Les 3 2.4 Westerse wereldrijken (wedloop om Afrika)

2.4 Westerse wereldrijken
les 3 de wedloop om Afrika 
1 / 18
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

2.4 Westerse wereldrijken
les 3 de wedloop om Afrika 

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Aan het einde van deze presentatie kun je uitleggen wat er werd afgesproken op de Conferentie van Berlijn 
en 
uitleggen welke gevolgen dit voor Afrika had 

Slide 2 - Slide

De wedloop om Afrika
Met de Wedloop om Afrika bedoelen we de fase van het kolonialisatieproces van Afrika tussen circa 1880 en 1914. In deze periode probeerde een aantal Europese landen de macht te krijgen over een zo groot mogelijk deel van Afrika. Tot dan toe was hadden Europeanen in Afrika meestal niet veel meer gedaan dan het vestigen van handelsposten en het sluiten van verdragen met lokale machthebbers. In de loop van de negentiende eeuw vond men het steeds belangrijker om de macht in andere delen van de wereld uit te breiden. 

Slide 3 - Slide

De Conferentie van Berlijn

Slide 4 - Slide

Conferentie van Berlijn 
 1884-1885


De Europese landen en de V.S. geven zichzelf en elkaar hier toestemming voor de verdere kolonisering van Afrika en verdelen de de kaart 

Het officiële doel is: oorlog voorkomen 

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Gevolgen in Afrika

 • Willekeurig getrokken grenzen
 • Afrika werd opgedeeld onder de Europese landen
 • Missie en zending: gedwongen bekeringen
 • Afrika leverde goedkoop grondstoffen en werd gebruikt als afzetmarkt
 • Bevolking werd heel slecht behandeld (denk aan het vb van Congo uit de vorige les) (& genocide in Namibië)  
 • En na de onafhankelijkheid? 


Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Samenvatting 
Begin 19e eeuw komen Europeanen alleen in Afrika voor ontdekkingsreizen en handel.  
Dit verandert vanaf 1880, er ontstaat een wedloop om Afrika en alle Europese naties willen een stukje van de Kaart. 
Dit werd besproken in de conferentie van Berlijn, waar afspraken werden gemaakt over de verdeling van Afrika. 
Tegenwoordig zien we nog steeds de gevolgen van deze opdeling

Slide 9 - Slide

Opdrachten 
 •  Werkboek 2.4 opdr. 3 
 • Vragen in de volgende slides 
 • Klaar: herhaling 2.4 
 • Klaar: test jezelf 2.4 
 • Klaar: Welkom in de IJzeren Eeuw (heb ik met jullie gedeeld in een aparte les) 

Slide 10 - Slide


Over welke gebeurtenis gaat deze tekening?
A
Conferentie van Berlijn
B
Conferentie van München
C
Conferentie van Potsdam
D
Wannseeconferentie

Slide 11 - Quiz

Wanneer vond de Conferentie van Berlijn plaats?
A
1882-1883
B
1883-1884
C
1884-1885
D
1885-1886

Slide 12 - Quiz

Tijdens de conferentie van Berlijn werd
A
Afrika verdeeld onder West-Europese landen
B
Azië verdeeld onder West-Europese landen
C
Australië verdeeld onder West-Europese landen
D
Zuid-Amerika verdeeld onder West-Europese landen

Slide 13 - Quiz

Wat was het doel van Duitsland tijdens de conferentie van Berlijn?
A
koloniale macht terugdringen zonder oorlog
B
minder Franse koloniën
C
vrede bewaren in europa
D
meer Duitse koloniën

Slide 14 - Quiz

Hoe zagen de eerste contacten tussen Afrika en Europa er uit?
A
Er werden Afrikaanse landen bestuurd door Europeanen
B
Zendelingen bekeerden met succes veel Afrikanen
C
Europeanen haalden mn goud en slaven uit Afrika
D
Er werden expedities gehouden

Slide 15 - Quiz

Wat hoort niet bij superioriteistdenken?
A
Het gevoel dat je meer waard bent dan de ander
B
De Europese beschaving is beter dan andere beschavingen
C
De Europeanen waren onder de indruk van de Afrikaanse cultuur
D
De Aziaten moesten de Europese leiders gehoorzamen

Slide 16 - Quiz

Wat werd er afgesproken op de Conferentie van Berlijn?

Slide 17 - Open question

Noem een gevolg van de verdeling van Afrika voor de Afrikaanse bevolking

Slide 18 - Open question