VPRO1 Lesweek 6 Hoofdstuk 14

Welkom 9SD1H bij VPRO 1 
Periode 3.1
Joyce Assink 
1 / 28
next
Slide 1: Slide
VPRO1MBOStudiejaar 2,3

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Welkom 9SD1H bij VPRO 1 
Periode 3.1
Joyce Assink 

Slide 1 - Slide

Lesplanning 27-9 / 1/10
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Terugblik hoofdstuk 14.1 tm 14.3

Theorie:
Functie van de hersenen
Hoofdstuk 14.4 en 14.5Aan de slag:
Digitale leeromgeving
Hoofdstuk 14 opdracht 5 en 6
Terugblik hoofdstuk 14.4 en 14.5

Theorie:
Hoofdstuk 14.6 

Aflevering 2 videoland: 'voor ik het vergeet'
Aan de slag:
Digitale leeromgeving
opdracht 5 en 6
Overkoepelende odpracht 


Aan de slag:
Overkoepelende opdracht


Denk aan: Digitale leeromgeving

Slide 2 - Slide

Om een cliënt met dementie goed te kunnen begeleiden ben je op de hoogte van zijn levensgeschiedenis
A
waar
B
niet waar

Slide 3 - Quiz

Tom kitwood staat bekend om:
A
Persoonsgerichte benadering
B
Mensgerichte benadering
C
Lichamelijke benadering
D
Humoristische benadering

Slide 4 - Quiz

Wat staat volgens Tom Kitwood centraal?
A
Relatie en levensloop
B
Warmte en empathie
C
Communicatie en relatie
D
Vaste eisen hoe je met de client omgaat

Slide 5 - Quiz

Agnosie houdt in.....

Slide 6 - Open question

Apraxie is.....

Slide 7 - Open question

Reminiscentie
 • Ophalen en bespreken van herinneringen 
 • Alleen de prettige en fijne herinneringen en gebeurtenissen
 • Verleden is een deel van zijn/haar identiteit 
 • Onverwerkte ervaringen zijn niet geschikt - herbeleving traumatische ervaringen  

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Belevingsgerichte benadering
Beleving - de manier waarop iemand zichzelf en zijn leven ervaart. 

 • Hangt af van de fase van dementie waarin de cliënt zich bevindt, maar ook...
 • levensloop, wat de cliënt belangrijk vindt, lichamelijke conditie, omgeving en familie en vrienden. 
 • Iedere client is anders, maar er zijn algemene benaderingswijzen 

Slide 10 - Slide

Benaderingswijzen
 1. Realiteitsorientatiebenadering (ROB)
 2. Validation
 3. Zintuigactivering  

Belangrijk: consequent door het hele team!
Je gebruikt verschillende manieren van benaderen naast elkaar als dat aansluit bij de behoefte van de cliënt 

Slide 11 - Slide

Realiteitsorientatiebenadering
 • Fase 1: Beginstadium (bedreigde ik) cliënt merkt zelf nog dat hij achteruit gaat
 •  Steun bij ADL 
 • Onopvallend
 • Vaak wonen ze nog zelfstandig 
 • Structuur aanbieden 

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Tips voor ROB
 • Kalender en agenda gebruik, ligt op een vaste plek
 • Benoemen van de dag 
 • Blijven herhalen van handelingen (via dezelfde weg ergens naar toe lopen)
 • Briefjes en foto's gebruiken ter herinnering 
 • Zorg voor succeservaringen
 • Niet confronteren  

Slide 14 - Slide

Validation (bevestiging)
 • Benaderingswijze waarin de nadruk ligt op de gevoelswereld en waarin hun gedachten en gevoelens worden (H)erkend en bevestigd
 • Fase 2 + 3 
 • Je gaat in op de wereld van de cliënt, ook al is dit niet de werkelijkheid
 • https://www.videoland.com/player/71982//1141 (6.42 - 7.45)

Slide 15 - Slide

Zintuigactivering
 • Stadium 4 (de verzonken ik) 
 • Aangenaam gevoel geven door prikkels aan te bieden die de zintuigen activeren (ruiken, proeven, voelen, horen en zien)

https://www.videoland.com/player/71982//1141    (9.18 - 10.20)

Slide 16 - Slide

Aan de slag
Digitale leeromgeving thema 4.14 opdracht 5 en 6 


Slide 17 - Slide

Welkom 9SD1H bij VPRO 1 
Periode 3.1
Joyce Assink 

Slide 18 - Slide

Lesplanning 27-9 / 1/10
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Terugblik hoofdstuk 14.1 tm 14.3

Theorie:
Functie van de hersenen
Hoofdstuk 14.4 en 14.5Aan de slag:
Digitale leeromgeving
Hoofdstuk 14 opdracht 5 en 6
Terugblik hoofdstuk 14.4 en 14.5

Theorie:
Hoofdstuk 14.6 

Aflevering 2 videoland: 'voor ik het vergeet'
Aan de slag:
Digitale leeromgeving
opdracht 5 en 6
Overkoepelende odpracht 


Aan de slag:
Overkoepelende opdracht


Denk aan: Digitale leeromgeving

Slide 19 - Slide

Hulpmiddelen bij dementie
 • Ga uiteen in groepjes van 4 
 • Zoek een innovatie op die gebruikt wordt bij cliënten met dementie en schrijf deze op het bord om dubbele te voorkomen
 • Zoek informatie op en een bijpassend filmpje
 • Presenteer kort voor de klas welke innovatie het is, hoe je het kunt inzetten en wat jouw rol al persoonlijk begeleider is bij de inzet van deze innovatie

Slide 20 - Slide

Hulpmiddelen bij dementie
 1. Tovertafel 
 2. Virtuele fietstocht 
 3. Snoezelkat (filmpje client Joyce)


Slide 21 - Slide

Woonvormen
 • Er zijn verschillende voorzieningen voor zorg en begeleiding 
 • Voor alle voorzieningen is een indicatiebesluit CIZ nodig 
 • Keukentafelgesprek  

Slide 22 - Slide

Casemanagement 
 •  Casemanager adviseert en begeleidt mensen met dementie en hun naasten. 
 • Verpleegkundige met kennis van dementie en mantelzorgproblematiek

Slide 23 - Slide

Voorzieningen
 1. Alzheimercafe 
 2. Ontmoetingscentra
 3. Dagverzorging
 4. Zorgboerderij 

Slide 24 - Slide

Wooneenheid voor clienten met dementie
Wordt vervolgd (ik ga een 'vlog' maken bij een PG afdeling)

Slide 25 - Slide

Aan de slag
Digitale leeromgeving thema 4.14 opdracht 5 en 6 


Slide 26 - Slide

Welkom 9SD1H bij VPRO 1 
Periode 3.1
Joyce Assink 

Slide 27 - Slide

Lesplanning 27-9 / 1/10
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Terugblik hoofdstuk 14.1 tm 14.3

Theorie:
Functie van de hersenen
Hoofdstuk 14.4 en 14.5Aan de slag:
Digitale leeromgeving
Hoofdstuk 14 opdracht 5 en 6
Terugblik hoofdstuk 14.4 en 14.5

Theorie:
Hoofdstuk 14.6 

Aflevering ....Aan de slag:
Digitale leeromgeving
opdracht 5 en 6
Overkoepelende odpracht 


Aan de slag:
Overkoepelende opdracht


Denk aan: Digitale leeromgeving

Slide 28 - Slide