Schoolweek 18 dagbesteding

Schoolweek 18 dagbesteding
1 / 17
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Schoolweek 18 dagbesteding

Slide 1 - Slide

Weten jullie het nog? Ik wel;-)
 De opdracht was;
Je maakt een mindmap met alle vijf de benaderingswijze zo beschreven, dat je kunt opmaken welke benaderingswijze bij welke ontwikkelingspsycholoog hoort. Benoem de verschillen, de kenmerken en andere belangrijke aspecten! Je dient hiervan te kunnen leren voor de aankomende kennistoets. Deze mindmap mag getekend/handgeschreven zijn of je maakt hem in Word.
Hoe dan ook, zorg dat je hem in de volgende les, schoolweek 18, bij de hand houdt, want het wordt besproken. 
Dus kom maar op! (zie volgende dia)

Slide 2 - Slide

Waarom een 'mindmap'!
Een mindmap helpt je om je gedachten op orde te krijgen en zorgt ervoor dat je over alle aspecten van een onderwerp nadenkt. Visueel heb je overzicht op alle hoofd- en bijzaken. Een mindmap wordt opgebouwd uit informatie. ... Door jezelf te dwingen in slechts enkele woorden te denken komt je creativiteit hierover op gang.
Tip; Dit kun je in het werkveld ook meenemen m.b.t cliënten!

Slide 3 - Slide

Wat te doen met je mindmap?
Als je een geschreven mindmap hebt, houdt je deze voor de camera.
OF
Als je een Word document hebt, wordt er gevraagd om dit te delen. Deel dus online, wanneer er naar gevraagd gaat worden!

Slide 4 - Slide


De betekenis van dagbesteding voor de beroepskracht!
Vraaggericht en -gestuurd werken is het motto in de maatschappelijk zorg van deze tijd. Vanuit het idee van empowerment, het stimuleren van cliënten om zelf verantwoordelijkheid te dragen en zelfredzaamheid te tonen, moet de cliënt in staat zijn om zijn zegje te doen. 
Op die manier kun jij als beroepskracht maatschappelijke zorg met een passend zorg- of ondersteuningsaanbod komen. 

Slide 5 - Slide

Kenmerkend voor een vraaggerichte en -gestuurde cultuur is....?
A
de beroepskracht neemt de beslissingen
B
samenwerking tussen jou en de cliënt op basis van gelijkwaardigheid en respect
C
de cliënt dient alles aleen te doen
D
samenwerking tussen jou en de cliënt op basis van geduld te zijn

Slide 6 - Quiz

Het betekent dat de cliënt niet langer object van zorg is, een leidend voorwerp, maar.........
A
actief betrokken is bij het ondersteuningsproces
B
niet actief betrokken is bij het ondersteuningsproces.
C
actief betrokken is bij alleen de zorgelijke zaken
D
niet actief betrokken is bij alleen de zorgelijke zaken

Slide 7 - Quiz

Uitleg;
Leg in de volgende dia (mindmap) eens uit wat er hoort of wordt bedoelt met de voorgaande drie aspecten; de samenleving, de instelling en het individu


Slide 8 - Slide

Wie bepaalt de hulpvraag eigenlijk?
  • de samenleving
  • de instelling
  • het individu

Slide 9 - Slide

noem bij elk aspect wat ermee bedoelt wordt;

Slide 10 - Mind map

Wat omschrijft de hulpvraag?

Slide 11 - Open question

Een moeilijk...
Wat is een impliciete hulpvraag?
A
hulpvraag laten blijken het op te schrijven
B
dat is geen hulpvraag
C
hulpvraag laten blijken door gedrag
D
een normale hulpvraag

Slide 12 - Quiz

Uitleg impliciete hulpvraag;
Er kunnen zich situaties voordoen dat de cliënt zijn hulpvraag niet onder woorden kan brengen, bijvoorbeeld doordat hij daar letterlijk de woorden niet voor heeft of kan vinden. Hij zal dan zijn hulpvraag op een andere wijze laten zien, bijvoorbeeld door zijn gedrag (impliciete hulpvraag, of inbegrepen hulpvraag)
Als beroepskracht maatschappelijke zorg moet je dan dit gedrag voor de cliënt vertalen. 

Let wel op;
 In dit vertaalproces kan ruis voorkomen, waardoor er een kans bestaat dat je de vertaling niet helemaal juist formuleert.

Slide 13 - Slide

Eens even een vraag aan jullie..
Wat is volgens jullie 'inleven'?
Even vanuit het oogpunt van een beroepskracht!?


Slide 14 - Slide

Vraaggericht werken vraagt;
 de nodige deskundigheid van de beroepskracht maatschappelijke zorg.
Je bent verantwoordelijk voor het proces en niet voor het resultaat. 

Leg dit eens uit jij?

Slide 15 - Slide

Zowel in een team, als met of bij een cliënt, geldt;
Vraaggericht werken is vragen, maar vooral doorvragen en samen durven te vertrouwen op het oplossingsvermogen van elkaar.

Slide 16 - Slide

KENNISTOETS
Volgende week dinsdag 26-01-2021 om 14:30 uur de kennistoets.
De inhoud gaat over de thema's die behandeld zijn.
Pak vooral de inhoud van ThiemeMeulenhoff erbij om te leren en de stof eigen te maken.
Succes allemaal!!!!

Slide 17 - Slide