Opdracht 1 | Atlasvaardigheden 1.6 De aarde verdeeld

M&M H1
Vaardigheden | Opdracht 1 Atlasvaardigheden
1.6 De aarde verdeeld
1 / 22
next
Slide 1: Slide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

M&M H1
Vaardigheden | Opdracht 1 Atlasvaardigheden
1.6 De aarde verdeeld

Slide 1 - Slide

De leerdoelen van deze les zijn:

1. op een wereldkaart aangeven waar de evenaar en de nulmeridiaan liggen.

2.  het noordelijk, zuidelijk, oostelijk en westelijk halfrond op een wereldkaart aanwijzen.


Slide 2 - Slide

De aarde is verdeeld in het noorden, zuiden, oosten en westen. Het kompas dus.

Precies in het midden tussen het noordelijk halfrond en het zuidelijk halfrond ligt een lijn. Die lijn heet de evenaar. Op de evenaar schijnt de zon op zijn felst. De afstand tussen de evenaar en de noordpool is met breedtecirkels verdeeld in 90 graden. De afstand van een plaats tot de evenaar wordt gemeten in graden: noorderbreedte (NB) of zuiderbreedte (ZB).

Er zijn ook lengtecirkels. Deze lijnen lopen van de noord- naar zuidpool. De lijn die over het Engelse plaatsje Greenwich loopt, is de nulmeridiaan. Precies aan de andere kant van de aardbol loopt de lijn van 180 graden. Op deze manier wordt de wereld ook verticaal in twee helften gesplits: westelijk halfrond en oostelijk halfrond. De graadtelling van de nulmeridiaan wordt gemeten in granden op de oosterlengte (OL) en de westerlengte (WL).

Slide 3 - Slide

Gebruik bij deze vragen de atlas GB 190-191 (GB 172–173). Denk aan het gebruik van de registers om iets snel op te zoeken!

Opdracht 1
Zoek de volgende steden op. Geef de geografische coördinaten (graden) op de NB/ZB of OL/WL

Slide 4 - Slide

Toronto

Slide 5 - Open question

Kaapstad

Slide 6 - Open question

Java

Slide 7 - Open question

Amsterdam

Slide 8 - Open question

Melbourne

Slide 9 - Open question

HongKong

Slide 10 - Open question

Moskou

Slide 11 - Open question

Buenos Aires

Slide 12 - Open question

Reykjavik

Slide 13 - Open question

Helsinki

Slide 14 - Open question

Opdracht 2
Zoek op welke steden op de volgende coördinaten ligt.

Slide 15 - Slide

69,5° NB, 30° OL

Slide 16 - Open question

49° NB, 124° WL

Slide 17 - Open question

45° NB, 12 °OL

Slide 18 - Open question

15 °ZB, 5 °WL

Slide 19 - Open question

Leerdoelen check
Pak de atlas en zoek een wereldkaart op.
Leerdoel 1: Wijs voor jezelf aan waar de evenaar ligt, noteer in het antwoordenvak waar de evenaar ongeveer ligt op de wereld.

Slide 20 - Open question

Leerdoelen check
Pak de atlas en zoek een wereldkaart op.
Leerdoel 1: Wijs voor jezelf aan waar de nulmeridiaan ligt, noteer in het antwoordenvak waar de evenaar ongeveer ligt op de wereld.

Slide 21 - Open question

Leerdoelen check
Check leerdoel 2 samen met je talking partner in de atlas:
waar ligt het noordelijk halfrond?
Waar ligt het zuidelijk halfrond?
Waar ligt het westelijk halfrond?
Waar ligt het oostelijk halfrond?

Slide 22 - Slide