V.A.I en preventie blok 1 week 7

Wat gaan we vandaag doen?

  1. P.P preventie...'Opfrissen'
  2. V.A.I ...in de GHZ…. (theorie lezen!!)
  3. Leerteamopdracht vraag 5.
  4. Opdracht casus koffie.
1 / 26
next
Slide 1: Slide
verpleegkunde ghzMBOStudiejaar 1

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Wat gaan we vandaag doen?

  1. P.P preventie...'Opfrissen'
  2. V.A.I ...in de GHZ…. (theorie lezen!!)
  3. Leerteamopdracht vraag 5.
  4. Opdracht casus koffie.

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Slide

Preventie gericht op het voorkómen van ongezondheid, ziekte en ongezonde situaties én het bevorderen van gezonde situaties....
A
secundaire preventie
B
tertiaire preventie
C
primaire preventie

Slide 13 - Quiz

Preventie gericht op mensen die al getroffen zijn door een ziekte of stoornis....
A
Primaire Preventie
B
Secundaire preventie
C
Tertiaire preventie

Slide 14 - Quiz

…??...preventie heeft tot doel om verergering van een bestaand gezondheidsprobleem te voorkomen.
A
Secundaire Preventie
B
Primaire Preventie
C
Tertiaire preventie

Slide 15 - Quiz

Voorbeeld van Tertiaire preventie...
A
Gebruik van een condoom
B
Stervensbegeleiding
C
Uitstrijkje
D
Vaccinatie

Slide 16 - Quiz

vaccinatie
Hielprik bij Baby's
Pijnbestrijding
Primaire
secundaire
Tertiaire

Slide 17 - Drag question

Voorlichting, advies en instructie in de GHZ
Als verpleegkundige draag je niet alleen een steentje bij door het verplegen en helpen van mensen in letterlijke zin. Je moet ook een bijdrage leveren als het gaat om het geven van voorlichting, het geven van verantwoorde adviezen en instructies. Op die manier draag je ook bij aan het welzijn van mensen en soms nog voordat zij zorgvragers worden. Belangrijk hierbij is de communicatie en manier van voorlichten en of adviseren en instructie geven. Doorgaans draag je dan bij aan de autonomie (zelfstandigheid) van zorgvragers. Hoe eerder een zorgvrager, binnen de redelijke grenzen van wat mogelijk is, weer de regie over eigen leven kan pakken, hoe beter dit is.  
Daarom is het van belang dat jij weet, waar je het over hebt, hoe je het best kunt aansluiten bij de behoefte van de zorgvrager op het en “zijn” moment en hoe je dit kunt bewaken, monitoren.  
In dit hoofdstuk gaan jullie ervaren of leren hoe je het best aan kunt sluiten op het niveau waar de zorgvrager in de GHZ zit, wanneer er voorlichting, advies en instructie nodig is. Daarbij moet je ook realiseren, dat het soms noodzakelijk is hoe je collega begeleiders en familie hier in kunt betrekken.  
Zorgvragers zullen jou niet altijd begrijpen en dan is het noodzakelijk aanpassingen te maken in deze voorlichting. Waar moet je rekening mee houden en hoe doe je dat dan. 

Slide 18 - Slide

V.A.I.... (25 minuten lezen)
 
Lezen:
 Traject V&V “Gehandicaptenzorg” niveau 4 à Thema 10 - Hoofdstuk 30 Voorlichting, advies en instructie.  

Slide 19 - Slide

Waarom is gezondheidspreventie zo belangrijk??

Slide 20 - Open question

In de theorie die je hebt gelezen, ...wordt een instrument genoemd. Met dit instrument is het mogelijk om het voorbereiden en geven van de voorlichting voor mensen met een verstandelijke beperking methodisch te laten plaatsvinden. Hoe heet dit instrument?

Slide 21 - Open question

Het proces van voorlichting geven verloopt volgens de volgende in de voorlichtingspijl weergegeven fasen....
A
Openstaan, kunnen, begrijpen, willen, doen, blijven doen
B
Kunnen, begrijpen, openstaan, willen, doen, blijven doen
C
Begrijpen, doen, kunnen, willen, openstaan, blijven doen
D
Openstaan, begrijpen, willen, kunnen, doen, blijven doen

Slide 22 - Quiz

Jouw houding...van invloed...
In de GHZ is het doorgaans lastig communiceren met zorgvragers en moet je het hebben van wat je waarneemt en hoe je het moet interpreteren. Het is voor deze groep zorgvragers van groot belang dat je weet hoe jouw gedrag van invloed is op het gedrag van de zorgvrager.  
Geef nu:   
2 voorbeelden vanuit jouw eigen ervaring waarin bepaald gedrag van jouw, bepaald gedrag bij de ander opriep  
2 voorbeelden vanuit jouw eigen ervaring waarin bepaald gedrag van de ander, bepaald gedrag bij jou opriep. 

Slide 23 - Slide

Jouw houding....verandering
De crux zit hem in het volgende: als jij wilt dat een ander zich anders gedraagt, zul je je eigen gedrag moeten veranderen

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

Aan het werk....
Leerteamopdracht vraag 5.
Casus koffie.
Morgen nabespreken van de antwoorden.

Slide 26 - Slide