wedloop om afrika

1 / 14
next
Slide 1: Video
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 14 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

0

Slide 1 - Video

Kolonisatie 16e en 17e eeuw
Europese landen koloniseren gebieden in Afrika en Azië.
Vaak zijn  dat handelsposten.
Motieven: goud, zilver, specerijen, kerstening en avontuur.

Slide 2 - Slide

Kolonisatie en modern imperialisme

Kolonisatie: het veroveren van overzeese gebiedsdelen.

Handelsposten. 15e, 16e en 17e eeuw


Modern Imperialisme:  Het streven naar een wereldrijk

Europese landen veroveren grote gebieden en overheersen die gebieden

in de periode 1870-1900

Slide 3 - Slide

Europa verovert de wereld

Wat veranderde er?


vanaf 1870...

Slide 4 - Slide

5.3 Modern imperialisme, oorzaken:
  1. Industrieën hadden grondstoffen en afzetgebieden nodig
  2. Nationalisme: als grootmacht had men koloniën nodig (prestige)
  3. Ideële motieven: missie/zending en 'white man's burden :Superioriteitsdenken
  4. Technische voorsprong in Europa

Slide 5 - Slide

5.4 De wedloop om Afrika
Doel van  deze les is te leren hoe de wedloop om Afrika is verlopen

Slide 6 - Slide

Modern imperialisme in Afrika

Slide 7 - Slide

Mister Livingstone I presume
In 19e eeuw de eerste ontdekkingsreizen naar Afrika..

Verbaasden zich over de enorme mooie steden in onder andere Mali
HIer hadden de arabieren een groot rijk gesticht

Naast expedities eigenlijk geen aandacht voor Afrika

Slide 8 - Slide

De Conferentie van Berlijn

Slide 9 - Slide

Conferentie van Berlijn 
 1884-1885


De Europese landen en de V.S. geven zichzelf hier toestemming voor de verdere kolonisering van Afrika en verdelen de Taart ehhh .....de Kaart dus...

Slide 10 - Slide

Afrika
  • Na uitbreiding Aziatische kolonies is Afrika het laatste "terra incognita" 


  • Conferentie van Berlijn (1884): Europese landen spreken over verdeling Afrika


  • Initiatiefnemer: Duitse kanselier Bismarck 


  • Officiële doel: oorlog voorkomen

Slide 11 - Slide

Gevolgen vanhet Imperialisme in Afrika

Willekeurig getrokken grenzen

Afrika werd opgedeeld onder de Europese landen

Missie en Zending : gedwongen bekeringen

Afrika leverde goedkoop grondstoffen en werd gebruikt als afzetmarkt


Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Aantekening
Begin 19e eeuw komen europeanen alleen in Afrika voor ontdekkingsreizen. Zien de waarde nog niet in 
Dit verandert vanaf 1880 er ontstaat een wedloop om Afrika en alle Europese naties willen een stukje van de Kaart
Dit werd besproken in de conferentie van Berlijn, dit was georganiseerd door de Duitse Bismarck die op deze manier probeerde Engeland en Frankrijk tegen elkaar uit te spelen.
Tegenwoordig zienwe nog steeds de gevolgen van deze opdeling

Slide 14 - Slide