VPRO 1 Ondersteuningsproces H 3 blz. 41-49

VPRO 1 Ondersteuningsproces H 3 blz. 41-49
1 / 19
next
Slide 1: Slide
VPRO 1 Ondersteuningsproces H3MBOStudiejaar 3

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

VPRO 1 Ondersteuningsproces H 3 blz. 41-49

Slide 1 - Slide

Ondersteuningsplan 
Van de cliënt in kaart brengen welke aanpak bij welke problemen (psychisch,sociaal)past

Slide 2 - Slide

Maak een ondersteuningsplan en op basis hiervan kan de cliënt weer zelfstandig functioneren in de maatschappij

Slide 3 - Slide

Uitgangspunt
Uitgangspunt : wat kan de cliënt wel
Zelf regie voeren over zijn leven
Eigen kracht van de cliënt is van belang

Slide 4 - Slide

Rol begeleider
is coördinerend: namelijk :contact met andere hulpverleners, naasten en mantelzorgers
*Naast de cliënt staan
*praat niet over de cliënt

Slide 5 - Slide

Waarom is een vertrouwensrelatie met de cliënt van belang

Slide 6 - Open question

Wat betekent zelfregie?
A
zelfstandig zijn
B
onafhankelijk zijn
C
zelfredzaam zijn
D
zelf bepalen,beslissingen nemen,eigen kracht

Slide 7 - Quiz

Zelfredzaam zijn betekent ?
A
zelfstandig kunnen meedoen
B
zelf dingen kunnen regelen
C
Zelf moeten of mogen
D
alle 3 antwoorden zijn goed

Slide 8 - Quiz

Kenmerk van een keukentafelgesprek ?
A
zakelijk
B
alles bepalen voor de cliënt
C
gezellig
D
bovenstaande antwoorden zijn fout

Slide 9 - Quiz

Voorbeelden van grenzen aan zelfredzaam zijn :
A
geen sociaal netwerk
B
overbelaste mantelzorgers
C
geen familie, buren
D
alle 3 bovengenoemde antwoorden zijn goed

Slide 10 - Quiz

Methodisch werken
ordelijk ,
volgens regels 
of een bepaalde werkwijze 
te werk gaan om een doel te bereiken

Slide 11 - Slide

Voorbeeld van methodisch werken is
A
structuur aanbrengen in wensen en mogelijkheden
B
een planning maken en dan uitvoeren
C
vaststellen van behoeften en problemen
D
Bovenstaande antwoorden zijn allemaal goed

Slide 12 - Quiz

Stappen in het ondersteuningsproces

Slide 13 - Slide

cyclisch proces
op basis van de evaluatie, je zorg of  begeleiding zo nodig bijstelt. De stappen doorloop je opnieuw

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Link

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Opdracht. 

Licht de methodische cyclus toe met voorbeelden

Slide 18 - Slide

Opdracht inleveren in teams

Slide 19 - Slide