PED-B 13 2

PED- B 
Als het anders gaat

Kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte
en het begeleidingsplan
1 / 26
next
Slide 1: Slide
PED-BMBOStudiejaar 2

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

PED- B 
Als het anders gaat

Kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte
en het begeleidingsplan

Slide 1 - Slide

Lesinhoud
 • aanpassing toetsing
 • Terugblik 7.2: vragen? 
 • Uitgelicht onderwerp bespreken in groepjes
 • Theorie behandelen 7.3: schema's bespreken: -je vertelt wat de ondersteuningsbehoefte van het kind is 
- je vertelt welke aanpassingen een KDV, BSO of school moet doen 
- je vertelt iets over de ambulante begeleiding/interne/externe ondersteuning.
 • Opdracht bij hoofdstuk 7.4 en 7.5
 • Verder met het begeleidingsplan
Lesdoelen:  
 • De student kan aan het einde van de les informatie over een interessant onderwerp
  delen met medestudenten
 • De student kan met behulp van een door de student zelfgemaakt schema overzicht krijgen van de informatie over hoofdstuk 7.3
 • De student kan hoofdstuk 7.4 verdelen met klasgenoten en zo tot zo compleet mogelijke schema's komen om te gebruiken om voor de eindtoets te leren
 • De student kan thuis (en op stage) verder werken aan het begeleidingsplan omdat hij weet hoe de stappen 1 t/m 6 zijn opgebouwd.

Slide 2 - Slide

Aanpassing toetsing PED-B
 • inleverdatum i.p.v. 19 januari uiterlijk 26 januari (nog aanpassen bij opdrachten)
 • Degene die het wel in heeft geleverd voor de 19de houdt de presentatie de 21ste voor mij alleen
 • De rest van de klas zal de week erop (toetsweek) individueel met mij in gesprek gaan over het begeleidingsplan (planning volgt)
 • Stap 5 en 6 vervallen van de beoordelingslijst
 • Ben je nog niet begonnen i.v.m. stage dicht: neem een serie/ docu om een kind te observeren en een plan voor te schrijven  

Slide 3 - Slide

Terugblik 7.2
 • Vragen over dit hoofdstuk?

 • In groepjes van 3 of 4 bespreek je het onderwerp wat je hebt onderzocht met je medestudenten:
 1. Wat heb je voor nieuwe informatie gevonden?
 2. Wat vind je van de gevonden informatie? Is het betrouwbaar?
 3. Hoe ga je deze informatie in de praktijk gebruiken?
timer
5:00

Slide 4 - Slide

Foto van jouw schema over 7.3 toevoegen

Slide 5 - Open question

7.3 Schema's bespreken
 • In groepjes van 5 bespreek je de gemaakte schema's, probeer je schema te vergelijken en eventueel aan te vullen. Dit schema gebruik je als voorbereiding voor de toets na periode 3. 
timer
7:00

Slide 6 - Slide

Opdracht 7.4  
Sociaal- emotionele ontwikkeling
 • niet vanzelfsprekend dat de sociaal-emotionele ontwikkeling goed verloopt
 • afwijkende of vertraagde ontwikkeling kan allerlei oorzaken hebben
 • soms ook last van angststoornissen of kunnen ze stoornissen ontwikkelen die door een onveilige thuissituatie zijn veroorzaakt


Slide 7 - Slide

Verdelen stoornissen
 1. Autismespectrumstoornis (ASS)                          
 2. Angststoornissen
 3. Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
 4. Selectief mutisme
 5. Hechtingsstoornis

In groepjes van 5

Slide 8 - Slide

Welk onderwerp en wie zitten er in de groepjes?

Slide 9 - Open question

Samenvatting maken in een schema
 1. Wat is het? (uitleg)
 2. Wat zijn de kenmerken?
 3. Welke vormen zijn er? Wat zijn daar de belangrijkste kenmerken van?
 4. Hoe stellen ze een diagnose?
 5. Wie stellen de diagnose?
 6. Vertel iets over de behandeling.
 7. Vertel iets over de aanpak van kinderen met deze diagnose.
 8. Vertel iets over eventuele risicofactoren.
timer
10:00

Slide 10 - Slide

Opdracht 7.5 
Ontwikkeling van gedrag

Maak voor jezelf een schema van dit hoofdstuk, stel jezelf dezelfde vragen als bij het andere hoofdstuk (evt. als huiswerk)

Slide 11 - Slide

Huiswerk
 • 7.5 Individueel uitwerken in een schema
 • lezen 7.6 jeugdzorg blz. 301
 • werken aan het begeleidingsplan en de presentatie

Slide 12 - Slide

vooruitblik
 • 7.5 individuele schema's bespreken
 • 7.6 Theorie Jeugdzorg behandelen
 • werken aan het begeleidingsplan en de presentatie

Slide 13 - Slide
    
Begeleidingsplan

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Opbouw van een begeleidingsplan
Stap 1 Beginsituatie  
Stap 2 Hulpvraag of probleemstelling (zorg of aandachtspunt) 
Stap 3 Doel  
Stap 4 Aanpak en middelen  
Stap 5 Plan uitvoeren  
Stap 6 Terugkijken en plan bijstellen (evalueren)


Slide 16 - Slide

Stap 1: Beginsituatie
In deze eerste stap ga je de beginsituatie beschrijven. Je kiest een kind op jouw stage met een specifieke begeleidingsbehoefte en schrijft hierover de beginsituatie.

• Om welk kind gaat het?
• Wat is zijn anamnese (anamnese=voorgeschiedenis)
• Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de beperkingen van het kind?
• Wat zijn de kansen van het kind?
• Wat is er gebeurd waardoor zorgen over het kind ontstaan zijn? (In de volgende stap ga je de hulpvraag of probleemstelling beschrijven, dat doe je dus nog niet hier!)
Belangrijk: Contact met ouders, het kind zelf (observeren/ praten) en collega’s (bronnenonderzoek)

Slide 17 - Slide

Bewust op zoek gaan naar de beginsituatie van een kind
 • Observeren (gebruik dit deel voor de oefenopdracht in de BPV gids) 
 • Filmen
 • Oud materiaal bekijken
 • Praten met het kind

Slide 18 - Slide

Stap 2: Probleemstelling/ hulpvraag 
In deze stap beantwoord je de volgende vragen:
 • Wat is de hulpvraag (zorg of aandachtspunt)?
 • Wat is er aan de hand?
 • Wat zou ‘men’ graag veranderd willen zien?
 • Wie maakt zich zorgen?
 • Hier beschrijf je ook de "normale" ontwikkeling van een kind in deze leeftijdsfase en het specifieke ontwikkelingsgebied.

Slide 19 - Slide

Stap 3: doel
 • Doelen worden SMART geformuleerd

Slide 20 - Slide

Stap 4: Aanpak en middelen
 • Hoe wil je het doel bereiken? De begeleiding die je het kind gaat bieden ga je hier beschrijven. 
 • De vaardigheden, materialen en middelen zijn volledig beschreven
 • De activiteiten sluiten aan bij het halen van het doel 


Bij deze stap gebruik je bijlage 5: Plan Van Aanpak uit de BPV-gids

Slide 21 - Slide

Stap 5: Het uitvoeren van het plan
Bij het uitvoeren van het plan zorg je dat het past binnen het beleid van de instelling, binnen de groep en bij de wensen van je team. Iedereen moet zich er goed bij voelen.

De afspraken die zijn gemaakt beschrijf je hier (schema- logboek). Je legt ook hier de keuze voor de gekozen afspraken uit (onderbouwing).

Slide 22 - Slide

Stap 6: Terugkijken en plan bijstellen
Hier kijk je terug naar de uitvoering van je plan. Je gebruikt hierbij de STARTT- methode of het PDCA model.

Het heet evalueren.

Slide 23 - Slide

STARRT- Methode

Slide 24 - Slide

PDCA-Methode

Slide 25 - Slide

Werken aan het begeleidingsplan
timer
20:00

Slide 26 - Slide