herhaling China 3.1 en 3.2

Stilstaan bij verdergaan
welkom!
1 / 34
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 34 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Stilstaan bij verdergaan
welkom!

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

set 1.

Slide 2 - Slide

deel de kaartjes met set 1 uit. Laat ze tien minuten in groepjes van drie puzzelen. Geen aanwijzing over chronologie/thema o.i.d. 
(Je kan ook beide setjes in een keer uitdelen, maar dat kan wel teveel zijn in een keer) 
Confucianisme 
(Filosofische stroming met religieuze trekken)
maatschappelijke betekenis: 
- hiërarchie. door de goden bepaald, o.a krachtige centrale rol overheid
- voorouderverering
- sober leven
- hard werken
Tweeduizend jaar lang was het confucianisme de officiële staatsreligie van China. Het bracht eenduidig overheidsbeleid in een staat 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Keizers regeerden volgens het 
Hemels Mandaat 
(天子 Tianzi: Zoon des Hemels)

Het Hemels Mandaat was de legitimatie van de heerschappij van de Chinese keizers als de Zoon des Hemels (天子 tianzi), door de hemel verkozen en gezegend, zolang hij deugdig heerste. Als dit niet zo was dan gaf de hemel het mandaat aan iemand anders en werd deze keizer.
Onderdanen gehoorzamen aan de keizer, 
de keizer streeft het welzijn van het volk na.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Efficiënte organisatie
Mandarijnen (ambtenaren)


Slide 5 - Slide

This item has no instructions

waarom horen deze drie bij elkaar?

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Modern Imperialisme in China
19de eeuw; Industriële revolutie -> Modern Imperialisme in China 
Europa was op zoek naar grondstoffen in China.


Slide 7 - Slide

This item has no instructions

vraag
wat is eigenlijk het verband tussen industrialisatie en modern imperialisme?

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Binnenlandse problemen
besluiteloosheid
corruptie
bevolkingsgroei
te weinig ambtenaren
Witte Lotus Opstand
1796-1804

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

deze man is de Chinese geschiedenisboeken ingegaan als een grote schurk. Waarom? Betrek in je antwoord het begrip patronage.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

De opiumhandel
1839-1842; eerste Opiumoorlog

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Tweede Opiumoorlog (1856-1860)
....weer dikke nederlaag China
Gevolgen:
- Tien nieuwe verdragshavens 
- Toegang voor alle Europese landen 
- Yangtze-rivier vrij toegankelijk

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

  • Wat is het verband tussen de eerste en tweede opiumoorlog?
  • En tussen de binnenlandse problemen en de opiumoorlogen?

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Binnenlandse problemen (1851- 1868)
Taipingopstand (1851-1865)
Nianopstand (1853-1868)
Opstanden moslims 

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

'Honderd dagen van hervorming'
voortgang van de Zelfversterkingsbeweging
- afschaffing ambtenarenexamen
- reorganisatie onderwijs
- constitutionele monarchie 

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Bokseropstand (1900-1901)
- Chinese nationalisten
- Anti-westers gevoelens, wantrouwen tegen zendelingen
- Tegen hervormingen

Internationale troepenmacht slaat opstand neer
tijd van misoogsten en overstromingen

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

in hoeverre paste de de Boksersopstand wel of niet in de tijdgeest (rond 1900) in China

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Het einde van het keizerrijk (1912)
Gebieden in handen Europese landen en Japan
Warlords zijn machtig, geen centraal gezag.
dood
'de tuinman'
'The last emperor'

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Leg uit
  • dat het voor veel chinezen vanuit het confucianistische traditie vreemd is dat het einde van het keizerrijk ze snel geaccepteerd werd
  • maar dat dit vanuit de zelfde confucianistische traditie ook heel goed te verklaren is

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

set 2

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Zelfversterkingsbeweging
(voorzichtige) modernisering van China, Opgezet door confucianistische elite.

Doel: westerse technologie overnemen om eigen samenleving en cultuur te beschermen (grote voorbeeld: Japan)


- Militair
- Educatie (voorzichtig)
- (Beperkte) industrialisatie 
Mislukt!
- geen mentaliteitsverandering in samenleving
- landbouw bleef boventoon voeren
- corruptie en tegenwerking

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

waarom spiegelde China zich in modernisering naar Japans model, en niet naar westers?

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Chinees-Japanse oorlog (1894-1895)
Nederlaag China: verdrag Shimonoseki (1895)
- schadevergoeding
- Korea o.i.v. Japan
- Taiwan bij Japan
China verliest respect in de wereld....

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

- de Drie Volksbeginselen

visie op richting China
1. Nationalisme
2. Democratie
3. Socialisme:  industrialisatie

Roept Republiek China uit (1912)

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

1916 -1928: tijd van de warlords

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

de 4 mei beweging
Nationalistisch:


1919
Tegen het westen maar geïnspireerd door  westerse ideeën; gelijkheid en nationalisme
vereenvoudigde de Chinese taal: 
onderwijs werd toegankelijk, massa bereikbaar

Brede divers volksbeweging

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

samenwerking op aandringen Sovjet Unie
Nationalisme
Kwo Mintang (KMT)
Communisme
Communistische Partij China (CCP)
Het verenigd Front - 1923

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

1926 - Veldtocht naar het Noorden van Verenigd Front

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Zuiveringscampagne Chiang Kaishek  1927
Binnen de KMT
Onder de  communisten; communisten uitgeschakeld.

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Decennium van Nanking 1927-1937
1. De industrialisering nam een grote sprong;
2. Er werden meer scholen en universiteiten gesticht;
3. De spoorwegen werden enorm uitgebreid;
4. Er werden banken opgericht en er werd één munteenheid ingevoerd;
5. De meeste buitenlandse mogendheden stonden veel van hun invloedssferen en exclusieve handelsrechten weer af;

1928: Peking veroverd, bloeiperiode KMT
Er brak  bloeiperiode aan voor China.
Eénpartijstaat, dictatuur Chaing Kaishek

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

De Lange Mars - 1934
De Lange mars, heroïsche betekenis in China, tot op de dag van vandaag

Slide 34 - Slide

This item has no instructions