Inleiding in de psychiatrie

psychiatrie
1 / 13
next
Slide 1: Mind map
WelzijnMBOStudiejaar 3

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

psychiatrie

Slide 1 - Mind map

In welke vormen bestaat psychische hulpverlening?

Slide 2 - Open question

Leg het verschil uit tussen ambulante en intramurale zorg

Slide 3 - Open question

Waar staat PAAZ voor?
A
Psychologisch algemeen apart ziekenhuis
B
Psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis
C
personen anonieme alcoholisten zorg
D
psychiatrische afdeling algemene zorginstelling

Slide 4 - Quiz

Onder welk cluster vallen scholen voor kinderen met psychische problemen?
A
Cluster 1
B
Cluster 2
C
Cluster 3
D
Cluster 4

Slide 5 - Quiz

Beschrijf de 4 clusters met hun bijbehorende doelgroep

Slide 6 - Open question

Welk handboek wordt gebruikt bij het vaststellen van een psychisch probleem?
A
DMS
B
SDM
C
DSM
D
MSD

Slide 7 - Quiz

Wat wordt er aangegeven met de continuïteitsgedachte?

Slide 8 - Open question

Leg de evenwichtsgedachte uit

Slide 9 - Open question

Noem de 3 belangrijkste factoren die een rol spelen bij het ontstaan van psychische stoornissen.

Slide 10 - Open question

Het verliezen van een dierbare is een
A
psychosociale factor
B
aanlegfactor
C
organische factor
D
persoonlijke factor

Slide 11 - Quiz

ADHD is een
A
psychosociale factor
B
aanlegfactor
C
organische factor
D
persoonlijke factor

Slide 12 - Quiz

Een ingrijpende lichamelijke ziekte is een
A
psychosociale factor
B
aanlegfactor
C
organische factor
D
persoonlijke factor

Slide 13 - Quiz