Ontwikkeling 1.6.

Ontwikkeling 1.6.
par  2. 4 
1 / 13
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 13 slides, with text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Ontwikkeling 1.6.
par  2. 4 

Slide 1 - Slide

Kennistoets
klas 2E
maandag 7 november 
tijd: 8.30 
in lokaal 1A05
klas 2C
maandag 7 november
tijd: 10.00
in lokaal 1D13

Slide 2 - Slide

Vang de bal
  • Wat is het verschil tussen de linker en de rechter hersenhelft?
  • Wat zijn associaties en noem een voorbeeld.

Slide 3 - Slide

lesdoelen 1.6.
  • Je begrijpt welke aspecten belangrijk zijn bij het leren en waarom: het geheugen, de cognitie en de aandacht.
  • Je maakt kennis met 3 stromingen in de ontwikkelingspsychologie: behaviorisme, cognitivisme en constructivisme.Slide 4 - Slide

cognitieve ontwikkeling 
de aandacht
controle hebben over waar je op let en concentratie
de cognitie
hoe je waarneemt, herinnert, denkt, redeneert en begrijpt
het geheugen
onthouden en weer herinneren van informatie

Slide 5 - Slide

3 stromingen
1. behaviorisme

2. cognitivisme

3. constructivisme

Slide 6 - Slide

behaviorisme (gedrag)
  • belonen van goed gedrag
  • conditioneren (aanleren)

- pavlov (middels signalen)
- skinner (gewenst gedrag belonen)

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

cognitivisme
- experimenteren en kennis actief maken- Jean Piaget

sensomotorische fase (0-2 jaar)
zintuigen om te ontdekken
preoperationele fase
(2-6 jaar)
met taal ontdekken en besef van vaste volgorde
concreet operationele fase
(6-12 jaar)
leren ordenen, tellen en rekenen
formeel operationele fase
(12-15 jaar)
ruimtelijk en abstract denken

Slide 9 - Slide

oefening smarties
1. sensomotorische fase
2. preoperationele fase
3. concreet operationele fase
4. formeel operationele fase

Slide 10 - Slide

constructivisme
  •  samen ervaring opdoen

- lev vygotsky (interactie en omgeving)
* rolmodel, zone van naasten ontwikkeling

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Eindopdracht 5
Maak een poster met over 1 leertheorie naar keuze

- uitleg leertheorie
- hoe leren studenten volgens deze stroming?
- bekende aanhangers van deze stroming
- Hoe kun je deze stroming op je stage tegen komen?
(voorbeeld) 

Slide 13 - Slide