H 2.4 Tekenen in een assenstelsel

Hoe ziet de les eruit?

- Huiswerk bespreken


- Terugblik


- Theorie + sommen oefenen


- Huiswerk en aan de slag

1 / 13
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 1

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Hoe ziet de les eruit?

- Huiswerk bespreken


- Terugblik


- Theorie + sommen oefenen


- Huiswerk en aan de slag

Slide 1 - Slide

Huiswerk

besprekenBlauwe snelhechter 

opdracht 27 


Slide 2 - Slide

Hoe noemen we de figuur die hiernaast staat?

Slide 3 - Open question

Wat zijn de coördinaten van punt B?
A
(5, 2)
B
(2, 5)
C
(5, 0)
D
(2, 0)

Slide 4 - Quiz

Wat zijn de coördinaten van punt A?
A
(0, 5)
B
(5, 0)
C
(5, 2)
D
(0, 0)

Slide 5 - Quiz

Wat zijn de coördinaten van punt F?
A
(1; 2,5)
B
(3, 1)
C
(2, 1)
D
(2,5; 1)

Slide 6 - Quiz

Wat zijn de coördinaten van punt G?
A
(3,5; 2,5)
B
(2,5; 1)
C
(2,5; 3,5)
D
(3, 2)

Slide 7 - Quiz

Aan het eind van deze les
- Ik kan een assenstelsel tekenen.
- Ik kan tijdens het tekenen van een assenstelsel rekening       houden met de lengten van de assen.
- Ik kan coördinaten aflezen en aanbrengen in een 
  assenstelsel.
- Ik weet wat horizontaal en verticaal is.


Slide 8 - Slide

Assenstelsel tekenen (blz. 81)
  1. Zoek uit hoe lang de verticale as moet worden.
  2. Teken de verticale as en zet de getallen erbij.
  3. Zet onderaan de as de letter O.
  4. Zoek daarna uit hoe lang de horizontale as moet worden.
  5. Teken de horizontale as en zet de getallen erbij.
  6. Zet de horizontale as en verticale as bij de assen.

Slide 9 - Slide

Assenstelsel tekenen (blz. 81)
We gaan nu zelf een assenstelsel tekenen

Klassikaal maken
opdrachten 64 t/m 73

Slide 10 - Slide

Opdracht assenstelsel


Op het kopieerblad (blauwe snelhechter) staan opdrachten, die gaan over tekenen in een assenstelsel.

Maak deze opdrachten.Slide 11 - Slide

Aan het eind van deze les
- Ik kan een assenstelsel tekenen.
- Ik kan tijdens het tekenen van een assenstelsel rekening       houden met de lengten van de assen.
- Ik kan coördinaten aflezen en aanbrengen in een 
  assenstelsel.
- Ik weet wat horizontaal en verticaal is.


Slide 12 - Slide

Huiswerk

H 2.4

Opdrachten 74 t/m 76


Blauwe snelhechter

 opdrachten op het kopieerblad


Slide 13 - Slide