Thema maandag 16 Mei.

Thema les 16 Mei 
1 / 15
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Thema les 16 Mei 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Inhoud van de les.
1e lesuur 
- Indicaties / Wet en regelgeving
- Mantelzorg

- 2e lesuur 
Verdiepen in de zorg.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Indicatie en financiering
WLZ
WMO
PGB
CIZ
ZZP
Wet zorg en dwang

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

WLZ indicatie
Wet langdurige zorg
  • Om zorg te kunnen krijgen in een verpleeghuis is een WLZ indicatie nodig
  • De Wet langdurige zorg (Wlz) is 1 januari 2015 ingevoerd 
  • De Wlz is er voor zorgvragers die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben, bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of zorgvragers met ernstige beperkingen.


Slide 4 - Slide

This item has no instructions

WMO 
  • WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)
  • Zo lang mogelijk thuis wonen
  • Aanvragen bij de gemeente
  • Kortdurend verblijf en dagopvang
  • Eigen bijdrage
  • Respijtzorg (vervangen mantelzorg) via gemeente bij WMO

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

PGB
PGB -> eigen zorg inkopen
- Het persoonsgebonden budget (pgb) is een budget dat je kan krijgen om zelf jouw zorgverleners in te huren voor de zorg die je nodig hebt. Of om zelf hulpmiddelen aan te schaffen en voorzieningen te realiseren.
Wanneer je besluit te kiezen voor een pgb, dan kies je voor eigen regie, omdat je zelf wilt bepalen:
wie jou komt helpen;
wanneer iemand komt helpen;
wat deze hulp precies doet.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Wat doet CIZ?
Centrum indicatiestelling zorg.

CIZ bekijkt wie er in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg, de WLZ              indicatie stellen

Het CIZ is niet gebonden aan een zorgorganisatie, gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor. 

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

ZZP
- Zorgzwaartepakket
- Beschermd wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging (ZZP4)
- Beschermd wonen met intensieve dementiezorg (ZZP 5)
- Beschermd wonen met intensieve zorg en verpleging (ZZP 6)
-Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op begeleiding (ZZP 7)

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Kort filmpje over de wet zorg en dwang

Slide 9 - Slide

https://www.youtube.com/watch?v=mz2WsDxU6iM
Zijn er nog vragen?

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Verdiepen in de zorg 1.2

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Factoren die ziekte veroorzaken

Slide 12 - Mind map

This item has no instructions

De definitie van gezondheid is:
A
fysische, psychisch en sociaal welzijn
B
fysische, belevings en sociaal welzijn
C
fysische, psychisch en economisch welzijn

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

noem een voorbeeld van een subjectief ziekte verschijnsel
A
misselijkheid
B
koorts
C
buikpijn
D
angst

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Volgende week 23 Mei
Thema: Ik en de ander

Opdracht 2 :
Sterkte zwakte analyse
(boek makers)

- Thema's doornemen + Criteria


Slide 15 - Slide

This item has no instructions