B1-K1-W1 Lesweek 5

Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt 

                      

B1-K1-W1

Klas: F21A
Docent: M. van de Meulenhof 
Les 5
1 / 11
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt 

                      

B1-K1-W1

Klas: F21A
Docent: M. van de Meulenhof 
Les 5

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Programma - methodiek
  •  Welkom, awr 


  • Lesdoelen
  • Terugblik vorige les
  • Vervolg Uitleg W1 opdracht - Vlog 
  • Theorie 
  • Opdracht 
  • Zelfstandig werken 


  • Afsluiting 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen
- Je kunt de verschillende observatietechnieken uitleggen 
- Je kunt uitleggen welke stappen er in een observatieplan staan 
-  Je kan gebruik maken van ervaringsdeskundigheid
- Je weet wat er bedoeld wordt met ervaringsdeskundigheid

Slide 3 - Slide

Verzin hier een eigen werkvorm voor hoe je de lesdoelen checkt. 


Wat staat er in een beginsituatie?

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions

Participerend 
Niet-participerend
Gestructureerd
Ongestructureerd
Meedoen tijdens de observatie
Niet meedoen tijdens de observatie
Met een vooraf opgesteld doel
Zonder vooraf opgesteld doel

Slide 5 - Drag question

This item has no instructions

Goed
Fout
Ondersteun mij
Motiveer de cliënt
Help mij
Begeleid mij bij

Slide 6 - Drag question

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

Heb je deze opdracht de vorige les niet kunnen doen... dan kun je gewoon even stilt staan bij de vraag wat het verschil is. 
Laat ze voorbeelden geven. 
Ervaringsdeskundigen
De essentie van ervaringsdeskundigheid is het ‘vermogen om op grond van eigen herstelervaring ook aan anderen ruimte te bieden, mogelijkheden aan te dragen en perspectief te geven voor herstel’.

Ofwel: eigen ervaringen inzetten voor het herstel van anderen.

Slide 8 - Slide

Heb je deze opdracht de vorige les niet kunnen doen... dan kun je gewoon even stilt staan bij de vraag wat het verschil is. 
Laat ze voorbeelden geven. 
Ervaringsdeskundige voor cliënten
Overbrengen wat zij meegemaakt hebben
(maar niet overnemen)
De hulpverlener heeft het vaak niet aan den lijve ondervonden.
Helpen om begrip te voelen en aan te sluiten.
Kunnen cliënten makkelijker  stimuleren.


Slide 9 - Slide

Heb je deze opdracht de vorige les niet kunnen doen... dan kun je gewoon even stilt staan bij de vraag wat het verschil is. 
Laat ze voorbeelden geven. 
Zelfstandig werken 

Opdrachten op Thieme Meulenhoff maken.
Groepscode invullen: instructie docent 
Groepscode: IDVWG599
Boek Methodiek 
Thema 3.9  wat is methodisch werken - maak alleen opdrachten niv 3-4


Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Afsluiting
Lesdoelen check 
- Je kunt de verschillende observatietechnieken uitleggen 
- Je kunt uitleggen welke stappen er in een observatieplan staan 
-  Je kan gebruik maken van ervaringsdeskundigheid
- Je weet wat er bedoeld wordt met ervaringsdeskundigheid

Slide 11 - Slide

Verzin hier een eigen werkvorm voor hoe je de lesdoelen checkt.