BS 6 .1 Organismen in hun omgeving

Ecologie en Duurzaamheid
Thema 6.1
Organismen in hun omgeving
(Bvj Blz. 178  (H) )
1 / 19
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Ecologie en Duurzaamheid
Thema 6.1
Organismen in hun omgeving
(Bvj Blz. 178  (H) )

Slide 1 - Slide

Ecologie en Duurzaamheid
Doelstellingen
- Je kunt de invloeden op organismen
   indelen in abiotische en biotische factoren
- Je kunt de niveaus van de ecologie beschrijven:
Populatie, levensgemeenschap, biotoop, ecosysteem
- In een ecosysteem de voedselrelaties aangeven

Wat is het meest indrukwekkende ecosysteem 
waar jij bent geweest?

Slide 2 - Slide

Wat is het meest indrukwekkende ecosysteem
waar jij bent geweest?

Slide 3 - Open question

Biotisch en abiotisch
  • Biotisch: levende natuur
  • Abiotisch: niet levende natuur
  • Beide hebben invloed op  een organisme

Slide 4 - Slide

4

Slide 5 - Video

02:04
Welke biotische factoren heb je gezien in het ecosysteem?

Slide 6 - Open question

04:25
In een toendra-gebied leven allerlei soorten organismen samen. Hoe noem je al deze soorten samen in dit gebied?
A
Ecosysteem
B
Populatie
C
Biotoop
D
Levensgemeenschap

Slide 7 - Quiz

04:25
Ecologie kun je bestuderen op verschillende niveaus. In welk rijtje staan ze op de juiste manier van klein naar groot?
A
Individu - levensgemeenschap - populatie - ecosysteem
B
Individu - populatie - ecosysteem - levensgemeenschap
C
Individu - populatie - levensgemeenschap - ecosysteem
D
Populatie - individu - levensgemeemschap - ecosysteem

Slide 8 - Quiz

02:04
Welke abiotische factoren zijn er in de woestijn?

Slide 9 - Open question

Niveaus van de ecologie

Slide 10 - Slide

Voedselrelaties
Voedselketen
Voedselweb
Producenten, consumenten, reducenten
Autotroof, heterotroof

Slide 11 - Slide

Voedselketen
Voedselweb

Slide 12 - Slide

  • Producenten, consumenten, reducenten
  • Herbivoor, omnivoor, carnivoor
  • Autotroof en heterotroof
  • Trofische niveaus

Slide 13 - Slide

Accumulatie van giftige stoffen in een voedselketen

Slide 14 - Slide

Piramides
Piramide van aantallen
Piramide van biomassa

Slide 15 - Slide

Piramide van aantallen

Slide 16 - Slide

Piramide van aantallen
Piramide van biomassa

Slide 17 - Slide

Ecologie en Duurzaamheid
Doelstellingen Gehaald?
- Je kunt de invloeden op organismen
   indelen in abiotische en biotische factoren
- Je kunt de niveaus van de ecologie beschrijven:
Populatie, levensgemeenschap, biotoop, ecosysteem
- In een ecosysteem de voedselrelaties aangeven


Slide 18 - Slide

Huiswerk
Hoofdstuk Ecologie
Maak opdracht 1 t/m 11 BS 1 (online)

Slide 19 - Slide