ontwikkelingspyschologie

1 / 26
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 130 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
- Na de les kunnen jullie benoemen wat ontwikkelingspsychologie inhoud
- Na de les kunnen jullie een koppeling maken met jullie eigen ontwikkeling

Slide 3 - Slide

ontwikkelings-
psychologie

Slide 4 - Mind map

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

indeling naar leeftijd

Slide 7 - Slide

Indeling naar leeftijd
Ontwikkelingsfases Leeftijd
Baby   0 tot 18 maanden 
Peuter   18 maanden tot 4 jaar 
Kleuter   4 tot 6 jaar 
Schoolkind   6 tot 12 jaar 
Puber   12 tot 17 jaar 
Adolescent   17 tot 22 jaar 

Slide 8 - Slide

1. Motorische ontwikkeling
2. Cognitieve ontwikkeling
3. Emoionele ontwikkeling
4. Sociale ontwikkeling
5. Seksuele ontwikkeling

(Evt. 6. Teken/spel ontwikkeling)

Slide 9 - Slide

De fysieke en motorische ontwikkeling.
 Dit is de lichamelijke groei en de ontwikkeling van de motoriek. Dit wordt ook wel de sensomotorische ontwikkeling genoemd.

Slide 10 - Slide

De cognitieve ontwikkeling.
  Dit is de ontwikkeling van het denken, de creativiteit, de waarneming en de fantasie.

Slide 11 - Slide

Sociaal emotionele ontwikkeling
De sociale ontwikkeling omvat het krijgen van begrip voor andere mensen en het ontwikkelen van positief gedrag en vaardigheden ten opzichte van de medemens. Hier valt ook sociale cognitie onder. Dat wil zeggen dat het kind kennis heeft van omgangsregels en relaties tussen mensen. 
De emotionele ontwikkeling wil zeggen dat het kind leert om de gevoelens van zichzelf en anderen te begrijpen en om daar goed mee om te gaan.

Slide 12 - Slide

De morele ontwikkeling
Dit is de ontwikkeling van het onderscheid tussen goed en kwaad, feitelijk dus de gewetensontwikkeling.

Slide 13 - Slide

Standaarden
Om te weten wat "afwijkend" is, moet je eerst weten wat "normaal" is

Slide 14 - Slide

Wat versta je onder ontwikkeling?

Slide 15 - Mind map

Wat valt er niet onder de cognitieve ontwikkeling?
A
taal
B
geheugen
C
emotie
D
denken

Slide 16 - Quiz

Wat valt er onder de morele ontwikkeling?
A
Het verstand
B
Het geweten
C
Het brein
D
Het denken

Slide 17 - Quiz

Dat kleuters zich moeilijk lang kunnen concentreren is een voorbeeld van
A
sociale ontwikkeling
B
geestelijke ontwikkeling
C
lichamelijke ontwikkeling
D
Alle 3 de antwoorden

Slide 18 - Quiz

Grondleggers van de ontwikkelingspsychiatrie

Freud, Piaget, Skinner, Erikson en Vygotski
We bespreken er drie. Piaget, Skinner en Erikson

Slide 19 - Slide

Jean Piaget (1896-1980)

- denkontwikkeling speelt zich af tussen kinderen en de dingen om hen heen


1.    0-2 jaar: Sensomotorische ontwikkeling
2.   2-7 jaar: Preoperationele ontwikkeling
3.   7-11 jaar: Concreet-operationele ontwikkeling
4.   Vanaf 11 jaar: Formeel-operationele ontwikkeling

Slide 20 - Slide

Skinner (1904-1990)
- Skinner box experimenten
- operant conditioneren: na gedrag volgt een consequentie
- positieve ervaringen: versterkt gedrag
- negatieve ervaringen: remt gedrag

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

Erikson (1902-1994)

- levenslooptheorie
- ieder mens doorloopt 8 fasen
- psychische en maatschappelijke 
kant

Slide 23 - Slide

Maak een tijdlijn op een groot papier. Verdeel deze tijdlijn in levensfasen.

Bij iedere levensfase beschrijf je welke ontwikkelingen (mijlpalen) er plaats vinden op het gebied van de volgende ontwikkelingen:
• Lichamelijke ontwikkeling
• Emotionele ontwikkeling
• Sociale ontwikkeling
• Ontwikkeling van het denken
Waarschijnlijk zijn er mijlpalen waarbij je een persoonlijke herinnering hebt. Schrijf deze op de juiste plaats in de tijdlijn. Voor de toekomst zijn er waarschijnlijk dingen die je graag wil bereiken of dingen die je graag wil meemaken. Schijf ook deze mijlpalen op de juiste plaats in de tijdlijn.
Wil je een paar handige tips bekijk deze video informatie-hoe maak je een tijdlijn.

Schrijf je levensverhaal aan de hand van de verschillende levensfasen die je al hebt doorlopen en de herinneringen die je aan deze fasen hebt.
Let erop dat je hierbij ook aandacht geeft aan de verschillende ontwikkelgebieden.
Hiernaast kijk je ook alvast naar de toekomst: Wat zijn doelen die je nog wil bereiken en binnen welke levensfase zou je deze plaatsen?
Je maakt een poster binnen het thema ‘mijn levensverhaal’. Dit mag digitaal of op papier. Op de poster moet duidelijk zijn welke fasen je al hebt doorlopen met voorbeelden uit die fasen. Naast beelden kan/mag je dus ook woorden/kreten gebruiken.Slide 24 - Slide

Schrijf je levensverhaal aan de hand van de verschillende levensfasen die je al hebt doorlopen en de herinneringen die je aan deze fasen hebt.
Let erop dat je hierbij ook aandacht geeft aan de verschillende ontwikkelgebieden.
Hiernaast kijk je ook alvast naar de toekomst: Wat zijn doelen die je nog wil bereiken en binnen welke levensfase zou je deze plaatsen?
Je maakt een poster binnen het thema ‘mijn levensverhaal’. Dit mag digitaal of op papier. Op de poster moet duidelijk zijn welke fasen je al hebt doorlopen met voorbeelden uit die fasen. Naast beelden kan/mag je dus ook woorden/kreten gebruiken.Slide 25 - Slide

Dit was het dan!
Als het goed is ben je nu wat wijzer omtrent de theorie van ontwikkelingspsychologie. 

Hartstikke bedankt voor het volgen van mijn les.

Slide 26 - Slide