VMBO 3 par 6.2 winst of verlies les 1

PARAGRAAF 6.2
Winst of verlies
les 1
1 / 24
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

PARAGRAAF 6.2
Winst of verlies
les 1

Slide 1 - Slide

Lesdoel 
In deze les leer je:
 • hoe bereken je de verkoopprijs 
 • wat is omzet en afzet
 • hoe bereken je de bruto winst en netto winst (verlies)

Slide 2 - Slide

Lesdoel 

 • hoe bereken je de verkoopprijs 

Slide 3 - Slide

Verkoopprijs
De verkoopprijs is de prijs die de klant betaalt

Verkoopprijs = inkoopprijs + brutowinstBrutowinstmarge = aantal procenten van de inkoop


Inkoopprijs = wat de winkelier er zelf voor heeft betaalt

Slide 4 - Slide

De verkoopprijs
Voorbeeld
De inkoopprijs is € 500. De brutowinstmarge is 60% van de de inkoopprijs. Bereken de verkoopprijs?


Slide 5 - Slide

De verkoopprijs
Voorbeeld
De inkoopprijs is € 500. De brutowinstmarge is 60% van de de inkoopprijs. Bereken de verkoopprijs?

500 x 60%     60% = 60:100
500 x 0,6 = 300
winst is 300
Verkoopprijs is 500 + 300 = 800

Slide 6 - Slide

Lesdoel 

 • wat is omzet en afzet

Slide 7 - Slide

Omzet en Afzet
Afzet 
= aantal stuks
= altijd in hoeveelheden
= aantal kilo, stuks, liter
= niet in Euro's
Formule :
 Omzet = Afzet x Verkoopprijs
Omzet
= aantal stuks x verkoopprijs
= de verkoop
= altijd in Euro's
= niet hetzelfde als winst

Slide 8 - Slide

Lesdoel 

 • hoe bereken je de bruto en netto winst 

Slide 9 - Slide

Bruto en Netto winst
Omzet (Verkoop)  = verkoopprijs x aantal
         
Inkoop = inkoopprijs x aantal 

Verkoop - Inkoop = Bruto winst
 
 verkoop= omzet

Slide 10 - Slide

Bruto en Netto winst

Bedrijfskosten = huur, salaris, reclame, internet enz. enz.
Bruto winst - bedrijfskosten = Netto winstVerkoop - Inkoop = Bruto winst

Slide 11 - Slide

Samenvatting

 • hoe bereken je de verkoopprijs 
 • wat is omzet en afzet
 • hoe bereken je de bruto winst en netto winst (verlies)

Slide 12 - Slide

Aan de slag
Paragraaf 6.1
 • Maak de vragen 2 t/m 13 op blz 160/161 in je boek
 • Maak de vragen in Lesson Up
 • Maak de samenvatting op blz 176
 • Maak de rekensommen 1 t/m 3 op blz 182
Paragraaf 6.2
 • Lees de theorie in je boek en in deze Lesson up goed door.
 • Maak de vragen : 1 t/m 4 en 9 t/m 11 (vanaf blz 164)
 • Maak de sommen 5 t/m 8 op blz 182
 • maak de samenvatting op blz 176

Slide 13 - Slide

Oefenen
lees de theorie goed door voor je begint met het beantwoorden van de vragen

Slide 14 - Slide

Als de bedrijfskosten hoger zijn dan de bruto winst dan heb je
A
winst
B
verlies

Slide 15 - Quiz

Hoe bereken je de netto winst?
A
Omzet - bedrijfskosten
B
bruto winst - bedrijfskosten
C
Omzet - bruto winst
D
omzet - bruto winst - bedrijfskosten

Slide 16 - Quiz

Bruto winst =
A
Prijs x hoeveelheid
B
(Nieuw - oud) : oud x 100
C
Bruto - winst
D
Omzet - inkoopwaarde

Slide 17 - Quiz

Hoe bereken je de bruto winst van een bedrijf?
A
Bruto winst = afzet + bedrijfskosten
B
Bruto winst = omzet + bedrijfskosten
C
Bruto winst = afzet - inkoopwaarde
D
Bruto winst = omzet - inkoopwaarde

Slide 18 - Quiz

Wat is juist ?
A
bruto winst -kosten = inkoop
B
netto winst + kosten = bruto winst
C
omzet-kosten = bruto winst
D
inkoop-bruto winst = netto winst

Slide 19 - Quiz

Een jas kost € 150,-, er zijn er 200 verkocht. De inkoopprijs van één jas is € 40,-. Bereken de totale bruto winst
A
30000
B
22000
C
8000
D
110

Slide 20 - Quiz

De firma List en Bedrog BV heeft 2500 artikelen verkocht. De gemiddelde verkoopprijs van de artikel is € 12,50. De gemiddelde inkoopprijs is € 7,50. Wat is de bruto winst.
A
€ 7.500
B
€ 10.00
C
€ 12.500
D
€ 15.000

Slide 21 - Quiz

De firma List en Bedrog BV heeft 2500 artikelen verkocht. De gemiddelde verkoopprijs van de artikel is € 12,50. De gemiddelde inkoopprijs is € 7,50. De bedrijfskosten bedroegen € 2.500. Wat is de netto winst
A
€ 7.500
B
€ 10.000
C
€ 2.500
D
€ 1.500

Slide 22 - Quiz

Lahdo BV heeft een goede maand gehad. De omzet was
€ 45.000. De inkoopwaarde van de omzet bedroeg € 25.000 en de bedrijfskosten waren € 15.000. Wat is de bruto winst?
A
€ 20.000
B
€ 5.000
C
€ 30.00
D
€ 10.000

Slide 23 - Quiz

Lahdo BV heeft een goede maand gehad. Omzet = € 45.000, De inkoopwaarde van de omzet bedroeg € 25.000 en de bedrijfskosten waren € 15.000. Wat is de netto winst?
A
€ 20.000
B
€ 5.000
C
€ 30.00
D
€ 10.000

Slide 24 - Quiz