Kaartvaardigheden Les 4

1 / 23
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo t, havo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Leerdoelen

1. Je kunt bepalen op een kaart in welk kaartvak een plaats of bijvoorbeeld een berg te vinden is.
2. Je begrijpt wat de belangrijkste lengtecirkel en belangrijkste breedtecirkel is.
3. Je kunt aan de hand van lengte- en breedte cirkels bepalen wat een coördinaat is.
 4.Je kunt het coördinaat van een plaats bepalen.Slide 2 - Slide

Kaartvakken
Met behulp van kaartvakken kun je bepalen waar een plaats op een kaart te vinden is.

Een kaartvak geef je aan met een letter en cijfer. Bijvoorbeeld B5.

Slide 3 - Slide

noordpool
zuidpool
evenaar

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

 • Lijnen die evenwijdig lopen aan de evenaar heten breedtecirkels of parallellen.

 • Het deel van de aarde ten noorden van de evenaar, heet het noordelijk halfrond

 • Het deel van de aarde ten zuiden van de evenaar, heet het zuidelijk halfrond

 • De evenaar is de breedtecirkel van .

 • De noordpool ligt op 90° NB en de zuidpool op 90° ZB 


Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

 • Lijnen die van de noordpool naar de zuidpool gaan heten lengtecirkels of meridianen.

 • De nulmeridiaan loopt precies over het plaatsje Greenwich bij Londen.

 • Het halfrond ten westen van de nulmeridiaan noemen we westelijk halfrond.

 • Het halfrond ten oosten van de nulmeridiaan noemen we oostelijk halfrond.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Coördinaten 
in de atlas
 • De wereld is verdeeld in hokjes (kaartvakken)

 • De breedtecirkels verdelen de wereld in NB of ZB.
 • De lengtecirkels verdelen de wereld in WL en OL

 • Als je coördinaten noteert schrijf je ze zo op:  ... NB/ ZB, ... WL/OL

Slide 10 - Slide

Coördinaten
Wat zijn de coördinaten van:
 • Parijs
 • Rio de Janeiro
 • Tokyo
 • Kaapstad
 • Hongkong

timer
10:00

Slide 11 - Slide

Coördinaten
Wat zijn de coördinaten van:
 • Parijs --> 48 NB 2 OL
 • Rio de Janeiro --> 23 ZB 44 WL
 • Tokyo --> 35 NB 140 OL
 • Kaapstad --> 35 ZB 18 OL
 • Hongkong --> 23 NB 115 OL

Slide 12 - Slide

Aan de slag!

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Welke plaats ligt op 30° NB, 120° OL?
correct
fout
fout
fout

Slide 15 - Slide

Welke coördinaten horen bij punt A?
30° ZB, 60° WL
A

Slide 16 - Slide

Wat is de evenaar?
A
De lengtecirkel die over Greenwich loopt
B
De breedtecirkel die de aarde in noord en zuid verdeelt
C
De enige zichtbare breedtecirkel
D
Een ander woord voor lengtecirkel

Slide 17 - Quiz

Wat is een ander woord voor breedtecirkel?
A
Parallel
B
Geografische breedte
C
Meridiaan
D
Evenaar

Slide 18 - Quiz

Wij bevinden ons nu op het ...
A
Noordelijk halfrond
B
Zuidelijk halfrond

Slide 19 - Quiz

Wij bevinden ons nu op ....
A
Westerlengte
B
Oosterlengte

Slide 20 - Quiz


A
Ik zie alleen parallellen op de globe
B
Ik zie alleen meridianen op de globe
C
Ik zie zowel parallellen als meridianen op de globe
D
Ik zie geen van beide

Slide 21 - Quiz


A
De coördinaten bij het vraagteken zijn; 30° NB, 15° OL
B
De coördinaten bij het vraagteken zijn; 30° ZB, 15° OL
C
De coördinaten bij het vraagteken zijn; 30° NB, 15° WL
D
De coördinaten bij het vraagteken zijn; 30° ZB, 15° WL

Slide 22 - Quiz

Welke stad ligt op 41° NB, 74° WL

Slide 23 - Open question