Begeleiden dementie

Welkom 9SD1H bij VPRO 1 
Periode 3.1
Joyce Assink 
1 / 33
next
Slide 1: Slide
VPRO1MBOStudiejaar 2,3

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Welkom 9SD1H bij VPRO 1 
Periode 3.1
Joyce Assink 

Slide 1 - Slide

Lesplanning 5-10/8-10
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Terugblik hoofdstuk 14.1 tm 14.3

Theorie: Hoofdstuk 14Aan de slag:
Digitale leeromgeving

Terugblik hoofdstuk 14.4 en 14.5

Theorie: Hoofdstuk 14


Aan de slag:
Digitale leeromgeving

Overkoepelende odpracht 


Aan de slag:
Overkoepelende opdracht


Denk aan: Digitale leeromgeving

Slide 2 - Slide

Bij alle cognitieve stoornissen van dementie is het belangrijk dat zintuigen worden aangesproken.

Welk deel van de hersenen wordt dan aangesproken?
A
Bewuste geheugen
B
Onbewuste geheugen

Slide 3 - Quiz

Wat staat volgens Tom Kitwood centraal?
A
Relatie en levensloop
B
Warme en empathie
C
Communicatie en relatie
D
Werken volgens het handelingsplan van de cliënt

Slide 4 - Quiz

Om een cliënt met dementie goed te kunnen begeleiden ben je op de hoogte van zijn levensgeschiedenis
A
waar
B
niet waar

Slide 5 - Quiz

Tom kitwood staat bekend om:
A
Persoonsgerichte benadering
B
Mensgerichte benadering
C
Lichamelijke benadering
D
Humoristische benadering

Slide 6 - Quiz

Wat staat volgens Tom Kitwood centraal?
A
Relatie en levensloop
B
Warmte en empathie
C
Communicatie en relatie
D
Vaste eisen hoe je met de client omgaat

Slide 7 - Quiz

Agnosie houdt in.....

Slide 8 - Open question

Apraxie is.....

Slide 9 - Open question

Bij alle cognitieve stoornissen van dementie is het belangrijk dat zintuigen worden aangesproken.

Welk deel van de hersenen wordt dan aangesproken?
A
Bewuste geheugen
B
Onbewuste geheugen

Slide 10 - Quiz

Reminiscentie
 • Ophalen en bespreken van herinneringen 
 • Alleen de prettige en fijne herinneringen en gebeurtenissen
 • Verleden is een deel van zijn/haar identiteit 
 • Onverwerkte ervaringen zijn niet geschikt - herbeleving traumatische ervaringen  

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Belevingsgerichte benadering
Beleving - de manier waarop iemand zichzelf en zijn leven ervaart. 

 • Hangt af van de fase van dementie waarin de cliënt zich bevindt, maar ook...
 • levensloop, wat de cliënt belangrijk vindt, lichamelijke conditie, omgeving en familie en vrienden. 
 • Iedere client is anders, maar er zijn algemene benaderingswijzen 

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Benaderingswijzen
 1. Realiteitsorientatiebenadering (ROB)
 2. Validation
 3. Zintuigactivering  

Belangrijk: consequent door het hele team!
Je gebruikt verschillende manieren van benaderen naast elkaar als dat aansluit bij de behoefte van de cliënt 

Slide 15 - Slide

Realiteitsorientatiebenadering
 • Fase 1: Beginstadium (bedreigde ik) cliënt merkt zelf nog dat hij achteruit gaat
 •  Steun bij ADL 
 • Onopvallend
 • Vaak wonen ze nog zelfstandig 
 • Structuur aanbieden 

Slide 16 - Slide

Tips voor ROB
 • Kalender en agenda gebruik, ligt op een vaste plek
 • Benoemen van de dag 
 • Blijven herhalen van handelingen (via dezelfde weg ergens naar toe lopen)
 • Briefjes en foto's gebruiken ter herinnering 
 • Zorg voor succeservaringen
 • Niet confronteren !

Slide 17 - Slide

Validation (bevestiging)
 • Benaderingswijze waarin de nadruk ligt op de gevoelswereld en waarin hun gedachten en gevoelens worden (H)erkend en bevestigd
 • Fase 2 + 3 
 • Je gaat in op de wereld van de cliënt, ook al is dit niet de werkelijkheid
 • https://www.videoland.com/player/71982//1141 (6.42 - 7.45)

Slide 18 - Slide

Zintuigactivering
 • Stadium 4 (de verzonken ik) 
 • Aangenaam gevoel geven door prikkels aan te bieden die de zintuigen activeren (ruiken, proeven, voelen, horen en zien)

https://www.videoland.com/player/71982//1141    (9.18 - 10.20)

Slide 19 - Slide

Aan de slag
Digitale leeromgeving thema 4.14 opdracht 5 en 6 


Slide 20 - Slide

Welkom 9SD1H bij VPRO 1 
Periode 3.1
Joyce Assink 

Slide 21 - Slide

Lesplanning 5-10/8-10
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Terugblik hoofdstuk 14.1 tm 14.3

Theorie:Aan de slag:
Digitale leeromgeving

Terugblik hoofdstuk 14.4 en 14.5

Theorie:


Aan de slag:
Digitale leeromgeving

Overkoepelende odpracht 


Aan de slag:
Overkoepelende opdracht


Denk aan: Digitale leeromgeving

Slide 22 - Slide

Wat was reminiscentie?

Slide 23 - Open question

A G N O S I E :):):):)

Slide 24 - Open question

Groepsopdracht
1. Maak groepjes van 4 
2. Zoek in het ingedeelde groepje een innovaties/ domotica die gebruikt worden bij cliënten met dementie. Schrijf het direct op het bord. Dubbelingen mogen niet dus dan ga je op zoek naar iets anders.
3. Verwerk in een presentatie uit:
- Wat is de innovatie?
- Voor welk stadium van dementie is de innovatie en waarom?
- Hoe kun je het inzetten bij de doelgroep?
- Wat is jouw rol als begeleider bij de inzet van deze innovatie?
- Zoek aanvullend een kort filmpje/ afbeelding waaruit het helder wordt. 

4. Klaar? Opsturen naar joassink@rocvantwente.nl en vervolgens zelfstandig werken aan de digitale leeromgeving of overkoepelende opdracht. 
 Digitale leeromgeving: 4.14 opdrachten 5 en 6
             - Opdrachten 5 en 6 van 4.14 

Slide 25 - Slide

Hulpmiddelen bij dementie
 1. Tovertafel 
 2. Virtuele fietstocht 
 3. Snoezelkat (filmpje client Joyce)


Slide 26 - Slide

Woonvormen
 • Er zijn verschillende voorzieningen voor zorg en begeleiding 
 • Voor alle voorzieningen is een indicatiebesluit CIZ nodig 
 • Keukentafelgesprek  

Slide 27 - Slide

Casemanagement 
 •  Casemanager adviseert en begeleidt mensen met dementie en hun naasten. 
 • Verpleegkundige met kennis van dementie en mantelzorgproblematiek

Slide 28 - Slide

Voorzieningen
 1. Alzheimercafe 
 2. Ontmoetingscentra
 3. Dagverzorging
 4. Zorgboerderij 

Slide 29 - Slide

Wooneenheid voor clienten met dementie
Wordt vervolgd (ik ga een 'vlog' maken bij een PG afdeling)

Slide 30 - Slide

Aan de slag
Digitale leeromgeving thema 4.14 opdracht 5 en 6 


Slide 31 - Slide

Welkom 9SD1H bij VPRO 1 
Periode 3.1
Joyce Assink 

Slide 32 - Slide

Lesplanning 5-10/8-10
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Terugblik hoofdstuk 14.1 tm 14.3

Theorie:Aan de slag:
Digitale leeromgeving

Terugblik hoofdstuk 14.4 en 14.5

Theorie:


Aan de slag:
Digitale leeromgeving

Overkoepelende odpracht 


Aan de slag:
Overkoepelende opdracht


Denk aan: Digitale leeromgeving

Slide 33 - Slide