Dementie

Dementie 
1 / 16
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Dementie 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesprogramma
 1. Lesdoelen
 2. Wat is dementie? werking van de hersenen en geheugen
 3. Ziekteproces: 4 stadia
 4. Symptomen: desoriëntatie in tijd, plaats en persoon, gedrag
 5. Diagnostiek en behandeling
 6. Oorzaken en meest voorkomende soorten van dementie

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen
- De student heeft kennis van de belangrijkste indelingen en verklaringen van gedrag bi  dementerende zorgvragers.
- De student kan op verschillende manieren naar een zorgvrager met een dementieel beeld kijken.
- De student heeft kennisgemaakt met de basiskennis betreffende mensen met een vorm van dementie.
- De student kent begrippen die met Dementie te maken hebben.
- De student heeft kennis van de benaderingswijzen bij dementie 
Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wie van jullie heeft er op stage te maken met dementerende cliënten?

Slide 4 - Open question

This item has no instructions

Wat is dementie?
Dementiesyndroom: informatie wordt niet goed verwerkt
50 hersenziektes
1 op de 5, meer vrouwen
Cognitieve stoornissen zijn denkstoornissen

 • Geheugenstoornissen
 • Afasie: moeite om woorden te vinden en problemen om zich uit te drukken met taal
 • Apraxie:  verminderd vermogen om motorische handelingen uit te voeren
 • Agnosie:  onvermogen om objecten te herkennen
 • Stoornissen in uitvoerende functies : zoals rekenen, logisch nadenken, plannenSlide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Ziekteverloop en symptomen
1. Bedreigde ik -beginnende dementie
Beginnend- vergeetachtig voor omgeving nog niet altijd zichtbaar 
2. De verdwaalde ik - matige ernstige dementie
Matig- meer complexere taken, overzicht houden bijv financien, 'verdwaaldgevoel' 
3. De verborgen ik - ernstige dementie
Ernstig- orientatieproblemen, herkent
bijv mensen niet meer, tijdsbesef 
4. De verzonken ik - ernstige dementei
Taalproblemen en volledige afhankelijkheid 
Tekst

Slide 7 - Slide

 Bedreigde ik = beginnende dementie
Verdwaalde ik = matig ernstige dementie
Verborgen ik = ernstige dementie (volledig afhankelijk)
Verzonken ik = (cliënt kan niet meer lopen, spreekt nauwelijks, ligt vaak in foetushouding als pasgeboren baby)

Zie thema 4.13 PBSD

0

Slide 8 - Video

This item has no instructions

Specifieke gedragen 
van cliënten met dementie

 • Perseveren
 • Confabuleren
 • Verzamelzucht
 • Achterdocht
 • Decorumverlies
herhalen van vragen, operkingen, verhalen
het opvullen van gaten in het geheugen met (verzonnen) verhalen om de tekorten in het geheugen te verbloemen
verlies van uiterlijke waardigheid zoals waarden en normen

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Video

 alzheimer-nederland.nl
dementieinbeweging.nl en zorgvoorbeter.nl


Wat gebeurt er in de hersenen bij cliënten met dementie?

Slide 12 - Open question

This item has no instructions

Het verloop van dementie is progressief. Wat betekend dit?

Slide 13 - Open question

This item has no instructions

Welk van onderstaande antwoorden is GEEN symptoom van dementie?
A
Taalproblemen
B
Problemen met zien
C
Gewichtstoename
D
Onrust

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Wat is de meest voorkomende vorm van dementie?
A
Alzheimer
B
Vasculaire dementie
C
Lewy body dementie
D
Frontotemporale dementie

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Opdracht dementie
Nu kunnen jullie aan de slag met de opdracht dementie, staat zowel op Teams als op Onderwijs Online.
Opdracht bestaat uit 4 delen maar deel 4 hoeft niet!
Ga in je subgroep aan de slag.
Aan het einde van de les weer iedereen terug in de les

Slide 16 - Slide

This item has no instructions