Hoofdstuk 7: De economische sprong van Europa

Burgers en stoommachines
Herhaling hoofdstuk 7 De economische sprong van Europa 
1 / 21
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Burgers en stoommachines
Herhaling hoofdstuk 7 De economische sprong van Europa 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

De industriële revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving.

Slide 2 - Mind map

This item has no instructions

Slide 3 - Video

This item has no instructions

7.1 Industriële Revolutie 
-  Uitvindingen in de landbouw zorgen voor overschotten  --> bevolkingsgroei
-  Goedkopen grondstoffen uit koloniën

--> Geld wordt gestoken in uitvindingen zoals waterframe
en spinning jenny --> enorme groei productie 

- Mensen trekken naar de stad (urbanisatie)

- Agrarische samenleving --> Industriële samenleving

- Slechte leefomstandigheden voor arbeiders - sociale kwestie


Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Industriële Revolutie
 • De overgang van kleinschalige handmatige productie naar grootschalige machinale productie

 • Tussen 1750-1900 begonnen in Engeland (als gevolg van de bevolkingsgroei)

 • Belangrijke uitvindingen: Spinning Jenny, de schietspoel en de stoommachine

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Deze vraag gaat over de sociale kwestie tijdens de industriële revolutie.

1 De ergste missstanden verdwijnen
2 Door de industrialisatie ontstaat de sociale kwestie.
3 Er komen sociale wetten
4 Vakbonden komen op voor de belangen van werknemers.

Zet bovenstaande vier zinnen in de juiste tijdsvolgorde:

A
4 --> 2 --> 3 --> 1
B
2 --> 4 --> 3 --> 1
C
2 --> 4 --> 1 --> 3
D
2 --> 3 --> 4 --> 1

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

HANDELSKAPITALISME

- winst werd gemaakt door handel te drijven. 


- Handel in ruwe grondstoffen 
MODERN KAPITALISME

- winst werd gemaakt door het produceren van goederen in fabrieken. 

Kapitalisme werd dus modern door industrialisering. 

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

MERCANTILISME

- staatsbemoeienis in de economie

- Belasting en invoertarieven 
ECONOMISCH LIBERALISME 

- zo weinig mogelijk staatsbemoeienis

- Vrijhandel en concurrentie

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Wat is het verschil tussen handelskapitalisme en modern kapitalisme?

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Waarom begon de Industriele revolutie juist in Engeland?
A
In Engeland was er honger.
B
In Engeland woonde een koning.
C
Engeland werd als eerst rijk door kolonies.
D
Engeland had het beste klimaat.

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Opkomst van de politiek-maatschappelijke stromingen: nationalisme, liberalisme, socialisme, confessionalisme, feminisme

Slide 11 - Mind map

This item has no instructions

7.2 nationalisme in 19e eeuw

Nationalisme: het streven naar een eigen staat of de trots op eigen land en cultuur (soms ten koste van anderen)


1 voorbeeld:

Duitsland vernedert Frankrijk door in Versailles het keizerrijk uit te roepen in 1871.


1 voorbeeld:

Ottomaanse Rijk valt langzaam uit elkaar door de onvrede van volken binnen dit rijk. Deze wilen onafhankelijkheid


Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Geef een aantal voorbeelden waarop het nationalisme in de 19e eeuw werd gestimuleerd.

Slide 13 - Open question

This item has no instructions

De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie

Slide 14 - Mind map

This item has no instructions

7.3  Modern imperialisme
Modern imperialisme --> kolonie contoleren en bezitten, niet alleen handelen aan de rand. Oorzaken:
 1. Industrieën hadden grondstoffen en afzetgebieden nodig
 2. Nationalisme: als grootmacht had men koloniën nodig (prestige)
 3. Ideële motieven: missie/zending en 'white man's burden'

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Modern imperialisme

 • Europese landen veroverden grote delen van de wereld 
 • Gevolgen: 
 • Indirect en direct bestuur
 • Kolonies worden uitgebuit - cultuurstelsel
 • Racisme ontstaat - White men's burden
 • Willekeurige grenzen
 • Europese scholing 

  Slide 16 - Slide

  Vanaf 1870 willen steeds meer Europese landen een imperium stichten. Een imperium is een groot en machtig wereldrijk. Een voorbeeld is Groot-Brittannie met al zijn kolonies. 
  Deze Europese landen veroverden de binnenlanden om twee redenen:
  Als eerste de eer van hun land. Ze wilden laten zien hoeveel macht ze hadden. 
  De andere reden is de welvaart van hun land. Ze wilden zoveel mogelijk geld verdienen aan de kolonies. 
  Al deze veroveringen tussen 1870 en 1914 noemen we modern imperialisme. 

  Welke oorzaak voor modern imperialisme zie je hier?
  A
  Grondstoffen
  B
  Afzetmarkt
  C
  Bemoeien met lokaal bestuur
  D
  Nationalisme

  Slide 17 - Quiz

  This item has no instructions

  Nederlands-Indië werd bestuurd door een "indirect bestuur". Hoe werkte dat?
  A
  Indische vorsten kregen het volledige bestuur over hun land en de Nederlanders verkochten hun producten.
  B
  Inlandse vorsten bleven zitten, maar kregen bevelen van Nederlanders.
  C
  De Nederlandse gouverneur-generaal bleef in Nederland en de inheemse vorsten bestuurden het land.
  D
  Europese landen gaven bevelen aan de Nederlandse gouverneur-generaal.

  Slide 18 - Quiz

  This item has no instructions

  Industriele revolutie
  Nationalisme 
  Modern imperialisme
  Telegraaf
  Bismarck
  Adam Smith
  Klassensamenleving
  Stoommachines 
  Afzetmarkt
  Volkslied
  Geschiedenis
  Direct bestuur

  Slide 19 - Drag question

  This item has no instructions

  Azië en Afrika
  economisch
  GB en Frankrijk
  invloedssferen
  koloniaal
  nationalisme
  protectoraat
  modern imperialisme
  superioriteitsgevoel

  Slide 20 - Drag question

  This item has no instructions

  Voor industrialisatie
  Na industrialisatie
  modern imperialisme
  Huisnijverheid
  stoommachines
  Landbouwsamenleving
  windkracht, waterkracht
  Steden ontstaan

  Slide 21 - Drag question

  This item has no instructions