V.A.I en preventie

1 / 22
next
Slide 1: Slide
verpleegkunde ghzMBOStudiejaar 1

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Preventie gericht op het voorkómen van ongezondheid, ziekte en ongezonde situaties én het bevorderen van gezonde situaties....
A
secundaire preventie
B
tertiaire preventie
C
primaire preventie

Slide 11 - Quiz

Preventie gericht op mensen die al getroffen zijn door een ziekte of stoornis....
A
Primaire Preventie
B
Secundaire preventie
C
Tertiaire preventie

Slide 12 - Quiz

…??...preventie heeft tot doel om verergering van een bestaand gezondheidsprobleem te voorkomen.
A
Secundaire Preventie
B
Primaire Preventie
C
Tertiaire preventie

Slide 13 - Quiz

Voorbeeld van Tertiaire preventie...
A
Gebruik van een condoom
B
Stervensbegeleiding
C
Uitstrijkje
D
Vaccinatie

Slide 14 - Quiz

Voorlichting, advies en instructie in de GHZ
Als verpleegkundige draag je niet alleen een steentje bij door het verplegen en helpen van mensen in letterlijke zin. Je moet ook een bijdrage leveren als het gaat om het geven van voorlichting, het geven van verantwoorde adviezen en instructies. Op die manier draag je ook bij aan het welzijn van mensen en soms nog voordat zij zorgvragers worden. Belangrijk hierbij is de communicatie en manier van voorlichten en of adviseren en instructie geven. Doorgaans draag je dan bij aan de autonomie (zelfstandigheid) van zorgvragers. Hoe eerder een zorgvrager, binnen de redelijke grenzen van wat mogelijk is, weer de regie over eigen leven kan pakken, hoe beter dit is.  
Daarom is het van belang dat jij weet, waar je het over hebt, hoe je het best kunt aansluiten bij de behoefte van de zorgvrager op het en “zijn” moment en hoe je dit kunt bewaken, monitoren.  
In dit hoofdstuk gaan jullie ervaren of leren hoe je het best aan kunt sluiten op het niveau waar de zorgvrager in de GHZ zit, wanneer er voorlichting, advies en instructie nodig is. Daarbij moet je ook realiseren, dat het soms noodzakelijk is hoe je collega begeleiders en familie hier in kunt betrekken.  
Zorgvragers zullen jou niet altijd begrijpen en dan is het noodzakelijk aanpassingen te maken in deze voorlichting. Waar moet je rekening mee houden en hoe doe je dat dan. 

Slide 15 - Slide

Waarom is gezondheidspreventie zo belangrijk??

Slide 16 - Open question

In de theorie die je hebt gelezen, ...wordt een instrument genoemd. Met dit instrument is het mogelijk om het voorbereiden en geven van de voorlichting voor mensen met een verstandelijke beperking methodisch te laten plaatsvinden. Hoe heet dit instrument?

Slide 17 - Open question

Het proces van voorlichting geven verloopt volgens de volgende in de voorlichtingspijl weergegeven fasen....
A
Openstaan, kunnen, begrijpen, willen, doen, blijven doen
B
Kunnen, begrijpen, openstaan, willen, doen, blijven doen
C
Begrijpen, doen, kunnen, willen, openstaan, blijven doen
D
Openstaan, begrijpen, willen, kunnen, doen, blijven doen

Slide 18 - Quiz

Slide 19 - Video

Slide 20 - Link

Slide 21 - Link

Slide 22 - Link