Meervouden

DOEL

- je kunt meervouden correct spellen
spelling: meervoud
1 / 22
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 4

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

DOEL

- je kunt meervouden correct spellen
spelling: meervoud

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Meervoud op -en
Woorden die eindigen op een medeklinker
krijgen meestal -en in het meervoud.

Als het voor de uitspraak nodig is, verdubbel je 
de medeklinker of verenkel je de klinker.

kat - katten (niet: *katen), 
beer - beren (niet *beeren)

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Meervoud op -s
1. Als de laatste lettergreep geen klemtoon heeft, 
is het meervoud op -s.
Bijvoorbeeld: vó-gel - vogels, bé-zem - bezems

2. Ook woorden die eindigen op een klinker
krijgen in het meervoud -s
Bijvoorbeeld: niveau - niveaus, toffee - tofee

Slide 3 - Slide

Benadruk dat de lettergreepregel een uitzondering is op de regel voor het meervoud op -en.
Let op!
Eindigt een woord op een enkele 
a, i, o, u, y
dan krijgt het meervoud -'s.
Dat is nodig om de klank gelijk te houden. 

oma - oma's (niet: *omas)
baby - baby's (niet: *babys)

Slide 4 - Slide

Benadruk dat de enkele 'e' hier niet tussen staat. Deze wordt aan het einde van een woord uitgesproken als stomme e en daar mag de -s direct achter. 
Uitzonderingen
Een aantal woorden houden zich niet aan de standaard meervoudsregels. 

Bijvoorbeeld: 
koe-koeien, kind-kinderen, pad-paden


Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Meervoud van ZN
UITZONDERINGEN   F

fotograaf  -->  fotografen
paragraaf  -->  paragrafen
filosoof  -->  filosofen

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Meervoud van ZN
Museum -->  musea  of museums
Datum -->  data of datums

Musicus  -->  musici
Catalogus -->  catalogi / catalogussen

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Meervoud van ZN
Woorden die eindigen op -ie 
krijgen     -ën    erbij.

BEHALVE de woorden:
KOLONIE - PORIE - BACTERIE - OLIE
die krijgen   +'n'  en een trema op de laatste 'e'
dus  koloniën, poriën, bacteriën, oliën

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Wat is goed?
A
groenten
B
groentes
C
allebei goed
D
allebei fout

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Wat is goed?
A
tweën
B
tweeën
C
twëen
D
tweëen

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Wat is goed?
A
driën
B
drieën
C
driëen
D
drieëen

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Wat is goed?
1 graf
A
2 graaven
B
2 grafen
C
2 graffen
D
2 graven

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Wat is goed?
A
kommaas
B
kommas
C
komma's
D
kommaa's

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Groente wordt in het meervoud groenten of groentes.
Het meervoud van hoogte wordt dus
_____________ of _______________ .

Slide 14 - Open question

This item has no instructions

Museum wordt in het meervoud museums of musea.
Het meervoud van jubileum wordt dus
_____________ of _______________ .

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

Datum wordt in het meervoud datums of data.
Het meervoud van centrum wordt dus
_____________ of _______________ .

Slide 16 - Open question

This item has no instructions

Zeeman wordt in het meervoud zeemannen, zeelui of zeelieden.
Het meervoud van vakman wordt dus
_________, _________ of _________ .

Slide 17 - Open question

This item has no instructions

Wat is de meervoudsvorm van het woord bureau?

Slide 18 - Open question

Het enkelvoud eindigt op een klinker (tweeklank).
Wat is de meervoudsvorm
van het woord avocado?

Slide 19 - Open question

Het enkelvoud eindigt op de enkele lange klinker 'o'.
Wat is de meervoudsvorm van het woord machine?

Slide 20 - Open question

Het enkelvoud eindigt op een klinker.
Wat is de meervoudsvorm
van het woord paardenbloem?

Slide 21 - Open question

Het enkelvoud eindigt op een medeklinker.
Huiswerk
Maken blz. 117 opdracht 1 t/m 6

Slide 22 - Slide

This item has no instructions