HC China - leidende vraag 1 - deel 2

Wat maakte het keizerrijk tot de 18de eeuw succesvol?
1 / 29
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Wat maakte het keizerrijk tot de 18de eeuw succesvol?

Slide 1 - Slide

Keizers regeerden volgens het 
Hemels Mandaat 
(天子 Tianzi: Zoon des Hemels)

Het Hemels Mandaat was de legitimatie van de heerschappij van de Chinese keizers als de Zoon des Hemels (天子 tianzi), door de hemel verkozen en gezegend, zolang hij deugdig heerste. Als dit niet zo was dan gaf de hemel het mandaat aan iemand anders en werd deze keizer.
Onderdanen gehoorzamen aan de keizer, 
de keizer streeft het welzijn van het volk na.

2. Het Hemels Mandaat

Slide 2 - Slide

Modern Imperialisme in China
19de eeuw; Industriële revolutie -> Modern Imperialisme in China 
Europa was op zoek naar grondstoffen in China.


Slide 3 - Slide

Binnenlandse problemen
besluiteloosheid
corruptie
bevolkingsgroei
te weinig ambtenaren
Witte Lotus Opstand
1796-1804

Slide 4 - Slide

Alleen toegankelijk voor de Keizer en zijn familie en voor zijn medewerkers

Slide 5 - Slide

3.  Efficiënte organisatie
Mandarijnen (ambtenaren)


Slide 6 - Slide

China 18de eeuw, een machtig keizerrijk
- welvarend
- sterk gecentraliseerd
- effectief functionerend

Slide 7 - Slide

1.  Confucianisme
(Filosofische stroming met religieuze trekken)
Overige kenmerken:
voorouderverering - sober leven - hard werken
Tweeduizend jaar lang was het confucianisme de officiële staatsreligie van China. Het bracht eenduidig overheidsbeleid in een staat 
Gaat uit van de 5 menselijke relaties. De wereld is ordelijk als iedereen zijn juiste rol kent:
1. Vader (liefde) - Zoon (eerbied
2. Oudere broer (zorgzaam) - jongere broer (nederig)
3. Man (rechtvaardig) - vrouw (gehoorzaam)
4. Oudere (menselijk) - jongere (dankbaar)
5. Regeerder (menselijk) - onderdaan (trouw)
Er is dus sprake van een duidelijke hiërarchie

Slide 8 - Slide

China, les 1: een eeuwenoud keizerrijk gaat ten onder

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Vlag van de Qing dynastie
De Manchu's komen oorspronkelijk uit Mantsjoerije. Ze vormden een minderheid in China. Slechts 2% van de Chinezen waren Manchu.
Deze Manchu keizers oefenden hun macht door veel Chinese traditeis en regels over te nemen. 
Wel voerden ze in dat alle mannen hun voorhoofd kaal moesten scheren en hun haar in een staart moesten dragen. Dit was een teken van onderwerping aan de Manchu keizers

Slide 12 - Slide

Qing dynastie ook bekend van :

Slide 13 - Slide

Tekst

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Japan
Rusland
Frankrijk
Duitsland
Groot-Brittannië
China

Slide 17 - Drag question

Het gebrek aan grondstoffen was een (...) van de Japanse veroveringsoorlog in China.
A
oorzaak
B
gevolg

Slide 18 - Quiz

Wat waren de gevolgen voor China van het Verdrag van Nanking?
A
De Britten mochten in 5 steden vrij handel drijven.
B
China moest Britse handelaren compenseren voor de vernietigde Opium.
C
Dat er geen oorlog meer ging komen met Engeland.
D
China moest Hongkong afstaan aan Engeland.

Slide 19 - Quiz

Wat was het grootste import product van China in 1800?
A
thee
B
opium
C
tabak
D
sake

Slide 20 - Quiz


A

Slide 21 - Quiz

Zes gebeurtenissen uit de Chinese geschiedenis tussen 1842 en 1911:

1. Een opstand tegen het keizerlijk gezag, geleid door Sun Yat-sen, mislukt.
2. De ambassadewijk van Beijing wordt een doelwit van de Boksers.
3. De Chinese keizer grijpt in en laat twintigduizend kisten opium van de Britten vernietigen.
4. Na de Chinees-Japanse oorlog wordt China wederom een Ongelijk Verdrag opgelegd.
5. De Eerste Opiumoorlog breekt uit.
6. De Zelfversterkingsbeweging start met activiteiten om China op militair gebied te moderniseren.

Wat is de juiste chronologische volgorde, van vroeger naar later? (1p)

A
6, 5, 3, 2, 1, 4.
B
5, 6, 2, 3, 4, 1
C
3, 5, 4, 6, 2, 1.
D
3, 4, 6, 1, 2, 5.

Slide 22 - Quiz

Wat waren de gevolgen voor China van het Verdrag van Nanking?
A
De Britten mochten in 5 steden vrij handel drijven.
B
China moest Britse handelaren compenseren voor de vernietigde Opium.
C
Dat er geen oorlog meer ging komen met Engeland.
D
China moest Hongkong afstaan aan Engeland.

Slide 23 - Quiz

De Bokseropstand was gericht tegen
A
Keizerin Cixi
B
Keizer Pu Yi
C
De westerse invloeden
D
Het Confucianisme

Slide 24 - Quiz

Welk van deze woorden past het beste bij de Bokseropstand?
A
Socialisme
B
Nationalisme
C
Communisme
D
Christendom

Slide 25 - Quiz

Uit welke tijd stamt de zelfversterkingsbeweging?
A
Vanaf 1810
B
Vanaf 1860
C
Vanaf 1890
D
Uit 1911

Slide 26 - Quiz

Een historicus doet over de Bokseropstand twee uitspraken:
I. De deelnemers aan de opstand waren voornamelijk boeren die zich met hun gewelddadige acties
onder meer wilden afzetten tegen het falende keizerlijk gezag.
II. De hervormingen die als reactie op de Bokseropstand door het keizerlijk hof werden genomen, waren door westerse overheden afgedwongen in een Ongelijk Verdrag.

Zijn de uitspraken juist of onjuist? (1p)

A
Uitspraak I en II zijn allebei juist.
B
Uitspraak I en II zijn allebei onjuist.
C
Uitspraak I is juist. Uitspraak II is onjuist.
D
Uitspraak I is onjuist. Uitspraak II is juist.

Slide 27 - Quiz

Wat was het gevolg van de bokseropstand?
A
De keizer trad af.
B
De boksers richtten een politieke partij op.
C
Westerse landen hadden vrij spel in het verzwakte China
D
Chinezen gooiden alle Westerlingen het land uit.

Slide 28 - Quiz

Engeland
Nianopstand
Boksers
Zelfversterkingsbeweging
Modern imperialisme
Opiumoorlog
Boeren
Nationalisme
Hervorming
Industrie

Slide 29 - Drag question