1.3 Iran in de atlas

Goedemiddag
Pak alvast je spullen:
 • Laptop (dicht op tafel)
 • Aantekeningenschrift
 • Pen/Potlood
1 / 44
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 44 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Goedemiddag
Pak alvast je spullen:
 • Laptop (dicht op tafel)
 • Aantekeningenschrift
 • Pen/Potlood

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van de les kan je:
 • Kaarten opzoeken in de atlas
 • Informatie uit kaarten en bronnen halen.
 • De aarde opdelen in breedte- en lengtecirkels.
 • Het coördinatenstelsel aflezen.

Slide 4 - Slide

Hoe ziet een kaart in de atlas eruit?
Altijd een kaartblad  = bladzijdenummer

Meerdere kaarten op één bladzijde? Dan gebruiken we ook letters

Kaart van Nederland over Visserij: 54F 
Bladzijde 54 - kaart F

Slide 5 - Slide

Hoe ziet een kaart in de atlas eruit?
Bij een grote kaart zijn er hulplijnen = kaartvakken (licht blauwe lijnen) 

In rood genummerd:
Van boven naar beneden: 1,2,3
Van links naar rechts: A,B,C

Handig voor opzoeken van topografische plaatsen op kaarten
In welk kaartvak ligt Algiers?
Algiers ligt in kaartvak D3

Slide 6 - Slide

Hoe gebruik je de atlas?
4 belangrijke onderdelen:

 1. Bladwijzer - snel overzicht van groot gebied
  Voorin de atlas

 2. Inhoudsopgave
 3. Topografisch register
 4. Trefwoordenregister

Slide 7 - Slide

Hoe gebruik je de atlas?
4 belangrijke onderdelen:

 1. Bladwijzer
 2. Inhoudsopgave - als je de titel van de kaart weet
  Blz 2-5
 3. Topografisch register
 4. Trefwoordenregister

Slide 8 - Slide

Hoe gebruik je de atlas?
4 belangrijke onderdelen:

 1. Bladwijzer
 2. Inhoudsopgave
 3. Topografisch register -  naam van een plaats/gebergte/rivier 
  Blz 268-293  = alfabetische volgorde
 4. Trefwoordenregister

Slide 9 - Slide

Hoe gebruik je de atlas?
4 belangrijke onderdelen:

 1. Bladwijzer
 2. Inhoudsopgave
 3. Topografisch register
 4. Trefwoordenregister = als je op een onderwerp wilt zoeken
  Blz 294 = alfabetische volgorde

Slide 10 - Slide

Samen oefenen
 1. Welke kaart gebruik je om te kijken waar Poole ligt?
 2. Welke kaart gebruik je als de bevolkingsdichtheid van Nederland wilt weten?
 3. In welk kaartvak ligt Mati?

Slide 11 - Slide

Aan de slag:
Wat?
§1.3 Opdrachten: 1 t/m 3
       
Waar?
Learnbeat (via magister -> leermiddelen) 
Hulp?
- Theorie (                = bovenin links)
- Atlas 
- Docent 
Klaar?
 Herhaling: 3, 5A
Niet af?
Huiswerk voor volgende les
Oefenen met de leerstof

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Lesdoelen
Aan het einde van de les kan je:
 • Kaarten opzoeken in de atlas
 • Informatie uit kaarten en bronnen halen.
 • De aarde opdelen in breedte- en lengtecirkels.
 • Het coördinatenstelsel aflezen.

Slide 14 - Slide

Goedemorgen
Pak alvast je spullen:
 • Laptop (dicht op tafel)
 • Aantekeningenschrift
 • Pen/Potlood

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Link

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Breedtegraad
 • Breedteligging = de afstand tot de evenaar. 

 • De evenaar verdeelt de aarde in twee delen: het noordelijk halfrond en het zuidelijk halfrond

 • Een breedtegraad is een denkbeeldige lijn over de aardbol die aangeeft waar je bent. 

 • Bij de evenaar is dat  0º en bij de Noord- en Zuidpool is dat 90º

Slide 19 - Slide

Breedtecirkels
 • Breedtegraad: bij de evenaar is dat  0º  en bij de Noord- en Zuidpool is dat 90º

 • Op elke breedtegraad kan je een cirkel trekken, de breedtecirkel / parallel. Deze verbinden punten die even ver van de evenaar liggen.

 • Lage breedte = 0-30º
 • Hoge breedte = 60-90º

Slide 20 - Slide

Breedteligging
Op het noordelijk halfrond heb je 30º en op het zuidelijk halfrond heb je 30º 
Hoe verwar je die twee niet met elkaar?

 • NB = noorderbreedte = noordelijk halfrond, van evenaar tot Noordpool
  ZB = zuiderbreedte = zuidelijk halfrond, van evenaar tot Zuidpool  

Hoe bepalen we de breedteligging? Neem over in je schrift!

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Breedteligging 
1. Op welke breedtegraad ligt Nairobi?
2. Op welke breedtegraad ligt Addis Abeba?

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

Lengteligging
 • Lengteligging = de afstand van een plaats tot de nulmeridiaan
 • De nulmeridiaan verdeelt de aarde in twee delen: het oostelijk halfrond en het westelijk halfrond


 • Een lengtecirkel / meridiaan is een cirkel die plaatsen met een gelijke lengteligging verbindt. 
 • Bij de nulmeridiaan is dat 0º. Let op! De lengtecirkels lopen van 0 tot 180º.

Slide 25 - Slide

Lengteligging
Bij de nulmeridiaan is dat 0º. Let op! De lengtecirkels lopen van pool tot pool, dus niet helemaal rond. 
Daarom zijn er 180º.
De nulmeridiaan loopt over Greenwich (Engeland).

Hoe verwar je 30º op het westelijk halfrond niet met 30º op het oostelijk halfrond?

 • OL = Oosterlengte = oostelijk halfrond, ten oosten van nulmeridiaan
  WL= Westerlengte = westelijk halfrond, ten westen van nulmeridiaan

Hoe bepalen we de breedteligging? Neem over in je schrift!

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Lengteligging
1. Wat is de lengtegraad van Oslo?
2. Wat is de lengtegraad van de Shortlandeilanden?

Slide 28 - Slide

Coördinaten
De breedteligging en de lengteligging vormen samen de coördinaten van een plek, de exacte locatie = absolute ligging

Teheran ligt op 36º  N.B. en 52º  O.L
Rio de Janeiro ligt op 23º Z.B. en 43º W.L.  

Slide 29 - Slide

Stappenplan coördinaten 
 1. Ligt de plek op Noorderbreedte of zuiderbreedte? (Noorden of zuiden van evenaar?) 
 2. Tussen welke twee breedtecirkels (horizontale lijnen) in?  
 3. Exacte coördinaat
   
 4. Westerlengte of oosterlengte? (Westen of oosten van nulmeridiaan?) 
 5. Tussen welke twee meridianen (verticale lijnen) in?
 6. Exacte coördinaat 

Slide 30 - Slide

Wat zijn de coördinaten
van Algiers? 

......° .... ......° .... 

Slide 31 - Slide

Alcarta kaartblad afrika (130)

Wat is het coördinaat van Teheran? Kaartvak I3
...° NB/ZB  .... °OL/WL 

Wat is het coördinaat van Dakar? Kaartvak B5
...° NB/ZB .... °OL/WL 
 
Wat is het coördinaat van Durban? Kaartvak G9
...° NB/ZB .... °OL/WL 

Slide 32 - Slide

Teheran:
36°NB 52°OL

Dakar: 
15°NB 18°WL

Durban: 
30°ZB 31°OL

Slide 33 - Slide

Teheran

1. Noorderbreedte
2. Tussen 30 en 40
3. 36° NB
4. Oosterlengte
5. Tussen 50 en 60
6. 52° OL

36°NB 52°OL

Slide 34 - Slide

Dakar

1. Noorderbreedte
2. Tussen 10 en 20
3. 15° NB
4. Westerlengte 
5. Tussen 20 en 10 
6. 18° WL

15° NB  18° WL
Het zijn twee geknipte kaartjes, maar zo kan je beide coördinaten ook thuis zien en gewoon aflezen.

Slide 35 - Slide

Durban

1. Zuiderbreedte 
2. Tussen 23,5 en 30 
3. 30° ZB
4. Oosterlengte
5. Tussen 30 en 40
6. 31° OL

30° ZB  31° OL

Slide 36 - Slide

Breedtegraden
Lengtegraden
Verticaal
Horizontaal
Meridianen
Parallellen
Evenaar
Nulmeridiaan
NB + ZB
WL + OL
180 in aantal
360 in aantal

Slide 37 - Drag question

Atlaskaart 130: Wat is het coördinaat van:

Luanda (Kaartvak E7)
...... NB/ZB ....... OL/WL

Slide 38 - Open question

Atlaskaart 130: Wat is het coördinaat van:

Riyad (Kaartvak H4)
...... NB/ZB ...... OL/WL

Slide 39 - Open question

Aan de slag:
Wat?
§1.3 Opdrachten: 1 t/m 6
  
Waar?
Learnbeat (via magister -> leermiddelen) 
Hulp?
- Theorie (                = bovenin links)
- Atlas 
- Docent 
Klaar?
Herhaling 3,4,5
Niet af?
Huiswerk voor volgende les
Oefenen met de leerstof

Slide 40 - Slide

Klassenstrijd
Zoek in tweetallen zoveel mogelijk setjes coördinaten op en noteer de gevonden landen en hoofdsteden.

Het tweetal die de meeste coördinaten goed heeft. 

Heeft gewonnen!!
timer
7:00

Slide 41 - Slide

Slide 42 - Slide

Slide 43 - Video

Begrippenlijst

Slide 44 - Slide