Les 4 (her)indicatie en zorgtoewijzing

Les 4   (her)indicatie en zorgtoewijzing
1 / 25
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 25 slides, with interactive quiz, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Les 4   (her)indicatie en zorgtoewijzing

Slide 1 - Slide

Doel
Ik kan na deze les de zorgverzekeringswet, WMO en de WLZ beschrijven
Ik kan na deze les beschrijven wat het ciz doet.

Slide 2 - Slide

Inhoud
Zorgverzekeringswet
Wet langdurige zorg
WMO
CIZ
opdracht

Slide 3 - Slide

Hoe wordt de zorg in Nederland betaald?

Slide 4 - Open question

Zorgverzekeringwet
- basiszorg
- huisarts
- geneesmiddelen
- ziekenhuiszorg
- ambulance vervoer

Slide 5 - Slide

maar ook geindiceerde zorg
- thuis of instelling korter dan drie jaar

Slide 6 - Slide

Wet langdurige zorg
De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.

Slide 7 - Slide

Voor wie is de WLZ bedoeld?
De WLZ is bedoeld voor mensen met een:
 • Somatische aandoening of beperking en/ of
 • Psychogeriatrische aandoening of beperking en/ of
 • verstandelijke handicap en/ of
 • lichamelijke handicap en/ of
 • Zintuigelijke handicap


Slide 8 - Slide

WLZ indicatie
 • Om zorg te kunnen krijgen in instelling is een WLZ indicatie nodig
 • De Wet langdurige zorg (Wlz) is 1 januari 2015 ingevoerd 
 • De Wlz is er voor zorgvragers die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben, bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of zorgvragers met ernstige beperkingen.


Slide 9 - Slide

CIZ
 • Centrum indicatiestelling zorg. 
 • Indicatiestellen voor wet-langdurige zorg
 • Er wordt een zorgprofiel vastgesteld: hoe veel zorg heeft iemand nodig en welke zorg
 • Zorg wordt verleend intramuraal tenzij.....

Slide 10 - Slide

Welke zorg valt onder de Wlz?
In de Wet langdurige zorg (Wlz) staat welke zorg u kunt krijgen:
 • Verblijf in een zorginstelling
 • Persoonlijke verzorging en verpleging
 • Medische zorg
 • Dagbesteding
 • Hulpmiddelen

Slide 11 - Slide

Opdracht

Zoek in 2 tallen uit hoe een zorgvrager in verschillende stappen langdurige zorg kan krijgen
Daarna wordt dit klassikaal besproken

Slide 12 - Slide

In vier stappen naar langdurige zorg
1. De aanvraag

 • Hoe doe ik een Wlz- aanvraag?
Digitaal of per post

 • Voor Wlz- aanvraag is nodig:
- Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
- (Medische) gegevens over situatie
- Zorgplan


Slide 13 - Slide

In vier stappen naar langdurige zorg
2. Contact met het CIZ

 • Aanvraag volledig?
Binnen zes weken 

 • Is er extra informatie nodig
CIZ vraagt dit telefonisch of schriftelijk op


Slide 14 - Slide

In vier stappen naar langdurige zorg
3. Indicatiebesluit

 • Het besluit wordt mondeling toegelicht
 • (In principe) binnen zes weken besluit
 • Zorgkantoor ontvangt bericht

Slide 15 - Slide

In vier stappen naar langdurige zorg
4. Zorgkantoor kan helpen

 • Hoe wilt u de zorg ontvangen?
 • Welke zorgaanbieders zijn er in de regio?

Slide 16 - Slide

Herindicatie
De zorgvravraag of begeleidingsvraag kan veranderen. Die kan zwaarder of lichter worden. Dan is een herindicatie nodig. Het CIZ bepaalt dan opnieuw het best passende zorgprofiel. 

Slide 17 - Slide

eigen bijdrage
lage bijdrage: thuis
hoge bijdrage: langer dan 4 maanden in instelling voor langdurige zorg of beschermd wonen

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

WMO
Wet is vooral gericht op het zelfstandig thuis wonen te stimuleren. De gemeente bepaald of iemand een vergoeding krijgt (keukentafelgesprek). Je vraagt de hulp ook aan bij de gemeente.
Zelfredzaamheid en participatie is het uitgangspunt. Uit de WMO kan de volgende zorg vergoed worden:
 • Begeleiding en dagbesteding
 • Ondersteuning die de mantelzorgers tijdelijk ontlast
 • Een plaats in een beschermde woonomgeving (psychiatrische stoornis)
 • Opvang in geval van huiselijk geweld

De WMO verzorgt de voorzieningen. De cliënt heeft niet automatisch recht op een vergoeding. De vergoeding kan per gemeente verschillen

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

Opdracht
maak de e learning op de volgende site:
https://free-learning.nl/modules/wetgevingenfinancieringouderenzorg/start.html

Slide 23 - Slide

Afsluiting
Vragen?
doel?

Slide 24 - Slide

bronnen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-zorginstellingen/wet-langdurige-zorg-wlz
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-zorginstellingen/vraag-en-antwoord/eigen-bijdrage-wlz

Slide 25 - Slide