Thema 6 - Mens en milieu

Thema 6
Mens en milieu
1 / 33
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 33 slides, with text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Thema 6
Mens en milieu

Slide 1 - Slide

Basisstof 1
- Je kunt uitleggen hoe het bestaan van de mens afhankelijk is van de biodiversiteit
- Je kunt de voornaamste oorzaken en gevolgen van de milieuproblemen noemen

Slide 2 - Slide

Ecosysteemdiensten
 • Productiediensten
 • Culturele diensten
 • Regulerende diensten

Slide 3 - Slide

Duurzaamheid
 • Duurzame ontwikkeling: vooruitgang gaat niet ten koste van mensen en natuur nu en in de toekomst
 • Circulaire economie vs lineaire economie

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Bevolkingsdruk

Slide 6 - Slide

Basisstof 2
- Je kunt de koolstofkringloop in hoofdlijnen beschrijven en schema’s hiervan interpreteren
- Je kunt de stikstofkringloop in hoofdlijnen beschrijven en schema’s hiervan interpreteren

Slide 7 - Slide

Koolstofkringloop
 • Kortlopende en langlopende koolstofkringloop

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Stikstofkringloop
 • Stikstoffixatie
 • Stikstofassimilatie
 • Ammonificatie
 • Nitrificatie (aeroob)
 • Denitrificatie (anaeroob)

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Slide

Basisstof 3
- Je kent manieren waarop een optimale productie van voedsel kan worden verkregen
- Je kent verschillen in de wijze van voedselproductie in de gangbare en de biologische landbouw
- Je kent oorzaken en gevolgen van eutrofiëring van water en mogelijke oplossingen daarvoor

Slide 13 - Slide

Uitspoeling mineralen

Slide 14 - Slide

Chemische bestrijding
 • Insecticiden, pesticiden, herbiciden
 • Niet soortspecifiek
 • Resistentie
 • Persistent

Slide 15 - Slide

Accumulatie

Slide 16 - Slide

Biologische bestrijding
 • Natuurlijke vijanden
 • Vruchtwisseling

Slide 17 - Slide

Veredeling

Slide 18 - Slide

Bio-industrie
Biologische veeteelt

Slide 19 - Slide

Eutrofiëring

Slide 20 - Slide

Basisstof 4
- Je kent oorzaken en gevolgen van het versterkte broeikaseffect en mogelijke oplossingen daarvoor

Slide 21 - Slide

Broeikaseffect

Slide 22 - Slide

Versterkt broeikaseffect

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Gevolgen klimaatsverandering

Slide 25 - Slide

Alternatieve energiebronnen

Slide 26 - Slide

Basisstof 5
- Je kent maatregelen voor natuurbehoud, natuurbeheer en natuurontwikkeling en aangeven of je deze maatregelen aanvaardbaar vindt

Slide 27 - Slide

Natuurbeheer

Slide 28 - Slide

Natuurontwikkeling

Slide 29 - Slide

Versnippering natuur
Verbinden natuur

Slide 30 - Slide

 • Ecosysteemdiensten
 • Bemesting, eutrofiëring
 • Bodembewerking, chemische en biologische bestrijding, accumulatie, bio-industrie en biologische veeteelt
 • Duurzaamheid, koolstofkringloop, stikstofkringloop
 • Versterkt broeikaseffect, klimaatsverandering
 • Natuurbehoud, natuurbeheer, natuurontwikkeling

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Video

Slide 33 - Link