Herhalingsquiz Wonen in Nederland

Herhalingsquiz Wonen in Nederland
1 / 11
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Herhalingsquiz Wonen in Nederland

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
Je bent in staat om de opgedane kennis van de stof van 'Wonen in Nederland' te testen
Aan het einde van deze les weet je wat je wel en niet begrijpt

Slide 2 - Slide

Welke stad ligt niet in de Zuidvleugel van de Randstad
A
Haarlem
B
Rotterdam
C
Leiden
D
Dordrecht

Slide 3 - Quiz

Bekijk de video vanaf 0:56.
Over welk
begrip heeft deze meneer het?
A
Gentrification
B
Stadsvernieuwing
C
Global City
D
Sociale cohesie

Slide 4 - Quiz

Deze afbeelding
is een goed
voorbeeld van
A
Maatschappelijke segregatie
B
Ruimtelijke segregatie
C
Stadsvernieuwing
D
Gentrification

Slide 5 - Quiz

Katendrecht (Rotterdam) stond vroeger bekend als de hoerenbuurt. Door gentrificatie is dit enorm veranderd. Beschrijf wat er in deze wijk heeft plaatsgevonden

Slide 6 - Open question

Leg in je eigen woorden uit wat het verschil is tussen stadsvernieuwing en herstructurering

Slide 7 - Open question

Slide 8 - Slide

In de Leidsche Rijn is een aantal wadi's aangelegd. Dat zijn waterlopen die normaal gesproken droog liggen. Beredeneer dat deze wadi's bij de aanleg van de Leidsche Rijn moesten worden aangelegd in het kader van de Watertoets

Slide 9 - Open question

Wat is een agglomeratie?
A
Dorp dat uitgroeit tot een stad
B
Een groot stedelijk gebied
C
Een stad waar mensen wegtrekken
D
Stad met daaraan vastgegroeide randgemeenten

Slide 10 - Quiz

Wat is rurale-urbane migratie?
A
Trek van het platteland naar de stad
B
Van grote stad naar middelgrote stad gaan
C
Trek van stad naar het platteland
D
Migratie uit randgemeenten naar steden

Slide 11 - Quiz