Kwetsbare ouderen schoolweek 10 (theorie)

Kwetsbare ouderen
Schoolweek 10
Lesstof vanuit; ThiemeMeulenhoff (digitaal)
Boek; persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen MZ
Thema; 4.14-> Begeleiding en woonvormen mensen met dementie
1 / 34
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Kwetsbare ouderen
Schoolweek 10
Lesstof vanuit; ThiemeMeulenhoff (digitaal)
Boek; persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen MZ
Thema; 4.14-> Begeleiding en woonvormen mensen met dementie

Slide 1 - Slide

Woonvormen;
Naarmate hun gezondheid toeneemt hebben cliënten steeds meer behoefte aan zorg en begeleiding. Er zijn verschillende voorzieningen voor zorg en begeleiding, waarvan cliënten – en in een aantal gevallen ook hun naasten – gebruik kunnen maken. Voor bijna alle voorzieningen is een indicatiebesluit van het CIZ nodig. Daarin staat welke zorg nodig is en hoeveel.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Waarom denk jij dat de overheid inzet op zolang mogelijk 'thuis wonen'?

Slide 4 - Mind map

Dit dus...
De laatste jaren wordt door de overheid ingezet op het zo lang mogelijk thuis blijven wonen van mensen met dementie.
Dit betekent dat we de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers thuis goed moeten organiseren. 
Veel van de zorg en begeleiding die voorheen in het verpleeghuis werd gegeven, kan tegenwoordig ook in de thuissituatie worden aangeboden. 
Samen met de ondersteuning 
(de persoonlijke ondersteuning verloopt via de gemeente) 
en met algemene voorzieningen lukt het om opnames in het verpleeghuis te voorkomen of uit te stellen.

Slide 5 - Slide

Hoe werkt dat dan?

Voorzieningen voor cliënten met dementie die zelfstandig wonen....

Slide 6 - Slide

Casemanagment;
Om langer goed thuis te kunnen wonen vervult de casemanager dementie een belangrijke functie.
De casemanager adviseert en begeleidt mensen met dementie en hun naasten thuis. Vaak is dit een verpleegkundige met kennis van dementie en mantelzorgproblematiek.

Slide 7 - Slide

Om veilig thuis te kunnen blijven wonen, zijn diverse vormen van hulp en ondersteuning mogelijk, zoals?

Slide 8 - Mind map

Voorbeelden;
Vervoer, hulp bij de huishouding en het boodschappen doen, bereiden van maaltijden, vellig traplopen en woningaanpassingen etc..

Slide 9 - Slide

Verloop;
In samenspraak met de huisarts stelt de casemanager een zorgplan op waarin de wensen en vragen van de cliënt en de mantelzorger worden opgenomen. De huisarts blijft het aanspreekpunt voor de medische zorg, de casemanager valt onder de wijkverpleging. De cliënt kan dit zelf aanvragen

Slide 10 - Slide

Sociale contacten!

Slide 11 - Slide

Waarom zijn sociale contacten zo belangrijk?

Slide 12 - Open question

Welke voorzieningen zijn er allemaal?
Alzheimer Café

Ontmoetingscentra

Dag verzorging

Zorgboerderij

Slide 13 - Slide

Alzheimer café

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Ontmoetingscentrum

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Dag verzorging

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Zorgboerderij

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Voorzieningen voor cliënten met dementie in zorgcentra
Dagbesteding ;
Cliënten die dement zijn en in het zorgcentrum wonen, kunnen in aanmerking komen voor ondersteunende en activerende begeleiding. Deze begeleiding kan worden verleend door persoonlijk begeleiders en activiteitenbegeleiders van het zorgcentrum. Deze gespecialiseerde vorm van dagbesteding met intensieve begeleiding en verzorging is een onderdeel van de Wlz.

Slide 22 - Slide

Wat is het voordeel van deze manier van dagbesteding?
Meerdere antwoorden mogelijk!
A
De cliënten kunnen niet meer zelfstandig wonen, maar wel met tweeën
B
De cliënten kunnen gewoon in hun eigen appartement blijven wonen
C
Behouden hun dagstructuur / dagritme
D
Familie mag ook meedoen

Slide 23 - Quiz

Welke wet geldt hiervoor?
A
WW
B
WIA
C
Wlz
D
WZL

Slide 24 - Quiz

Wlz
De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben.

Slide 25 - Slide

Wonen, speciaal voor cliënten met dementie
Voor cliënten met dementie komt eens het moment dat zij thuis of in het zorgcentrum niet langer de zorg en begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Er is dan een beschermende woonvorm nodig, zoals het verpleeghuis of de groepswoning. De redenen hiervoor zijn divers.

Slide 26 - Slide

Noem eens een aantal redenen waarom iemand naar een speciale woonvorm zou moeten...

Slide 27 - Open question

Doe eens een gok;
Wet Bopz? Wat houdt dat dan in?

Slide 28 - Mind map

Wet Bopz;
(Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) van toepassing. Voor deze cliënten kunnen in het kader van deze wet vrijheid beperkende maatregelen toegepast worden ten gunste van hun veiligheid. De benodigde maatregelen kunnen in een verpleeghuis of groepswoning daadwerkelijk worden genomen. Vaak is het nodig dat de deur wordt afgesloten, maar dat de cliënt binnen de woning of de verpleegafdeling wel de vrijheid heeft te gaan waar hij wil.

Slide 29 - Slide

Domotica;
Steeds vaker wordt gebruikgemaakt van een bepaalde vorm van thuiszorgtechnologie: domotica. 
Dit zijn elektronische en digitale hulpmiddelen die vooral tot doel hebben dat de cliënt zich veilig in huis kan voelen en bewegen

Vormen van domotica zijn; elektronische detectie en alarmering, elektronische afsluitingen van de voordeur van de woning en signaleringsapparatuur die opmerkt dat de cliënt ’s nachts uit bed stapt. Zo kan tijdig hulp worden geboden om vallen te voorkomen.

Slide 30 - Slide

Kleinschalig wonen;
Bij kleinschalig wonen kun je denken aan woningen waar zes tot acht cliënten bij elkaar wonen in een groepswoning.
Zij hebben vaak een eigen zit-slaapkamer en er is een gemeenschappelijke huiskamer met keuken. Dat de cliënt zich er thuis voelt, is het belangrijkste.

Slide 31 - Slide

Wat is de bedoeling van kleinschalig wonen?
A
Dat ze maar weinig hoeven te poetsen en elkaar amper herkennen of willen kennen
B
alle huishoudelijke taken, zoals wassen en koken, worden in de woning zelf gedaan. Als het kan helpen de bewoners mee met boodschappen doen, de was opvouwen, schoonmaken en koken
C
alle huishoudelijke taken, zoals wassen en koken, wordt door begeleiding gedaan. Soms helpen de ouderen mee
D
24 uur begeleiding middels een Wlz indicatie

Slide 32 - Quiz

Wooneenheid voor mensen met dementie
In veel verpleeghuizen zijn speciale wooneenheden/afdelingen voor cliënten met dementie. Deze wooneenheden zijn meestal zo ingericht dat de cliënt zich er thuis kan voelen.
Sommige woonunits zijn gesloten, dat wil zeggen dat de cliënt niet zelf van de afdeling af kan. Er zijn een- of tweepersoonskamers en een of meer gemeenschappelijke huiskamers waar ook gegeten wordt

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Video