beweging

Bewegingen onderzoeken!
1 / 10
next
Slide 1: Slide
Natuurkunde / ScheikundeNatuurkundeMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 4

This lesson contains 10 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

Bewegingen onderzoeken!

Slide 1 - Slide

Beweging!

Slide 2 - Mind map

Beweging vast leggen
2 manieren om beweging vast leggen:
 1.  Stroboscopische foto's
 2.  Video-opnames

Slide 3 - Slide

Stroboscopische fotos
Een stroboscopische foto word gemaakt in een verduisterde ruimte, met als enige verlichting een stroboscooplamp. De stroboscopische foto is een foto die momentopnamen van de beweging vastlegd.

Slide 4 - Slide

Video opnamen
met een videocamera kun je een beweging filmen. na afloop kun je de beeldjes van de beweging een voor een bekijken en bestuderen.

Slide 5 - Slide

Voorbeeld van een Stroboscopische foto

Slide 6 - Slide

S,t-diagram maken!
Je kunt gegevens uit een stroboscopische foto verwerken tot een st diagram daarbij ga je als volgt te werk;
 1.  Lees uit de foto af hoe groot de afgelegde afstand is op verschillende tijdstippen
 2.  Noteer de gegevens over de tijd en de afgelegde afstand in een tabel de tijd links en de afgelegde afstand rechts
 3.  Teken de st diagram met behulp van de gegevens in de tabel

Slide 7 - Slide

S,t diagram

Slide 8 - Slide

De gemiddelde snelheid

De gemidelde snel heid kan je berekenen met de formule:


Vgem = s/t

Slide 9 - Slide

Voorbeeld
 • Jan de Vries schaatst op 11 december 2015 een wereldrecord op de 500 meter. Gijs zijn tussentijd na 100 meter was 10,19 sec, de eindtijd is 37,00 sec.  Bereken de gemiddelde snelheid in km/h over 100 meter en 500 meter.
 • Formule: Vgem = s  / t
 • Gegevens: s = 100 m     &    t = 10,19 s
 • Berekening: Vgem =100 / 10,19 = 9,81M/S x3.6=35,3 km/h
 • Gegevens: s = 500 m  &  t = 37 s
 • Berekening: Vgem = 500  /  37 = 13,51x3.6 = 48,6 km/h

Slide 10 - Slide