, behoefte en ondersteuningsvraag
Doel opstellen
Plan maken en uitvoeren
Evaluatie

Slide 38 - Drag question