PED/B - periode 6 - les 5

Welkom bij PED-B

Periode 6 - Studiejaar 2021-2022.
 • Start met presentaties over ontwikkelingsstoornissen, gemaakt in periode 5
 • Beoordeling van de presentaties - gericht op je beroepshouding.
 • Vervolg op MET/A ->Observatieopdracht in stage.
 • Vervolg op MET/B in leerjaar 1 -> Schrijven van begeleidingsplan.
 • Toets periode 6 = schrijven en uitvoeren van een begeleidingsplan. 
 • Is een oefening voor je examen in het 3e jaar PW.


1 / 10
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 2

This lesson contains 10 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Welkom bij PED-B

Periode 6 - Studiejaar 2021-2022.
 • Start met presentaties over ontwikkelingsstoornissen, gemaakt in periode 5
 • Beoordeling van de presentaties - gericht op je beroepshouding.
 • Vervolg op MET/A ->Observatieopdracht in stage.
 • Vervolg op MET/B in leerjaar 1 -> Schrijven van begeleidingsplan.
 • Toets periode 6 = schrijven en uitvoeren van een begeleidingsplan. 
 • Is een oefening voor je examen in het 3e jaar PW.


Slide 1 - Slide

Doel van deze les:
Aan het eind van deze les 
 • weet je wat je in periode 6 moet doen.
 • weet je hoe je je observatie-opdracht van MET/A moet gebruiken bij het opstellen van je begeleidingsplan.
 • weet je hoe je een begeleidingsplan schrijft
 • weet je hoe je je begeleidingsplan uit moet voeren.

Slide 2 - Slide

Examen leerjaar 3
Kies uit de groep die je begeleidt een kind met een specifieke begeleidingsbehoefte. Verzamel doelgerichte informatie uit relevante bronnen en schrijf een begeleidingsplan zoals gebruikelijk in een BPV instelling.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Korte herhaling MET-B
Basisboek DCO - Hfst 1.4
Stap 1 Beginsituatie -> Observatie van MET-A
Aanvullen met:
• Om welk kind gaat het? 
• Wat is zijn/haar anamnese (anamnese=voorgeschiedenis) 
• Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de beperkingen van het kind? 
• Wat zijn de kansen van het kind? 
• Wat is er gebeurd waardoor zorgen over het kind ontstaan zijn? (In de volgende stap ga je de hulpvraag of probleemstelling beschrijven, dat doen je dus nog niet hier!)
 
Slide 5 - Slide

Stap 2 Hulpvraag of probleemstelling
In deze stap ga je de volgende vragen beantwoorden:
- Wat is de hulpvraag?
- Wat is er aan de hand?
- Wat zou ‘men’ graag veranderd willen zien?
- Wie maakt zich zorgen?
- Wie maakt zich geen zorgen?

Slide 6 - Slide

Stap 3 Doel
Tijdens deze stap beschrijf je het doel op korte termijn. Wat wil je bereiken met dit kind? binnen welke tijd moet dit lukken? Wat moet het kind kunnen, na een bepaalde periode?


Je doel moet altijd SMART- geformuleerd zijn (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsdoel)

Slide 7 - Slide

Stap 4 Aanpak en middelen
Aanpak
In deze stap ga je beschrijven hoe je de begeleiding aan het kind gaat aanbieden. Hoe wil je het doel/de doelen bereiken? Wat is de behoefte aan begeleiding? Wat is het doel van de begeleiding? Welke begeleiding wordt gegeven en op welke manier? Wie geeft de begeleiding? Waar en wanneer wordt er begeleiding gegeven? En welke doorlopende ondersteuning heeft het kind nodig? (Tip: Hier kun je de opdrachten van bijlage 4 oefenlijst BPV gids inzetten!!)

Middelen
Daarnaast beschrijven jullie wat je hiervoor nodig hebt, dus welke middelen en materialen. Let erop dat je activiteiten aansluiten bij het doel! Geef ook goede uitleg van de materialen die jullie gaan gebruiken. Wat kun je ermee doen? Hoe werkt het?

Let op! Iedereen die het plan niet geschreven heeft, moet het plan kunnen uitvoeren. Net als wanneer je een handleiding van een IKEA-kast leest, iedereen kan het uitvoeren.Slide 8 - Slide

Stap 5 Plan uitvoeren
Omschrijven wat je concreet gaan doen als je het plan in de praktijk gaat uitvoeren. 
Schrijf op wat je gaat doen, wanneer je het gaan doen, wie het plan gaat uitvoeren en waar je dit gaat doen. 
Dit kan eventueel in een logboek of in een schema

Slide 9 - Slide

Stap 6 terugkijken (evalueren) en plan bijstellen
Bij deze stap ga je kijken wel model jullie gaan toepassen om te reflecteren en te evalueren.
Gebruik hiervoor Basisboek DCO hfst 1.4
Geef een omschrijving van het gekozen model en beargumenteren waarom je voor dit model hebt gekozen.

Beschrijf of je je doel hebt behaald. Waarom wel/niet. En beschrijf welke vervolgacties je gaat plannen en met wie.

Slide 10 - Slide