3V H3.1 Micro en macro

H3.1 Macro- en microniveau
1 / 21
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

H3.1 Macro- en microniveau

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Na deze les kun je....
 • Uitleggen wat wordt verstaan onder microniveau en macroniveau bij scheikunde.
 • Uitleggen wat het deeltjesmodel is.
 • Uitleggen hoe fase-overgangen te verklaren zijn met het deeltjesmodel. 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Stijgende sapstroom
 • Cohesie en adhesie samen grotere kracht dan zwaartekracht
 • Water wordt omhoog getransporteerd

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Capillaire werking

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

capillaire werking

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

3.1 IJs, water, waterdamp
VWO
PLUS: Cohesie en adhesie

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Modellen
Schematische weergave van de werkelijkheid

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Eigenschappen verklaren
In de scheikunde proberen we eigenschappen van stoffen te verklaren aan de hand van het deeltjesmodel. 

Hierbij zijn de eigenschappen waarneembaar: macroniveau
Het deeltjesmodel is een voorstelling van iets wat we niet kunnen zien/waarnemen: microniveau

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Macro en micro
Macroniveau: waarneembaar en meetbare eigenschappen, bijv. kleur, hardheid, geleidbaarheid, smelt- en kookpunt.

Microniveau: beschrijving op deeltjesniveau (moleculen, atomen)

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Deeltjesmodel
 1. Elke stof bestaat uit moleculen 
 2. Elke stof heeft zijn eigen soort moleculen 
 3. Moleculen bewegen altijd! Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller ze bewegen  

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Macro-niveau
Micro-niveau

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Video

This item has no instructions

Verklaar het verschil tussen warm en koud water met het deeltjesmodel
A
Moleculen bewegen sneller in koud water
B
Moleculen bewegen sneller in warm water

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Molecuulrooster
Nette stapeling moleculen
Alleen bij vaste stof
Moleculen zijn geordend in een rooster

Bij overgang naar vloeistof wordt 
rooster verbroken

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

De geur van een geurkaars
A
Macro
B
Micro

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

De moleculen trillen op een vaste plaats in het rooster.
A
Macro
B
Micro

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

De temperatuur van kraanwater is 16 graden Celsius
A
Macro
B
Micro

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Koperdraad is buigzaam
A
Macro
B
Micro

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions


A
Macro
B
Micro

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Nu kun je....
 • Uitleggen wat wordt verstaan onder microniveau en macroniveau bij scheikunde.
 • Uitleggen wat het deeltjesmodel is.
 • Uitleggen  hoe fase-overgangen te verklaren zijn met het deeltjesmodel. 

Slide 21 - Slide

This item has no instructions