Inleiding Psychiatrie

Inleiding psychiatrie
  • Korte inleiding
  • Vandaag anatomie en fysiologie
  • Volgende week voorbeelden meer ziektebeelden
  •  Afsluiten met een e-learning, vrij om te volgen
1 / 30
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Inleiding psychiatrie
  • Korte inleiding
  • Vandaag anatomie en fysiologie
  • Volgende week voorbeelden meer ziektebeelden
  •  Afsluiten met een e-learning, vrij om te volgen

Slide 1 - Slide

Wat gaan we leren:


- Wat zijn de meest voorkomende ziektebeelden in de GGZ 
- Wat is de DSM

Slide 2 - Slide

Psychiatrie
Een zorgvrager heeft last van stoornissen bij:
1. denken
2. emoties
3. gedrag

Slide 3 - Slide

Stelling: Ik vind psychiatrie een beetje eng. Geef aan waarom wel of niet

Slide 4 - Open question

Waarom rust er een taboe op als je een psychiatrische aandoening hebt?

Slide 5 - Open question

Oorzaken Psychiatrische stoornissen
Er is niet één duidelijke oorzaak te geven voor het ontstaan van een
psychiatrische stoornis. De stoornis ontstaat door een combinatie van  factoren.

In de kern gaat het om aanleg en omgevingsfactoren.

Slide 6 - Slide

Welke psychiatrische aandoeningen ken je?

Slide 7 - Mind map

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Wat voor ziektebeelden zijn er dan?
Opdracht in groepjes, drie studenten  (10 minuten)
Kijk op de volgende lijst.
1. Welke zijn bekend? Ook op stage? 
2. Wat is voor jou onbekend en nieuw? Zoek hier twee van op via internet 
3. Welk ziektebeeld of stoornis wil je verder uitwerken? Dat is natuurlijk per student

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Welke waren onbekend?

Slide 14 - Open question

Slide 15 - Video

Slide 16 - Video

Psychose
Iemand is het contact met de werkelijkheid verloren

1. hallucinaties: iemand voelt, ruikt, ziet en hoort dingen die er niet zijn. Voor deze persoon is het werkelijkheid

2. Wanen: gedachten die niet kloppen met de werkelijkheid

Slide 17 - Slide

Is een psychose tijdelijk of blijvend?
A
blijvend
B
tijdelijk

Slide 18 - Quiz

Bij dementie kunnen wanen optreden als symptoom.

Wat wordt bedoeld met een waan?
A
Een fantasie die als werkelijkheid ervaren wordt
B
Een waarneming die in feite niet aanwezig is
C
Een herinnering anders dan de werkelijkheid
D
Een waan komt niet voor bij Dementie

Slide 19 - Quiz

Slide 20 - Video

Bij dementie kunnen hallucinaties
optreden als symptoom.

Wat wordt bedoeld met een hallucinatie?
A
Een fantasie die als werkelijkheid ervaren wordt
B
Een waarneming die in feite niet aanwezig is
C
Een herinnering anders dan de werkelijkheid
D
Een hallucinatie komt niet voor bij Dementie

Slide 21 - Quiz

Dementie kan hallucinaties of wanen veroorzaken. Er zijn echter nog meer dingen die hallucinaties of wanen kunnen uitlokken bij zorgvragers.

Wat is een andere veroorzaker van hallucinaties of wanen bij zorgvragers?
A
Slechte voeding
B
Erg goed gehoor
C
Koorts
D
Paracetamol

Slide 22 - Quiz

stemmingsstoornissen:
Stemmingsstoornis is een verzamelnaam voor psychische aandoeningen waarbij de gemoedsstemming of emotie van de patiënt is verstoord of niet past bij de situatie waarin de patiënt verkeert.  

De stemming van de patiënt kan depressief zijn, waarbij de gemoedsstemming bedrukt is, manisch, waarbij de stemming als overdreven uitgelaten of ongeremd gezien kan worden. 

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

Slide 25 - Video

Slide 26 - Slide

Wat is niet waar over de DSM 5
A
Het is een handboek
B
Het bevat verpleegkundige diagnoses
C
Het is de 5de editie
D
Het is 5 jaar geleden verschenen.

Slide 27 - Quiz

Verdieping over stoornissen
via E-learning
Gericht op jongeren, jullie eigen leeftijd.
Echter ook zeer informatief voor zorgverleners.

Zoek op: UMCG Psychiatrie MOOC

Zeer aanbevolen!

Slide 28 - Slide

Onderwerpen volgende week?

Slide 29 - Open question

Wat heb je geleerd vandaag?

Slide 30 - Mind map