Les 7 cognitieve ontwikkeling

Doelgroepen les 7
Blok 3
1 / 27
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Doelgroepen les 7
Blok 3

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen?
- Inchecken Lesson Up
- Planning van dit blok
- Theorie bespreken

Slide 2 - Slide

Hoe voel je je ?!

Slide 3 - Open question

Week 1
Paragraaf 2.4
Week 2
Paragraaf 2.4
Week 3
Paragraaf 2.4
Week 4
Paragraaf 4.1
Week 5
Paragraaf 4.2
Week 6
Paragraaf 4.3
Week 7
Herhalingsles
Week 8
Oefentoets + levensboekje inleveren
Toetsweek
Toets over paragraaf 2.4 + H4

Slide 4 - Slide

2.4 Cognitieve ontwikkeling
 • Cognitie= kennis
 • Cognitieve ontwikkeling= Dingen leren, onthouden en toepassen
 • Zie je aan: praten, gedrag en bewegingen van een kind

Slide 5 - Slide

Cognitieve ontwikkeling

De cognitieve ontwikkeling kan je op verschillende manieren bekijken.

Veel verschillende ideeën over hoe mensen denken en zich ontwikkelen

Op veel manieren kan je handelen als pm'er

Slide 6 - Slide

Stromingen:
 • Behaviorisme (Skinner & Pavlov)
 •  Cognitivisme (Piaget & Bruner)
 •  Constructivisme (Vygotsky & Gagne)

Slide 7 - Slide

Noteer alles wat je nog weet over behaviorisme?!

Slide 8 - Open question

Wat betekent behaviour?
A
Aanpassen
B
Beïnvloeden
C
Gedrag
D
Experimenteren

Slide 9 - Quiz

Pavlov (Behaviorisme)
 • Kind start als ‘onbeschreven blad’
 • Conditionering: vaste gewoonten en gedragingen worden aangeleerd 
 • Belonen en straffen 

Slide 10 - Slide

Skinner (behaviorisme)
Zegt drie dingen:
 1. Beloon gewenst gedrag (dan komt het vaker terug)
 2. Negeer ongewenst gedrag (dan komt het minder vaak terug)
 3. Straf gedrag alleen als het gevaarlijk is. Straf helpt om gedrag te stoppen, je leert er niets van

Slide 11 - Slide

Wat staat nou centraal in het Behaviorisme?!

Slide 12 - Open question

Stromingen:
 • Behaviorisme (Skinner & Pavlov)
 •  Cognitivisme (Piaget & Bruner)
 •  Constructivisme (Vygotsky & Gagne)

Slide 13 - Slide

Wat weten jullie nog over
het cognitivisme?

Slide 14 - Mind map

Cognitivisme
- Leren door te experimenteren
- Je krijgt kennis niet vanzelf
- Je 'maakt' kennis" door de experimenteren
- Jean Piaget
- Jerome Bruner

Slide 15 - Slide

Jean Piaget (cognitivisme)
Piaget zei dat kinderen zich ontwikkelen in 4 fasen, namelijk:

 • Sensomotorische fase 0 - 2 jaar
 • Preoperationele fase 2 - 6 jaar
 • Concreet operationele fase 6 - 12 jaar
 • Formeel operationele fase 12 - 15 jaar

In elke fase leren kinderen op een bepaalde manier vaardigheden die passen bij de leeftijd.

Slide 16 - Slide

Jerome Bruner (cognitivisme)
Gaat door op de theorie van Jean Piaget (cognitivisme)

Een kind is nieuwsgierig en gaat zelf opzoek naar uitdaging. 
Dus een uitdagende omgeving is heel belangrijk

Slide 17 - Slide

Wat betekend het cognitivisme?
A
Kennis moet jezelf maken/creëren door te experimenteren
B
Kennis krijg je aangeleerd door bijvoorbeeld normen
C
Het heeft niet met kennis te maken
D
Kennis krijg je niet vanzelf, maar door een studie te volgen

Slide 18 - Quiz

Is het nog duidelijk voor jullie tot nu toe?!
😒🙁😐🙂😃

Slide 19 - Poll

Stromingen:
 • Behaviorisme (Skinner & Pavlov)
 •  Cognitivisme (Piaget & Bruner)
 •  Constructivisme (Vygotsky & Gagne)

Slide 20 - Slide

Contructivisme
Gaat meer over: samen

Samen met de mensen om je heen ervaringen opdoen en hier weer van leren!


Slide 21 - Slide

Met wie heb jij samen als kind ervaringen opgedaan en daarvan geleerd?!

Slide 22 - Open question

Constructivisme
Lev Vygotsky:
Interactie met mensen
Omgeving om je heen
Lev Vygotsky (Constructivisme)
Cognitieve ontwikkeling wordt beïnvloed door:

Interactie met mensen (sociaal)
En de omgeving om je heen (cultureel)

Je hebt een rolmodel in je leven, iemand die iets voordoet zodat jij er van leert!

Slide 23 - Slide

Lev Vygotsky (constructivisme)


Wie kan uitleggen van de ''zone van de naaste ontwikkeling'' betekend en inhoudt?

Slide 24 - Slide

Robert Gagne
''Verstand is een heel ingewikkeld systeem''
Met dit verstand -> kind beslissingen nemen, problemen oplossen of gebeurtenissen begrijpen.

Teruggaan naar bestaande kennis en dan opzoek gaan naar nieuwe kennis.

Slide 25 - Slide

Waar ligt jullie behoefte?!
A
Begrippen bingo (herhaling)
B
Werk aan levensboekje
C
Leren voor de (oefen)toets
D
Anders

Slide 26 - Quiz

Afronden
Linkjes van de Lesson up's in Teams (bestanden)

Volgende week levensboekje inleveren en oefentoets!
Toets H2.4 en H4 in de toetsweek

Tot volgende week!


Slide 27 - Slide